Corporate governance in Aker BP

Aker BP’s objective is to maximise value creation over time in a safe and prudent manner. To accomplish this, it is essential to have an effective governance framework that clearly delineates responsibilities and roles between the shareholders, the board of directors, and the corporate management.

General meeting

The general meeting is the highest authority of the company. Aker BP’s articles of association and the Norwegian Public Limited Companies Act stipulate the role and mandate of the general meeting which we follow.

The annual general meeting (AGM) is normally held in April each year. Notice with agenda for the AGM is distributed to shareholders registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS), no less than two weeks before the event. Aker BP encourages its shareholders to use the right to submit proposals and vote, either in person or by proxy. Minutes are published on our website.

The board may at any time call an extraordinary general meeting (EGM). If an auditor or shareholder representing at least five per cent of the share capital requests an EGM to discuss a particular matter, the board of Aker BP will ensure that the meeting is held within a month of the request being submitted.

Relevant documentation regarding past and future general meetings in Aker BP can be found on https://akerbp.com/general-meeting/.

Board of directors

The board is responsible for decision-making on, and supervision of, the company’s business operations and management, including strategies and targets related to sustainable development.

The objectives of the board’s work are to create value for the company’s shareholders in both the short and long term and to ensure that Aker BP fulfils its obligations.

An important task for the board is to appoint the CEO and while the CEO is responsible for the day-to-day management of the company’s business activities, carried out by the executive management team (EMT), the board acknowledges its responsibility for the overall management of the company. The board is responsible for:

 • Reviewing strategic plans and supervising these through regular reporting and feedback
 • Reviewing significant risks to Aker BP’s activities and overseeing the establishment of appropriate systems to monitor and manage such risks
 • Ensuring that shareholders have access to timely and correct information about financial circumstances and important business-related events in accordance with relevant legislation
 • Ensuring the establishment and securing the integrity of the company’s internal control and management systems

Aker BP’s board of directors consists of the following members:

Øyvind Eriksen
Styrets leder
Eriksen er konserndirektør i Aker ASA. Han har jobbet i Aker siden 2009. Eriksen har lang erfaring som bedriftsadvokat fra det norske advokatfirmaet BA-HR, hvor han startet i 1990, ble partner i 1996 og direktør/formann i 2003. Han har jobbet med strategisk og driftsutvikling, M&A og forhandlinger. Eriksen har hatt flere styreverv i ulike bransjer, inkludert shipping, finans, kapitalforvaltning, offshore boring, fiskeri, media, handel og industri. Eriksen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Eriksen er styreleder i Aker BP ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, Aker Holding AS, Aker Horizons ASA, Aker Property Group AS, C4IR Ocean, VI Foundation, og REV Ocean AS. Han er styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA, Aker Energy AS, Aker Carbon Capture ASA, Aker Clean Hydrogen AS, Aker Mainstream Renewables AS, Ressursgruppen TRG AS, TRG Holding AS og Kreftforeningen. Eriksen er i tillegg medlem av World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Boar.
Anne Marie Cannon
Nestleder
Cannon har mer enn 40 års erfaring innen olje- og gassindustrien og investeringsbankvirksomhet, og er en erfaren direktør for utøvende og ikke-utøvende roller.

Hun har vært nestleder i styret siden 2013, og er medlem av revisjons- og risikokomiteen og organisasjonsutviklings- og kompensasjonskomiteen i Aker BP. Siden 2019 har hun vært seniorrådgiver i Strategic Advisory-virksomheten hos PJT Partners og fra 2000 vært seniorrådgiver hos Morgan Stanley med fokus på internasjonale oppstrøms M&A. Før dette var Cannon administrerende direktør i styrene til Hardy Oil & Gas og British Borneo. Tidligere i karrieren var hun direktør i investeringsbanken hos J Henry Schroder Wagg og hadde ledende finansielle roller i Shell UK. Cannon har en Bachelor of Science (Honours) Degree fra Glasgow University og er stipendiat ved energiinstituttet ved universitetet.

