Vi skaper det ledende oljeselskapet

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet.

Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre olje- og gassnæringen.  

Hver dag jobber vi for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift med lave utslipp. For å klare det må vi arbeide sammen som et lag. Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP.

Overføring av operatørskapet for Krafla  

Equinor og Aker BP har signert en intensjonsavtale om overføring av operatørskap for Krafla fra Equinor til Aker BP. Aker BP vil dermed bli operatør i alle funnene i NOAKA-området – Krafla, Fulla og Nord for Alvheim.  

Første kvartal

Invitasjon til datadeling

Aker BP inviterer olje- og gasselskaper til å bidra i prosjektet «The Next Generation Discharge and Emissions Tracker».

Applikasjonen skal optimalisere, overvåke  og på sikt bidra til mer effektiv bruk og mindre utslipp av kjemikalier i olje- og gassindustrien.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 08:52:37
Aker BP aksje
384,30
Oljepris
113,33
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
FOLKETRYGDFONDET

Følg oss på sosiale medier