Vår virksomhet

Aker BP er et fullverdig E&P-selskap med leting, utbygging og produksjon på norsk sokkel. Aker BP er aktiv i alle de tre viktigste petroleumsprovinsene på norsk sokkel.

Selskapets forretningskontor er på Lysaker i Bærum kommune. Selskapet har også kontorer i Harstad, Sandnessjøen, Stavanger og Trondheim.Les mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2019