Cannon er ikke-utøvende styremedlem i styret i Aker Energy AS, STV Group plc og Harbor Energy plc
Kjell Inge Røkke
Styremedlem
Røkke har vært drivkraften i utviklingen av Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin forretningskarriere med kjøpet av en 69-fots tråler i USA i 1982, og bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke eier 68,2 prosent av Aker ASA gjennom The Resource Group TRG ASA med datterselskaper.

Røkke er Aker ASAs hovedeier og styreleder. Han er i øyeblikket styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA and Aker Horizons ASA.
Trond Brandsrud
Styremedlem
Brandsrud har stillingen som styremedlem og industriell rådgiver. Fra 2016 til 2019 hadde han flere administrerende direktør- og finansdirektør i finansselskapene Lindorff, Intrum og Lowell, og fra 2010 til 2015 var han finansdirektør i Aker. I perioden fra 2007 til 2010 var han finansdirektør i Seadrill Group. Brandsrud har i tillegg 23 års erfaring fra ledende finansstillinger i Shell. Brandsrud er utdannet siviløkonom fra NHH Norges Handelshøyskole.

Brandsrud er styremedlem i PGS ASA, Lowell Group (Simon Midco Ltd) og Lowell Finans AS. Han har også et deltidslederoppdrag i Waterise AS.
Kate Thomson
Styremedlem
Thomson er SVP Finance P&O for BP p.l.c. Group, etter å ha hatt stillingene som konsernkasserer og konsernskattesjef.

I sin nåværende rolle er hun ansvarlig for kommersiell økonomisk støtte, planlegging og ytelse for produksjon og drift. Før hun begynte i BP p.l.c., kvalifiserte Thomson seg som autorisert regnskapsfører hos Deloitte. Hun arbeidet med internasjonal skatt i Charter plc, hvor hun ble skattesjef i 1998, før hun begynte i Ernst & Young i 2001 innen M&A-skatt.

Thomson er direktør for flere BP p.l.c. konsernselskaper og medlem av Institute of Chartered Accountants i England og Wales.
Charles Ashley Heppenstall
Styremedlem
Heppenstall er tidligere president og administrerende direktør i Lundin Petroleum AB (2002 – 2015).

Han har en bachelor (honours) fra Duham University.

Heppenstall er styremedlem i Lundin Mining, Lundin Gold, International Petroleum Corporation og Orron Energy AB.
Murray Auchincloss
Styremedlem
Auchincloss begynte i Amoco Canada i 1992 og BP p.l.c. gjennom fusjonen i 1999. Han har bygget en karriere med en rekke kommersielle og ledende roller på tvers av selskapet. Senest fungerte han som BP p.l.c.s Upstream CFO (2015 til 2020). Auchincloss har en Bachelor of Finance fra University of Calgary. Han fullførte sin Chartered Financial Analyst (CFA) sertifisering i 1995.

Auchincloss er finansdirektør i BP p.l.c. Han er medlem av BP p.l.c.s hovedstyre og sitter i hovedstyrets revisjonskomité
Valborg Lundegaard
Styremedlem
Lundegaard er spesialrådgiver og tidligere administrerende direktør i Aker Carbon Capture, et rendyrket karbonfangst-selskap som tilbyr miljøvennlige løsninger for fjerning av karbondioksid. Lundegaard er kjemiingeniør med mer enn 30 års erfaring fra energisektoren, inkludert lederstillinger i Aker Solutions, og hun har lang erfaring innen selskaps- og prosjektledelse, internasjonal forretningsutvikling og større utbyggingsprosjekter.
Ani Isabel Chiang
Styremedlem, ansattes representant
Chiang har vært ansatt i Aker BP siden 2014. Hun jobber i Commercial & Sales – Midstream-teamet, og har hovedansvaret som kommersiell og terminal operatør for Alvheim og Skarv. Tidligere har hun jobbet som Hydrocarbon Management Engineer med hovedfokus på Alvheim og Ivar Aasen.

