Verdens tøffeste jobb

Det grønne skiftet er «verdens tøffeste jobb». Aker BP har sammen med de andre selskapene i Aker allerede startet på arbeidet.

Aker-selskapene er i full gang med å bidra til å kutte utslipp, produsere fornybar energi og skape nye arbeidsplasser. Vi løser store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje og ny digital teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Aker BP er et oljeselskap som leter, utvikler felt og produserer olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør for feltsentrene: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet.

Aker BP skal utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten. Våre mål er å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030-årene og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene Aker har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet.

Vi har store vekstambisjoner og ønsker å ta en ledende rolle i å endre industrien til å bli sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig.

Les mer >>

Aker BP rekrutterer studenter og nyutdannede

Nå har Aker BP lagt ut årets graduate-stillinger og skal ansette 26 nyutdannede med oppstart august 2022.

Selskapet rekrutterer innenfor et bredt fagspekter som blant annet inkluderer geofag, industriell økonomi, HR, HMS, utbyggingsprosjekter, analyse, informasjonssikkerhet og en rekke ingeniørdisipliner (boring, mekanisk, subsea, kybernetikk, vedlikehold, materialteknologi, automasjon mm.).

Som graduate i Aker BP får de nyutdannede ta del i et toårig opplæringsprogram, som øker forståelsen for selskapet og industrien. Kandidatene får innsyn i hvordan ulike avdelinger og prosjekter fungerer og hvordan man jobber sammen på kryss og tvers i organisasjonen for å bidra i leveransene. Det er en unik mulighet til å bygge nettverk og få en god start på karrieren. Stillingene er annonser på våre nettsider og på finn.no.

Invitasjon til datadeling

Aker BP inviterer olje- og gasselskaper til å bidra i prosjektet «The Next Generation Discharge and Emissions Tracker».

Applikasjonen skal optimalisere, overvåke  og på sikt bidra til mer effektiv bruk og mindre utslipp av kjemikalier i olje- og gassindustrien.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 12:36:23
Aker BP aksje
332,10
Oljepris
84,09
OSEBX
1 208,48
Ticker: AKRBP
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
FOLKETRYGDFONDET

Følg oss på sosiale medier