Fusjonen mellom Aker BP og Lundin Energys olje- og gassvirksomhet gjennomført

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. – Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. I tillegg har vi en viktig rolle i det globale energiskiftet, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel. Selskapet har en stor ressursbase som gir et meget godt grunnlag for videre vekst, og er ledende både på kostnad- og utslipp per fat.

I 2016 gikk Aker ASA i tospann med bp for å slå sammen Det Norske og BP Norge til Aker BP. Ambisjonen den gang var å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet offshore. Nå tar vi det ett skritt videre, i samarbeid med Lundin-familien. Sammen skal vi videreutvikle Aker BP til fremtidens olje- og gasselskap. Vi skal være i front innen lav kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen.

For leverandører

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni.

Her er nyttig informasjon for leverandører, som vil oppleve endringer i forbindelse med oppkjøpet.

Sikrer nye, fremtidsrettede kontorlokaler i Stavanger  

Aker BP og Aker Solutions har inngått langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling (HPU) om moderne og energieffektive kontorbygg i Jåttåvågen i Stavanger fra 2024/2025.

Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er to milliarder kroner.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 13:13:43
Aker BP aksje
318,40
Oljepris
93,56
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
NEMESIA S.A.R.L.

Følg oss på sosiale medier