Chiang har også erfaring fra leverandørindustrien innen prosjektstyring for både commissioning og decommissioning leveranser.

Chiang har utdanning som prosessteknikker og en grad innen gass- og energiteknologi fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Chiang har vært hovedtillitsvalgt siden 2019.
Marit Dørum
Styremedlem, ansattes representant
Marit har fulgt opp Johan Sverdrup-feltet siden hun ble ansatt i 2013. Marit har i tillegg fulgt opp Wisting i Barentshavet fra det kom inn i selskapets portefølje.

For åtte år siden ble Marit valgt som nestleder i Teknas bedriftsgruppe og hun har hatt denne stillingen siden. Marit er nestleder i Aker FAU (Funksjonærarbeidsutvalg i Aker) sitt styre og hun har flere verv knyttet til tillitsvalgt-rollen.

Marit har en utdannet geofysiker/sivilingeniør fra NTNU. Hun har over 25 års erfaring innen oljeindustrien både for oljeselskap og software selskap.
Ingard Haugeberg
Styremedlem, ansattes representant
Haugeberg fungerer som tillitsvalgt på heltid. Før denne stillingen var han HSSE Site Lead på Ula-feltet. Haugeberg har bred erfaring fra Luftforsvaret i Bodø som teknisk grenader og som avdelingsleder for Safelift A/S. Han begynte i Amoco Norge som mekaniker på Valhall-feltet i 1991. Han har hatt flere stillinger i BP p.l.c. Norge siden 1998.

Haugeberg har hatt en rekke ulike styreverv i BP p.l.c. Norge, Industrimaskiner A/S, Global Clean Energy, I/E Media og trippEl A/S.

Haugeberg er utdannet elektromekanisk reparasjonstekniker ved Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik og har en bedriftsgodkjent bachelor i mekanikk.
Thomas Husvæg
Styremedlem, ansattes representant
Husvæg har vært ansatt hos Aker BP siden 2018, og er i dag ansvarlig for EPCi leveransen av undervannsproduksjonsutstyr til Utsira High feltutviklingen i Edvard Grieg / Ivar Aasen området. Han har tidligere hatt roller som Prosjektleder for Drift, Business Manager for Fixed Facilities Alliansen, og Finansleder for Prosjekter.

Han har en betydelig Prosjekt-bakgrunn fra både kontraktør og operatør roller i Norge og internasjonalt, hvor han startet sin karriere i Deloitte som ledelseskonsulent før han gikk til GE Oil&Gas og senere Aker BP.

Husvæg er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi fra NTNU, og har mer enn 15 års bransjeerfaring.
Tore Vik
Styremedlem, ansattes representant
Tore har vært ansatt i Aker BP siden 2013 og arbeider som tillitsvalgt på heltid. Tidligere har han jobbet som elektriker på Ivar Aasen-plattformen.

Tore har over 30 års erfaring som elektriker med både høyspent- og lavspentpapirer. Han har arbeidet flere år som elektriker/automatiker på borerigg og på skip.

Subcommittees

Audit and Risk Committee

The audit and risk committee (ARC) assists the board’s responsibilities within integrity of financial reporting and the financial reporting process. The committee holds regular meetings and reviews the quality of all interim and annual reports before they are reviewed by the board of directors and then published. The ARC also reviews the company’s sustainability report.

The audit and risk committee consists of:

 • Trond Brandsrud, chair
 • Anne Marie Cannon
 • Kate Thomson

Compensation and Organisational Development Committee

The compensation and organisational development committee is established to ensure that remuneration arrangements support the strategy of the business and enable the recruitment, succession planning and leadership development, and motivation and retention of senior executives. It needs to comply with the requirements of regulatory and governance bodies, satisfy the expectations of shareholders and remain consistent with the expectations of the wider employee population. Further, the committee shall ensure that the overall organizational structure is set up to deliver on the company’s strategy going forward.

