Utsirahøyden

Utbyggingsprosjektet for Utsirahøyden består av to separate tie-in-prosjekter i den sentrale delen av Nordsjøen. Symra skal knyttes til Ivar Aasen-plattformen, mens Solveig Fase 2 blir koblet til Edvard Grieg-plattformen.

Utsirahøyden-prosjektene omfatter 93 millioner fat oljeekvivalent i estimerte utvinnbare ressurser. Boreoperasjonene vil starte i tredje kvartal 2025. Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2026 for Solveig Fase 2, mens Symra følger i første kvartal 2027.

De totale investeringene er estimert til 16 milliarder (i 2022-kroner).

Aker BP er operatør for begge utbyggingene. Lisenspartnere er Equinor, OMV, Sval og Wintershall Dea. (Se informasjon under for detaljer om partnerskapene for de ulike produksjonslisensene). Prosjektene faller inn under de midlertidige skattereglene som ble vedtatt av Stortinget i 2020.

Utsirahøyden-prosjektet vil bidra med verdifull produksjon, blant annet fordi det allerede er kapasitet for prosessering og videretransport av olje og gass i området via Edvard Grieg og Ivar Aasen. Det bygges i tillegg ny infrastruktur i den nord-østre delen av Grieg/Aasen-området som åpner muligheter for fremtidige utbygginger i dette området.

Alle felt på Utsirahøyden vil drives med kraft fra land. Produksjonen vil derfor skje med svært lave CO2-utslipp.

Edvard Grieg ble designet som et feltsenter med kapasitet til å være vertsplattform for nye felt i området. Edvard Grieg er allerede vert for den første utbyggingsfasen av Solveig-feltet. Utbyggingen av Ivar Aasen var koordinert med utbyggingen av Edvard Grieg. Olje og gass fra Ivar Aasen transporteres i rørledning til Edvard Grieg for endelig prosessering.