Vi endrer olje- og gassbransjen 

Aker BP er et oljeselskap som leter, utvikler felt og produserer olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør for feltsentrene: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet.

Vi har store vekstambisjoner og ønsker å ta en ledende rolle i å endre industrien til å bli sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig. Den reneste oljen og gassen i verden skal bli produsert i Norge.

Invitasjon til datadeling

Aker BP inviterer olje- og gasselskaper til å bidra i prosjektet «The Next Generation Discharge and Emissions Tracker».

Applikasjonen skal optimalisere, overvåke  og på sikt bidra til mer effektiv bruk og mindre utslipp av kjemikalier i olje- og gassindustrien.

Aker BP publiserer 2020-rapportene

I dag har vi publisert årsrapport, reserverapport og bærekraftsrapport for 2020.

Verden står ovenfor alvorlige klimaendringer, og vi i Aker BP erkjenner at vi er del av utfordringen. Likevel tror vi at klimautfordringer bare kan løses hvis olje- og gasselskapene mobiliserer hele spekteret av sine teknologiske og kommersielle evner. Slik mobilisering vil kreve omfattende endringer i bransjen vår, og Aker BP er godt i gang på denne reisen

Marit Blaasmo
HMSK-direktør i Aker BP

Nyheter

Følg oss på sosiale medier

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 14:25:43
Aker BP aksje
238,90
Oljepris
66,25
OSEBX
1 071,63
Ticker: AKRBP
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
FOLKETRYGDFONDET