The compensation and organisational development committee consists of:

 • Øyvind Eriksen, chair
 • Anne Marie Cannon
 • Terje Solheim

Safety and Environmental Assurance Committee

The safety and environmental assurance committee (SEAC) is established to strengthen the company’s work on health, safety, cyber security, and environmental matters. The main responsibility is to assure that the HSSE work is adequately and properly organised and addressed throughout the entire company, and that the HSSE policy and governing processes are embedded in all operations.

The committee reports to the board on a quarterly basis and in 2022 consisted of the following members:

 • Fawaz Bitar, SVP HSE & Carbon, bp – chair
 • Karl Johnny Hersvik, CEO, Aker BP
 • Marit Blaasmo, SVP HSSEQ, Aker BP
 • Knut Sandvik, SVP Projects, Aker BP
 • Mike Zanghi, VP Safety and Operational Risk Assurance, Wells, bp
 • Doris Reiter, SVP North Sea, bp
 • Tommy Sigmundstad, SVP Drilling and Well, Aker BP
 • Kelli Gustaf, Business Advisor, HSE & Carbon, bp
 • Gemma Nicholson, North Sea Finance Manager/Business Manager Aker BP, bp
 • Georg Vidnes, SVP Operations, Aker BP

Nomination Committee

The nomination committee is elected by the general meeting and consists of four members. As set out in Aker BP’s articles of association, the nomination committee’s responsibility is to recommend candidates to, and remuneration of, the board of directors and the nomination committee.

The nomination committee consists of the following members:

Svein Oskar Stoknes
Chair of the Nomination Committee
Svein Oskar Stoknes has been CFO at Aker ASA since August 2019. Prior to this, he served as CFO at Aker Solutions, where he joined in 2007 and was named CFO in 2014. Previously, Mr. Stoknes held a range of senior positions within finance and advisory for organizations like Tandberg, Citigroup and ABB. He graduated from the Norwegian School of Management and has an MBA from Columbia Business School in New York.

Stoknes has served as the chair of Aker BP’s nomination committee since 2020 and was re-elected in 2022 for a term of two years.
Donna Riley
Member of the Nomination Committee
Donna Riley serves as VP HR in BP. Riley (1969) graduated from Warwick University in 1991, and has worked in a number of BP’s upstream regions, as well as in BP’s corporate centre.

Riley has served as a member of Aker BP’s nomination committee since 2020 and was re-elected in 2022 for a term of two years.
Ingebret G. Hisdal
Member of the Nomination Committee
Ingebret G. Hisdal (1949) is a state authorised auditor. He was the head of Deloitte Norway in the period 1992 to 2011 and a partner in the same company until June 2017. Today he runs his own consultancy business.

Hisdal is a former member of the professional organisation Norsk Regnskapsstiftelse and of the IFRS Advisory Council, a body that advises the International Accounting Standards Board in London. He is a former Chair of Den Norske Revisorforening.

Hisdal has served as a member of Aker BP’s nomination committee since 2020 and was re-elected in 2022 for a term of two years.
Ian Lundin
Member of the Nomination Committee
Ian Lundin (born 1960) was the Chairman of Lundin Energy from 2001 to 2022, when the company was acquired by Aker BP. He holds a B.Sc. Petroleum Engineering from the University of Tulsa.

Lundin was elected as a member of Aker BP’s nomination committee in 2023 for a term of two years.

Executive management team

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør
Hersvik har vært administrerende direktør i Aker BP siden mai 2014. Før han begynte i Aker BP, var han forskningsleder i Statoil. Hersvik har hatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro.

Hersvik har en mastergrad i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.

Hersvik er styremedlem i Offshore Norge, den internasjonale skolen i Bergen (ISB) og Clara Venture Labs.
David Tønne
Finansdirektør
Tønne har vært finansdirektør i Aker BP ASA siden januar 2019 etter å ha gått fra stillingen som VP Corporate Controlling.

