Valhall 40 år – sikter mot 2060

1. oktober 1982 startet produksjonen fra Valhall-feltet. Da var målet 250 millioner fat. Nå er det produsert mer enn 1,1 milliarder fat fra området. Ambisjonen er å runde to milliarder fat i løpet av de neste 40 årene.

Utviklingen av Valhall preges av en kontinuerlig søken etter nye og mer effektive måter å utvinne olje og gass på, og samtidig en sterk vilje blant eierne til å videreutvikle området. Resultatet er både en teknologiutvikling og verdiskaping som knapt noen så for seg da feltet begynte å produsere for 40 år siden.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør i Aker BP

For leverandører

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni.

Her er nyttig informasjon for leverandører, som vil oppleve endringer i forbindelse med oppkjøpet.

Hvis du setter deg høye mål, må du finne nye måter å nå dem på

Vi ønsker å endre olje- og gassnæringen. Vi er rebeller som jakter på radikale forbedringer. I Aker BP hilser vi rebeller velkommen – fordi vi ønsker å oppnå ting som betyr noe. Viktig for oss, og avgjørende for deg.

Vi er rebeller med et formål.

Fusjonen mellom Aker BP og Lundin Energys olje- og gassvirksomhet gjennomført

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. – Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. I tillegg har vi en viktig rolle i det globale energiskiftet, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel. Selskapet har en stor ressursbase som gir et meget godt grunnlag for videre vekst, og er ledende både på kostnad- og utslipp per fat.

I 2016 gikk Aker ASA i tospann med bp for å slå sammen Det Norske og BP Norge til Aker BP. Ambisjonen den gang var å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet offshore. Nå tar vi det ett skritt videre, i samarbeid med Lundin-familien. Sammen skal vi videreutvikle Aker BP til fremtidens olje- og gasselskap. Vi skal være i front innen lav kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 13:33:55
Aker BP aksje
326,60
Oljepris
88,50
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
NEMESIA S.A.R.L.

Følg oss på sosiale medier