Vår virksomhet

Produksjonseffektivitet
84 %

(2022)

Nettoproduksjon
>400 tusen fat/dag

(2022)

I Aker BP produserer vi energi som verden trenger, og bidrar med råstoff til en rekke produkter som brukes i våre daglige liv. Samtidig skal vi endre olje- og gassnæringen, redusere utslippene våre og bidra til å finansiere det grønne skiftet.  

Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. I tillegg har vi en lisensandel på ~31.5 prosent i Johan Sverdrup-feltet. 

Vi tror det finnes store og interessante ressurser på norsk sokkel som ennå ikke er oppdaget, og skal være en viktig industriaktør i årene som kommer. 

Vi jobber for å redusere utslippene

Utslippene våre er under halvparten av gjennomsnittet i den globale industrien, og under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel. 

Siden 2022 har målet vårt vært å levere en utslippsintensitet under 4 kg CO2 per fat oljeekvivalent. Det skal vi gjøre med sikkerheten til våre ansatte som førsteprioritet. Vi mener at vår evne til å øke effektiviteten og redusere utslipp styrker posisjonen i markedet. 

Våre felt

Aker BP produserer olje og gass fra seks feltsentre på norsk kontinentalsokkel. Selskapet er operatør for fem felt: De to flytende produksjonsenhetene (FPSO) Skarv og Alvheim, samt plattformene Ivar Aasen, Edvard Grieg, Valhall og Ula. På Johan Sverdrup-feltet er Aker BP lisenspartner. 

 

Våre prosjekter

Aker BP har en stor prosjektportefølje med samlede netto ressurser rundt 700 millioner fat oljeekvivalenter, som vil bidra til økt produksjon i årene som kommer.

Leting

Aker BP jobber for å finne mer olje og gass i nærheten av eksisterende infrastruktur. Vi leter også etter større funn, som vil være store nok til å bygge ut.

Det er betydelige gjenværende volumer på norsk sokkel som ikke er funnet enda. Men funnene blir mindre og er reservoarteknisk mer utfordrende.

Aker BP har en langsiktig strategi der leting gir et godt grunnlag for fremtidig organisk vekst. De kreative prosessene, som er avgjørende for å kunne modne opp et prospekt, krever kontinuitet og langsiktig satsing. Undergrunnsforståelse bygges gradvis opp ved kontinuerlig analyse og integrering av store mengder data.

 

Lisenser

Aker BP har en betydelig ressursbase rundt våre eksisterende felt. Vi har de siste årene hatt gode leteresultater, og har overgått ambisjonene om å finne 250 millioner fat i perioden fra 2023 til 2027. Vi skal fortsette å bore letebrønner og vi skal lete, finne og modne opp nye gode prospekter.

Ønsker du siste oppdatering om våre ressurser og reserver, se vår siste rapport. 

Letevirksomheten vår er delt i to kategorier; i nærheten av egenopererte felt og i nye områder.   

Konsekvensutredninger

Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å redegjøre for virkningene av en utbygging eller et anlegg og drift , på miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn. KU blir utarbeidet for å sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i beslutningsprosessen.

2022 – King Lear pdf
2022 – Valhall NCP pdf
2022 – Alve Nord, Shrek og Ørn pdf
2022 – NOA Fulla pdf
2022 – Trell og Trine pdf
2019 – Hod feltutvikling pdf
2019 – Avvikling av Valhall DP og PCP pdf

Program for konsekvensutredninger

Ula og Tambar – Forslag til program for konsekvensutredning pdf
Trell og Trine – Forslag til program for konsekvensutredning pdf
King Lear – Forslag til program for konsekvensutredning pdf
Valhall NCP forslag til KU program pdf
Skarv Satelittprosjekt – Forslag til program for konsekvensutredning pdf
NOA Fulla – Forslag til program for konsekvensutredning pdf

Diverse dokumenter

Close out report for the Brynhild Pipelines Decommissioning Programme pdf