Tønne har arbeidet for Aker BP siden januar 2017. Tidligere jobbet Tønne for Boston Consulting Group hvor han ledet Nordic Energy Practice Area og støttet kunder innen O&G, Private Equity, Shipping og Industrivarer på tvers av et bredt spekter av industrier i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten.

Tønne har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Per Harald Kongelf
Chief Operating Officer
Kongelf er ansvarlig for Aker BPs forbedringsagenda.

Før han begynte i Aker BP, var Per Harald Kongelf sjef for den norske virksomheten i Aker Solutions. Han har mer enn 30 års industrierfaring fra en rekke fag- og lederstillinger i Aker Solutions.

Kongelf er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Kongelf er styremedlem og representant for Aker i Eureka Logsitics AS, Eureka Pumps AS, FPE Sontum AS og Origo Solutions AS.
Marit Blaasmo
Direktør for HR og HMS
Blaasmo har vært direktør for HR og HMSK siden 1. oktober 2022. Hun har vært HMSK-direktør siden 2019. Før dette var hun ansvarlig for ytelses- og forbedringsarbeidet i bore- og brønnavdelingen. Blaasmo har vært i selskapet siden august 2017.

Hun har mer enn 18 års erfaring fra Equinor og Baker Hughes INTEQ, og har hatt flere roller innenfor drift og ledelse på ulike fagområder i boring og brønn.

Blaasmo er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i petroleumsteknologi.
Paula Doyle
Direktør for digitalisering
Doyle er direktør for digitalisering i Aker BP. Hun kommer fra stillingen som direktør salg og markedsføring i Cognite, hvor hun også satt i konsernledelsen.

Doyle begynte i Aker BP i 2022 og har tidligere hatt en rekke roller innen olje- og gassindustrien for selskaper som ABB og Siemens, i Norge og Midtøsten. I løpet av tiden i Midtøsten etablerte og drev Doyle en ideell industriell teknologiorganisasjon.

Doyle har en dyp kunnskap om industriell programvare og digitaliseringsprosesser i industribedrifter, og har doktorgrad i Computer Engineering fra University of Limerick.
Knut Sandvik
Direktør prosjekter
Sandvik har vært direktør for prosjekter i Aker BP siden juli 2019. Han har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Gjennom sin karriere har Sandvik hatt flere prosjekt- og lederstillinger i Aker Solutions, blant annet fire år som medlem av ledelsen.

Sandvik er utdannet mekanisk offshoreingeniør fra Heriot-Watt University i Skottland.
Tommy Sigmundstad
Direktør boring og brønn
Sigmundstad har vært direktør for boring og brønn siden 2016. Før det var han brønndirektør i BP Asia Pacific.

Sigmundstad har bred erfaring fra olje- og gassindustrien, i selskaper som Baker Hughes og Phillips, før han gikk inn i BP i 2000. I BP har Sigmundstad hatt ulike driftsrelaterte og tekniske stillinger samt lederroller i Norge, Storbritannia, Aserbajdsjan og Indonesia.

Sigmundstad har en mastergrad i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Sigmundstad er styremedlem i MHWirth.
Per Øyvind Seljebotn
Direktør for leting og reservoarutvikling
Seljebotn har vært leder for leting og reservoarutvikling siden han kom inn i selskapet i 2022.

Seljebotn har over 20 års erfaring fra letevirksomhet og oljeutvinning fra norsk og britisk sokkel. Han har tidligere arbeidet ti år i forskjellige stilinger i Lundin. Fra 2015 hadde han ansvar for reservoarutvikling i Lundin, og i 2020 overtok han også ansvaret for leting i Lundin. Seljebotn har også arbeidet for Marathon Oil, Noreco og ExxonMobil.

