Hovedledelsen

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør
Hersvik har vært administrerende direktør i Aker BP siden mai 2014. Før han begynte i Aker BP, var han forskningsleder i Statoil. Hersvik har hatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro.

Hersvik har en mastergrad i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.

Hersvik er styreleder i Aker Energy AS og aiZe. Han er styremedlem i Cognite, Norsk olje og gass og Sjømannskirken.
David Tønne
Finansdirektør
Tønne har vært finansdirektør i Aker BP ASA siden januar 2019, etter å ha avansert fra stillingen som direktør for Corporate Controlling. Tønne har jobbet i Aker BP siden januar 2017.

Før han kom til Aker BP, jobbet Tønne for Boston Consulting Group, hvor han var med på å lede Nordic Energy Practice Area med leveranser til kunder i olje- og gassindustrien, private equity, shipping og industrivarer på tvers av en rekke funksjonsområder i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten.

Tønne har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole.
Evy Glørstad
Letedirektør
Glørstad har vært letedirektør siden juli 2018. Hun kom fra stillingen som sjef for feltutvikling for NOAKA. Glørstad har vært i selskapet siden 2011.

Hun har bred erfaring som geolog i BP i Norge og USA, og har hatt flere lederstillinger siden hun begynte i selskapet.

Glørstad har en mastergrad fra universitetet i Bergen, og en doktorgrad i petroleumsgeologi og sedimentologi fra Universitetet i Oslo.

Ine Dolve
Direktør drift og feltutvikling
Dolve har vært direktør for drift og feltutvikling siden juli 2020. Hun kommer fra stillingen som direktør for drift og feltutvikling på Skarv i Aker BP. Hun har jobbet i selskapet siden 2010, og har vært involvert i flere viktige prosjekter for å utvikle og forbedre både selskapets og bransjens prestasjoner.

Før hun begynte i Aker BP jobbet hun med bedriftsrådgivning hos PwC innenfor finans, endringsledelse og digitalisering for O&G. Hun har i tillegg flere års erfaring fra Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.

Dolve er utdannet siviløkonom med mastergrad i finans og internasjonal ledelse fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona. Hun er videre utdannet ved Befalsskolen i Luftforsvaret og Sjøkrigsskolen i Bergen.
Knut Sandvik
Direktør prosjekter
Sandvik har vær direktør for prosjekter i Aker BP siden juli 2019. Han har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Gjennom sin karriere har Sandvik hatt flere prosjekt- og lederstillinger i Aker Solutions, blant annet fire år som medlem av ledelsen.

Sandvik er utdannet mekanisk offshoreingeniør fra Heriot-Watt University i Skottland.
Lars Høier
Direktør og Asset Manager NOAKA
Høier har vært direktør og Asset Manager for NOAKA siden august 2020. Han begynte i Aker BP i 2019, i stillingen som direktør for konseptutvikling og teknologi.

Høier har over 20 års erfaring fra Equinor, med stillinger som direktør for forskning og utvikling og produksjonsdirektør for flere felt, blant annet Troll-feltet.

Høier har en Cand Scient-grad i fysikk fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i petroleumsteknologi fra NTNU i Trondheim.
Jan Rosnes
Direktør strategi og forretningsutvikling
Rosnes har arbeidet i Aker BP som kommersiell rådgiver for strategi og forretningsutvikling siden 2018.

Han har over 30 års erfaring fra ledende stillinger innenfor strategi, forretningsutvikling, kommersielt og prosjekter fra blant annet Petoro, Statoil og Shell.

Rosnes er utdannet sivilingeniør i petroleum fra Universitetet i Stavanger.
Marit Blaasmo
Direktør HMS&K
Blaasmo har vært direktør for HMS&K i Aker BP siden mai 2019. Før dette var hun ansvarlig for ytelses- og forbedringsarbeidet i bore- og brønnavdelingen. Blaasmo har vært i selskapet siden august 2017.

Hun har mer enn 18 års erfaring fra Equinor og Baker Hughes INTEQ, og har hatt flere roller innenfor drift og ledelse på ulike fagområder i boring og brønn.

Blaasmo er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i petroleumsteknologi.
Per Harald Kongelf
Direktør forbedring
Kongelf er ansvarlig for Aker BPs forbedringsprogram.

Før han begynte i Aker BP, var Per Harald Kongelf sjef for den norske virksomheten i Aker Solutions. Han har mer enn 30 års industrierfaring fra en rekke fag- og lederstillinger i Aker Solutions.

Kongelf er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Kongelf er styremedlem og representant for Aker i Eureka Logsitics AS, Eureka Pumps AS, FPE Sontum AS og Origo Solutions AS.
Tommy Sigmundstad
Direktør boring og brønn
Sigmundstad har vært direktør for boring og brønn siden 2016. Før det var han brønndirektør i BP Asia Pacific.

Sigmundstad har bred erfaring fra olje- og gassindustrien, i selskaper som Baker Hughes og Phillips, før han gikk inn i BP i 2000. I BP har Sigmundstad hatt ulike driftsrelaterte og tekniske stillinger samt lederroller i Norge, Storbritannia, Aserbajdsjan og Indonesia.

Sigmundstad har en mastergrad i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Sigmundstad er styremedlem i MHWirth.