Vi skaper det ledende oljeselskapet

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet.

Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre olje- og gassnæringen.  

Hver dag jobber vi for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift med lave utslipp. For å klare det må vi arbeide sammen som et lag. Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP.

For information on the proposed transaction click here:

Aker BP tildeler kontrakter for 440 millioner kroner

Aker BP har tildelt alliansepartnere kontrakter for forprosjektering og design (FEED) til en verdi av rundt 440 millioner kroner.

Kontraktene gjelder en ny sentralplattform på Valhall, samt ny plattform og tilknytning av feltet King Lear. Den samordnede utbyggingen vil bidra til forlenget levetid og økt verdiskapning fra Valhall-området.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er ncp-king-lear-overview-hq-1-1024x576.jpg

Verdens tøffeste jobb

Det grønne skiftet er «verdens tøffeste jobb». Aker BP har sammen med de andre selskapene i Aker allerede startet på arbeidet.

Aker-selskapene er i full gang med å bidra til å kutte utslipp, produsere fornybar energi og skape nye arbeidsplasser. Vi løser store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje og ny digital teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Aker BP er et oljeselskap som leter, utvikler felt og produserer olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør for feltsentrene: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet.

Aker BP skal utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten. Våre mål er å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030-årene og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene Aker har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet.

Vi har store vekstambisjoner og ønsker å ta en ledende rolle i å endre industrien til å bli sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig.

Les mer >>

Invitasjon til datadeling

Aker BP inviterer olje- og gasselskaper til å bidra i prosjektet «The Next Generation Discharge and Emissions Tracker».

Applikasjonen skal optimalisere, overvåke  og på sikt bidra til mer effektiv bruk og mindre utslipp av kjemikalier i olje- og gassindustrien.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 16:30:00
Aker BP aksje
305,30
Oljepris
87,42
OSEBX
1 205,03
Ticker: AKRBP
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
FOLKETRYGDFONDET

Følg oss på sosiale medier