Seljebotn har en master i geofysikk fra NTNU.
Georg Vidnes
Direktør for drift
Vidnes har vært direktør for drift siden 1. september 2020. Vidnes begynte i selskapet i 2019, som prosjektleder for etablering av selskapets driftsmodell.

Vidnes har over 25 års erfaring fra operatørselskaper som Statoil, Talisman og Repsol Sinopec, med hovedvekt på boring og brønn, asset management, drift og større endringsprosjekter. Han har hatt stillinger som plattformsjef, produksjonsdirektør og områdedirektør, og har ledet større organisatoriske omstillingsprosjekter.

Vidnes er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra Norges Tekniske Høyskole (i dag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.
Ine Dolve
SVP Alvheim
Dolve har vært direktør for drift og feltutvikling siden juli 2020. Hun kommer fra stillingen som direktør for drift og feltutvikling på Skarv i Aker BP. Hun har jobbet i selskapet siden 2010, og har vært involvert i flere viktige prosjekter for å utvikle og forbedre både selskapets og bransjens prestasjoner.

Før hun begynte i Aker BP jobbet hun med bedriftsrådgivning hos PwC innenfor finans, endringsledelse og digitalisering for O&G. Hun har i tillegg flere års erfaring fra Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.

Dolve er utdannet siviløkonom med mastergrad i finans og internasjonal ledelse fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona. Hun er videre utdannet ved Befalsskolen i Luftforsvaret og Sjøkrigsskolen i Bergen.
Lars Høier
SVP Yggdrasil
Høier har vært direktør og Asset Manager for NOAKA siden august 2020. Han begynte i Aker BP i 2019, i stillingen som direktør for konseptutvikling og teknologi.

Høier har over 20 års erfaring fra Equinor, med stillinger som direktør for forskning og utvikling og produksjonsdirektør for flere felt, blant annet Troll-feltet.

Høier har en Cand Scient-grad i fysikk fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i petroleumsteknologi fra NTNU i Trondheim.
Kari Nielsen
SVP Grieg-Aasen
Nielsen har vært direktør for Grieg-Aasen siden oktober 2022. Hun kommer fra stillingen som driftsdirektør i Lundin, som hun har hatt siden 2011.

Nielsen har over 30 års erfaring fra ulike roller innen utvikling og produksjon fra olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Hun har arbeidet for blant annet Norsk Hydro og Norske Shell. Nielsen har også arbeidet tre år som administrerende direktør for VEAS (Norges største renseanlegg).

Nielsen er utdannet ingeniør i prosesskjemi og har fagbrev i både prosess og automasjon.

Thomas D. Hoff-Hansen
SVP Ula
Thomas D. Hoff-Hansen har vært direktør for Ula siden oktober 2022. Han kommer fra stillingen som direktør for drift og feltutvikling for Alvheim-området. Thomas har jobbet i selskapet siden tidlig 2009 og har bred erfaring fra ulike tekniske roller, samt lederroller både offshore og på land.

Før Hoff-Hansen begynte i Aker BP, jobbet han med automatisering og instrumentering i ExxonMobil.

Hoff-Hansen er utdannet sivilingeniør i kybernetikk fra Universitetet i Stavanger.

Thomas Øvretveit
SVP Skarv
Øvretveit har vært direktør for Skarv siden april 2022.

Øvretveit har over 25 års erfaring fra ulike stillinger i Equinor, blant annet som leder for prosessanlegget på Mongstad Raffineri, produksjonssjef på Troll og Oseberg, forbedringsleder, plattformsjef, operasjonsleder og D&V-leder, samt prosessingeniør og prosesstekniker. Han startet som lærling på Mongstad i 1996.

Øvretveit er utdannet prosessingeniør og fagarbeider, og har befalsutdanning.

Ole Johan Molvig
SVP Valhall
Molvig har vært direktør for Valhall siden 2020, og kommer fra rollen som SVP Reservoar.

