Wells value stream vant Innsiktsprisen 2022 

Innsiktsprisen er den norske dataforening sin innovasjonspris, som ble delt ut 17. november. Teamet i Wells value stream , som er et samarbeidsprosjekt mellom Aker BP og Inmeta, gikk av med seieren

Alle eks-Lundin-ansatte innlemmet i Aker BP-organisasjonen

Fra 1. oktober er alle ansatte fra tidligere Lundin Energys olje- og gassvirksomhet innlemmet i Aker BP ASA-organisasjonen. Hovedledelsen er justert fra samme dato.

– Vår ambisjon er å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. Det ledende selskapet må ha det ledende teamet. Med alle ansatte fullt integrert i én Aker BP-organisasjon, er jeg sikker på at vi har det beste laget på norsk sokkel.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør, Aker BP

For leverandører

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni.

Her er nyttig informasjon for leverandører, som vil oppleve endringer i forbindelse med oppkjøpet.

Valhall 40 år – sikter mot 2060

1. oktober 1982 startet produksjonen fra Valhall-feltet. Da var målet 250 millioner fat. Nå er det produsert mer enn 1,1 milliarder fat fra området. Ambisjonen er å runde to milliarder fat i løpet av de neste 40 årene.

Utviklingen av Valhall preges av en kontinuerlig søken etter nye og mer effektive måter å utvinne olje og gass på, og samtidig en sterk vilje blant eierne til å videreutvikle området. Resultatet er både en teknologiutvikling og verdiskaping som knapt noen så for seg da feltet begynte å produsere for 40 år siden.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør i Aker BP

Hvis du setter deg høye mål, må du finne nye måter å nå dem på

Vi ønsker å endre olje- og gassnæringen. Vi er rebeller som jakter på radikale forbedringer. I Aker BP hilser vi rebeller velkommen – fordi vi ønsker å oppnå ting som betyr noe. Viktig for oss, og avgjørende for deg.

Vi er rebeller med et formål.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 16:30:00
Aker BP aksje
330,70
Oljepris
83,79
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
NEMESIA S.A.R.L.

Følg oss på sosiale medier