Vi skal endre olje- og gassnæringen

Oljen og gassen vi utvinner brukes til energi som verden trenger og bidrar med råstoff til en rekke produkter vi omgir oss med i våre daglige liv. Dette skaper arbeidsplasser og verdier til eiere og samfunnet.
Vi er stolte av hvem vi er, og hva vi gjør.

Energi er uløselig knyttet til livene som mennesker over hele verden lever. Derfor påvirker en global omveltning i energikjeden oss alle. Disse endringene krever massiv finansiering. Det samme gjør nye næringer og arbeidsplasser. Samtidig vil vi sikre velferdssamfunnet.
Dette er en enorm utfordring.

Olje og gass er en felles naturressurs som har skapt vår nasjonale formue og lagt grunnlag for velferdssamfunnet i Norge, men olje- og gassnæringen må forstå alvoret i dagens situasjon. Fellesskapets verdier må forvaltes på en måte som gir mer tilbake til samfunnet.

Derfor skal vi aktivt bidra til å endre denne næringen.

Vi skal gå i bresjen for at de som forvalter fellesskapets ressurser samarbeider. Vi skal legge grunnlaget for at nye virksomheter kan vokse frem. Vi skal redusere egne utslipp. Og vi skal øke lønnsomheten.

 

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 07:34:04
Aker BP aksje
299.00
Oljepris
78.15
OSEBX
1290.24
Ticker: OSEBX
Oslo Børs

Største aksjonærer

Aker Capital
BP Exploration Operating Company Ltd
Nemesia

Følg oss på sosiale medier