Molvig har arbeidet for selskapet siden 2009, og kom til Aker BP gjennom Det Norske, hvor han hadde stillingen VP Subsurface.

Molvig har lang og variert erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har blant annet arbeidet for ExxonMobil, Statoil og Marathon Oil.

Molvig har master i ingeniørvitenskap (maskin) fra NTNU i Trondheim.

Remuneration in Aker BP

Remuneration in Aker BP consists of a base salary, a pension contribution, an annual bonus based on company performance, and a long-term share-based incentive plan (LTIP). Members of executive management team (EMT) are covered under the same budget, guidelines, and limitations as other onshore personnel in the company.

Fixed pay

The base salary levels are determined considering the nature of the individual role, individual considerations, the market positioning, and remuneration conditions at Aker BP, and is reviewed annually. Pension is based on a defined contribution plan and is capped at 12x the National Insurance Scheme basic amount.

Bonus system

The bonus is determined by the board based on an assessment of the company’s performance on a predefined set of KPIs and company priorities. Maximum bonus potential for the EMT corresponds to 60 percent of base salary. For other employees, the maximum bonus varies from 10 to 30 percent depending on position level.

Long-term incentive programme (LTIP)

Aker BP’s long-term incentive programme (LTIP) is designed to incentivise the EMT to deliver on the company’s long-term business objectives and maximise alignment with shareholder value creation.

The LTIP is a share-based scheme in which grants are awarded annually, vested over a three-year period, and subject to a one-year lockup. Each grant represents one underlying share, and the number of grants awarded corresponds to 20 percent of base salary divided by the Aker BP share price at the time of the award.

The final number of shares awarded at the end of the vesting period will be adjusted by up to +/- 100 percent based on an assessment of relative shareholder return measured against a benchmark consisting of an equal-weighted basket of the Oslo Energy Index, Stoxx 600 Europe Oil & Gas index and the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, according to the table below. The number of shares will also be adjusted for dividends paid during the vesting period.

OutperformancePerformance adjustmentPayout of base salary
30 percent or more+100 percent40 percent
15 percent+50 percent30 percent
0 percent0 percent20 percent
-15 percent-50 percent10 percent
Less than -15 percent-100 percent0 percent

The following grants have been awarded under the LTIP (before any adjustments):

Name2022 grants
vesting 2025
2023 grants
vesting 2026
Maximum achievable
number of shares*
Marit Blaasmo1,4682,4007,736
Ine Dolve1,8402,5688,816
Paula Doyle2,0282,97210,000
Karl Johnny Hersvik4,9257,27824,406
Thomas Hoff-Hansen1,3862,1277,026
Lars Høier1,8502,7439,186
Per Harald Kongelf2,1253,31110,872
Ole Johan Molvig1,8862,7649,300
Kari Nielsen1,4392,2127,302
Knut Sandvik1,8632,7369,198
Per Øyvind Seljebotn1,3472,6377,968
Tommy Sigmundstad1,9222,8239,490
David Tønne1,9213,39610,634
Georg Vidnes1,3982,4867,768
Thomas Øvretveit1,2762,1276,806
* Sum of grants for 2022 and 2023, assuming maximum performance score, before dividend adjustments.

More details in Aker BP’s annual and remuneration reports:

2022
2021
2020
2019
2018
Rapport
Årsrapport PDF
Remuneration report PDF
Årsrapport PDF
Remuneration report PDF
Årsrapport PDF
Årsrapport PDF
Årsrapport PDF

Primary insiders (PDMR)

Companies listed on Oslo Børs have an obligation to maintain updated lists of persons discharging managerial responsibilities (PDMRs, or «primary insiders»). Primary insiders and their closely associated persons are required to notify Oslo Børs and Norwegian authorities (Finanstilsynet) of any transactions related to Aker BP shares, bonds and other related financial instruments.

The table below shows the primary insiders and their current shareholding in Aker BP. Potential future awards of shares under the LTIP (see the previous section) are not included here.

