Hovedledelsen

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør
Hersvik har vært administrerende direktør i Aker BP siden mai 2014. Før han begynte i Aker BP, var han forskningsleder i Statoil. Hersvik har hatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro.

Hersvik har en mastergrad i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.

Hersvik er styreleder i RunwayFBU samt styremedlem i Offshore Norge, den internasjonale skolen i Bergen (ISB) og Clara Venture Labs.
David Tønne
Finansdirektør
Tønne har vært finansdirektør i Aker BP ASA siden januar 2019 etter å ha gått fra stillingen som VP Corporate Controlling.

Tønne har arbeidet for Aker BP siden januar 2017. Tidligere jobbet Tønne for Boston Consulting Group hvor han ledet Nordic Energy Practice Area og støttet kunder innen O&G, Private Equity, Shipping og Industrivarer på tvers av et bredt spekter av industrier i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten.

Tønne har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Per Harald Kongelf
Chief Operating Officer
Kongelf er ansvarlig for Aker BPs forbedringsagenda.

Før han begynte i Aker BP, var Per Harald Kongelf sjef for den norske virksomheten i Aker Solutions. Han har mer enn 30 års industrierfaring fra en rekke fag- og lederstillinger i Aker Solutions.

Kongelf er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Kongelf er styremedlem og representant for Aker i Eureka Logsitics AS, Eureka Pumps AS, FPE Sontum AS og Origo Solutions AS.
Marit Blaasmo
Direktør for HR og HMS
Blaasmo har vært direktør for HR og HMSK siden 1. oktober 2022. Hun har vært HMSK-direktør siden 2019. Før dette var hun ansvarlig for ytelses- og forbedringsarbeidet i bore- og brønnavdelingen. Blaasmo har vært i selskapet siden august 2017.

Hun har mer enn 18 års erfaring fra Equinor og Baker Hughes INTEQ, og har hatt flere roller innenfor drift og ledelse på ulike fagområder i boring og brønn.

Blaasmo er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i petroleumsteknologi.
Paula Doyle
Direktør for digitalisering
Doyle er direktør for digitalisering i Aker BP. Hun kommer fra stillingen som direktør salg og markedsføring i Cognite, hvor hun også satt i konsernledelsen.

Doyle begynte i Aker BP i 2022 og har tidligere hatt en rekke roller innen olje- og gassindustrien for selskaper som ABB og Siemens, i Norge og Midtøsten. I løpet av tiden i Midtøsten etablerte og drev Doyle en ideell industriell teknologiorganisasjon.

Doyle har en dyp kunnskap om industriell programvare og digitaliseringsprosesser i industribedrifter, og har doktorgrad i Computer Engineering fra University of Limerick.
Talar Arif
SVP Ula
Talar Arif har vært direktør for Ula siden februar 2024. Hun kommer fra stillingen som HMS&K-leder for felt og drift, der hun har hatt ansvar for HMSK, arbeidsmiljø og ytre miljø mot selskapets felt i drift. Hun har arbeidet i Aker BP siden 2015 og har bred erfaring fra risikostyring, HMSK, prestasjon og forbedring.

Arif har tidligere arbeidet med HMSK i Shell og har erfaring fra anskaffelser, vedlikehold og datamanagement fra BP Norge.

Arif har en bachelor som dataingeniør og en mastergrad i sikkerhet og risikostyring fra Universitetet i Stavanger.
Marte Mogstad
SVP Skarv
Marte Mogstad tiltrådte rollen som direktør for Skarv den 1. mai 2024. Hun kom fra stillingen som Executive Vice President i Aker Solutions.

Hun har over 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien og fornybar energi. I løpet av sin karriere har Mogstad hatt flere lederstillinger innen operasjonell ledelse og forretningsutvikling, inkludert tre år som medlem av Aker Solutions’ lederteam med ansvar for forretningsområdene Engineering og, mest nylig, New Energies.

Mogstad er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Knut Sandvik
Direktør prosjekter
Sandvik har vært direktør for prosjekter i Aker BP siden juli 2019. Han har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Gjennom sin karriere har Sandvik hatt flere prosjekt- og lederstillinger i Aker Solutions, blant annet fire år som medlem av ledelsen.

Sandvik er utdannet mekanisk offshoreingeniør fra Heriot-Watt University i Skottland.
Tommy Sigmundstad
Direktør boring og brønn
Sigmundstad har vært direktør for boring og brønn siden 2016. Før det var han brønndirektør i BP Asia Pacific.

Sigmundstad har bred erfaring fra olje- og gassindustrien, i selskaper som Baker Hughes og Phillips, før han gikk inn i BP i 2000. I BP har Sigmundstad hatt ulike driftsrelaterte og tekniske stillinger samt lederroller i Norge, Storbritannia, Aserbajdsjan og Indonesia.

