Vi skal endre olje- og gassnæringen

Oljen og gassen vi utvinner brukes til energi som verden trenger og bidrar med råstoff til en rekke produkter vi omgir oss med i våre daglige liv. Dette skaper arbeidsplasser og verdier til eiere og samfunnet.
Vi er stolte av hvem vi er, og hva vi gjør.

Energi er uløselig knyttet til livene som mennesker over hele verden lever. Derfor påvirker en global omveltning i energikjeden oss alle. Disse endringene krever massiv finansiering. Det samme gjør nye næringer og arbeidsplasser. Samtidig vil vi sikre velferdssamfunnet.
Dette er en enorm utfordring.

Olje og gass er en felles naturressurs som har skapt vår nasjonale formue og lagt grunnlag for velferdssamfunnet i Norge, men olje- og gassnæringen må forstå alvoret i dagens situasjon. Fellesskapets verdier må forvaltes på en måte som gir mer tilbake til samfunnet.

Derfor skal vi aktivt bidra til å endre denne næringen.

Vi skal gå i bresjen for at de som forvalter fellesskapets ressurser samarbeider. Vi skal legge grunnlaget for at nye virksomheter kan vokse frem. Vi skal redusere egne utslipp. Og vi skal øke lønnsomheten.

Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner

Aker BP og partnere leverer i dag totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet (OED). Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner utgjør disse Aker BP-opererte olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger.

Omfanget av utbyggingsplanene som vi overleverer til Olje- og energiministeren er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning, sier administrerende.

Karl Johnny Hersvik
Direktør i Aker BP

Se overrekkelsen av PUD-er til olje- og energiministeren

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 15:51:48
Aker BP aksje
253,10
Oljepris
76,55
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
NEMESIA S.A.R.L.

Følg oss på sosiale medier