Notes:

 • The numbers include shares held in companies where the insider has a controlling interest.
 • Karl Johnny Hersvik owns 50 percent of NO 11 Invest AS, which holds 10,355 AKRBP shares. These shares are not included in the numbers above.

Insider transactions

Insider Instrument Transaction Delta Price Date
2023
David Torvik TønneAKRBPKjøp3 651230,022023-09-21
Ole Johan MolvigAKRBPKjøp2 971230,022023-09-21
LARS HØIERAKRBPKjøp2 949230,022023-09-21
Rune K. FauskangerAKRBPKjøp1 591230,022023-09-21
INE DOLVEAKRBPKjøp652230,022023-09-21
Marit BlaasmoAKRBPKjøp652230,022023-09-21
Knut SandvikAKRBPKjøp869230,022023-09-21
Tore VikAKRBPKjøp1 041230,022023-09-21
Thomas Ditlev Hoff-HansenAKRBPKjøp1 521230,022023-09-21
Georg VidnesAKRBPKjøp1 304230,022023-09-21
Sarah Alexandra BergAKRBPKjøp347230,022023-09-21
Karl Johnny HersvikAKRBPKjøp2 173230,022023-09-21
Hilde Kristin BrevikAKRBPKjøp130230,022023-09-21
Ingard HaugebergAKRBPKjøp309230,022023-09-21
Thomas ØvretveitAKRBPKjøp434230,022023-09-21
Thomas HusvaegAKRBPKjøp309230,022023-09-21
Paula DoyleAKRBPKjøp309230,022023-09-21
David Torvik TønneAKRBPSelge-2 552296,002023-09-21
David Torvik TønneAKRBPKjøp4 000242,002023-06-01
2022
2021
2020
2019

Auditor

PricewaterhouseCoopers AS
Dronning Eufemias gate 71
N-0194 Oslo
Norway

PwC Norway

Articles of association

Updated 14 April 2023

1. Name of the company
The Company’s name is Aker BP ASA. The Company is a public limited company.

2. Registered address
The Company’s registered address is in the municipality of Bærum.

3. Company objective
The Company’s objective is to carry out exploration for, and recovery of, petroleum and activities related thereto, and, by subscribing for shares or by other means, to participate in corresponding businesses or other business, alone or in cooperation with other enterprises and interests.

4. The company’s share capital
The Company’s share capital is NOK 632,022,210, fully paid and divided into 632,022,210 shares, each with a nominal value of NOK 1. The Company’s shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository.

5. The Board of Directors
The Company’s Board of Directors shall consist of up to fourteen members.

6. Signature
The Chairman of the Board of Directors and one board member jointly are authorised to sign on behalf of the Company. The Board of Directors can grant powers of procuration.

7. General Meeting
The Annual General Meeting shall be held each year within a period of 6 months from the end of the financial year. During the period of notice of the General Meeting, the documents shall be available at the Company’s office for the shareholders’ inspection.

When documents pertaining to business to be dealt with by the General Meeting are made available to shareholders at the Company’s website, the requirement of the documents to be sent to the shareholders shall not apply. This also applies to documents that by law shall be included in or attached to the notice of the Annual General Meeting.

The Board of Directors may decide that it shall be possible for shareholders to cast their votes in writing, including by means of electronic communication, in a given period prior to the general meeting. Satisfactory methods shall be used in order to authenticate the sender.

8. Nomination Committee
The Company shall have a Nomination Committee consisting of up to 4 members elected by the General Meeting. The majority of the members of the Nomination Committee shall be independent of the Board of Directors and the general management.

The Nomination Committee shall recommend candidates to the Board of Directors, the Corporate Assembly and the Nomination Committee, and remuneration of the Board of Directors, the Corporate Assembly and members of the Nomination Committee. The Nomination Committee’s recommendations shall be well-grounded.

The Nomination Committee’s members are elected for two years.

Policies