Vi endrer olje- og gassbransjen 

Aker BP er et oljeselskap som leter, utvikler felt og produserer olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør for feltsentrene: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet.

Vi har store vekstambisjoner og ønsker å ta en ledende rolle i å endre industrien til å bli sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig. Den reneste oljen og gassen i verden skal bli produsert i Norge.

Kapitalmarkedsdagen

Vil du jobbe med oss?

Først eller best. Det er ambisjonen i boring og brønn i Aker BP.

Vi lykkes gjennom å jobbe side om side, som likestilte parter, i allianser med de beste leverandørene i bransjen. Sammen jakter vi hele tiden forbedringer som kan flytte grenser for hva en rigg og et team kan levere.

I Aker BP er vi ikke redde for å ta i bruk ny teknologi. Vi jobber med strategiske partnere og innovasjonsbedrifter for å løse operasjonene våre smartere, sikrere, mer effektivt og mer bærekraftig.

Veien fra ny teknologi til implementering er kort både i Aker BP og i alliansene.

Vi utvikler produkter i den digitale laben EurekaX som revolusjonerer hvordan våre ingeniører jobber med intervensjon og brønnkonstruksjon. I Aker BP får du mulighet til å være med på denne tech-inspirerte reisen – en unik mulighet til å utvikle din digitale kompetanse.

Leverandørdagen 2021

Aker BP har nettopp gjennomført leverandørdagen 2021 digitalt. Sendingen vil ligge ute til og med 14. mars.

Nyheter

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 15:45:57
Aker BP aksje
232,60
Oljepris
62,54
OSEBX
1 030,13
Ticker: AKRBP
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
FOLKETRYGDFONDET

Følg oss på sosiale medier