Sigmundstad har en mastergrad i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Sigmundstad er styremedlem i MHWirth.
Per Øyvind Seljebotn
Direktør for leting og reservoarutvikling
Seljebotn har vært leder for leting og reservoarutvikling siden han kom inn i selskapet i 2022.

Seljebotn har over 20 års erfaring fra letevirksomhet og oljeutvinning fra norsk og britisk sokkel. Han har tidligere arbeidet ti år i forskjellige stilinger i Lundin. Fra 2015 hadde han ansvar for reservoarutvikling i Lundin, og i 2020 overtok han også ansvaret for leting i Lundin. Seljebotn har også arbeidet for Marathon Oil, Noreco og ExxonMobil.

Seljebotn har en master i geofysikk fra NTNU.
Georg Vidnes
SVP Grieg-Aasen
Vidnes gikk inn i rollen som Asset Manager for Grieg-Aasen 1. mai 2024 etter å ha vært direktør for drift siden 1. september 2020. Vidnes begynte i selskapet i 2019, som prosjektleder for etablering av selskapets driftsmodell.

Vidnes har over 25 års erfaring fra operatørselskaper som Statoil, Talisman og Repsol Sinopec, med hovedvekt på boring og brønn, asset management, drift og større endringsprosjekter. Han har hatt stillinger som plattformsjef, produksjonsdirektør og områdedirektør, og har ledet større organisatoriske omstillingsprosjekter.

Vidnes er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra Norges Tekniske Høyskole (i dag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.
Ine Dolve
SVP Alvheim
Dolve har vært direktør for drift og feltutvikling siden juli 2020. Hun kommer fra stillingen som direktør for drift og feltutvikling på Skarv i Aker BP. Hun har jobbet i selskapet siden 2010, og har vært involvert i flere viktige prosjekter for å utvikle og forbedre både selskapets og bransjens prestasjoner.

Før hun begynte i Aker BP jobbet hun med bedriftsrådgivning hos PwC innenfor finans, endringsledelse og digitalisering for O&G. Hun har i tillegg flere års erfaring fra Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.

Dolve er utdannet siviløkonom med mastergrad i finans og internasjonal ledelse fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona. Hun er videre utdannet ved Befalsskolen i Luftforsvaret og Sjøkrigsskolen i Bergen.
Lars Høier
SVP Yggdrasil
Høier har vært direktør og Asset Manager for NOAKA siden august 2020. Han begynte i Aker BP i 2019, i stillingen som direktør for konseptutvikling og teknologi.

Høier har over 20 års erfaring fra Equinor, med stillinger som direktør for forskning og utvikling og produksjonsdirektør for flere felt, blant annet Troll-feltet.

Høier har en Cand Scient-grad i fysikk fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i petroleumsteknologi fra NTNU i Trondheim.
Thomas D. Hoff-Hansen
Chief Information Officer (CIO)
Thomas D. Hoff-Hansen har vært Chief Information Officer siden februar 2024. Han kommer fra stillingen som direktør for drift og feltutvikling på Ula, og tidligere for Alvheim-området. Thomas har jobbet i selskapet siden tidlig 2009 og har bred erfaring fra ulike tekniske roller, samt lederroller både offshore og på land.

Før Hoff-Hansen begynte i Aker BP, jobbet han med automatisering og instrumentering i ExxonMobil.

Hoff-Hansen er utdannet sivilingeniør i kybernetikk fra Universitetet i Stavanger.
Thomas Øvretveit
SVP Drift
Øvretveit har vært direktør for Drift siden 1. mai 2024. Han kom da fra stillingen som SVP for Skarv som han har hatt siden april 2022.

Øvretveit har over 25 års erfaring fra ulike stillinger i Equinor, blant annet som leder for prosessanlegget på Mongstad Raffineri, produksjonssjef på Troll og Oseberg, forbedringsleder, plattformsjef, operasjonsleder og D&V-leder, samt prosessingeniør og prosesstekniker. Han startet som lærling på Mongstad i 1996.

Øvretveit er utdannet prosessingeniør og fagarbeider, og har befalsutdanning.

Ole Johan Molvig
SVP Valhall
Molvig har vært direktør for Valhall siden 2020, og kommer fra rollen som SVP Reservoar.

Molvig har arbeidet for selskapet siden 2009, og kom til Aker BP gjennom Det Norske, hvor han hadde stillingen VP Subsurface.

Molvig har lang og variert erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har blant annet arbeidet for ExxonMobil, Statoil og Marathon Oil.

Molvig har master i ingeniørvitenskap (maskin) fra NTNU i Trondheim.