Vil du være med på å skape det ledende oljeselskapet på sokkelen?

Aker BP er i konstant utvikling og har mange nyskapende prosjekter på gang. Derfor må vi hele tiden søke smartere måter å jobbe på.

Vi skal unngå skader, redusere utslipp, effektivisere, øke utvinningsgraden og øke lønnsomheten.  For å klare det må vi jobbe sammen som et lag, på tvers av avdelinger, kontorsteder, fagfelt og oljefelt, sammen med leverandører og i alliansene våre.  

Aker BP trenger mangfold i kompetanse, erfaring og måten vi tenker på. Vi liker å bli utfordret og å tenke nytt. Hos oss får du en interessant og variert hverdag hvor du kan være med å på å videreutvikle olje- og gassindustrien.

Det er viktig for oss å legge til rette for personlig vekst. Vi sørger for at du får opplæringen du trenger når du begynner i jobben, og gir deg muligheter for å styrke kompetansen og karrieren din.

I Aker BP legges det til rette for at ansatte skal kunne bytte stillinger internt – slik sørger vi for at erfaring overføres til ulike felt, prosjekter og funksjoner.

Vi rekrutterer

Først eller best. Det er ambisjonen i boring og brønn i Aker BP.

Vi lykkes gjennom å jobbe side om side, som likestilte parter, i allianser med de beste leverandørene i bransjen. Sammen jakter vi hele tiden forbedringer som kan flytte grenser for hva en rigg og et team kan levere.

I Aker BP er vi ikke redde for å ta i bruk ny teknologi. Vi jobber med strategiske partnere og innovasjonsbedrifter for å løse operasjonene våre smartere, sikrere, mer effektivt og mer bærekraftig.

Veien fra ny teknologi til implementering er kort både i Aker BP og i alliansene.

Vi utvikler produkter i den digitale laben EurekaX som revolusjonerer hvordan våre ingeniører jobber med intervensjon og brønnkonstruksjon. I Aker BP får du mulighet til å være med på denne tech-inspirerte reisen – en unik mulighet til å utvikle din digitale kompetanse.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

I denne filmen møter noen av menneskene bak teamet som skal bygge det ledende selskapet på norsk kontinentalsokkel.

Studenter og nyutdannede

Graduate stillinger

Lyses ut i september 2021

Som nyutdannet sitter du på viktig kompetanse som Aker BP har bruk for. Skal vi som selskap fortsette å hevde oss, er det avgjørende å få nyutdannede med oss på laget.

Hos oss får du bli med å utvikle olje- og gassindustrien. Vi har ambisiøse mål og trenger nytenkende, kreative og smarte medarbeidere for å nå disse. Vi har gode interne opplæringsprogram, inkludert graduate-program, mentorprogram og et eget nettverk for ‘young professionals’. Arbeidsmiljøet er preget av entusiasme og lagånd. Vi har stor takhøyde og digger forslag og diskusjoner som kan gjøre oss enda bedre.

Sommerjobber

Lyses ut i januar 2022

Graduate
Graduate-stillingene er faste stillinger med ekstra fokus på opplæring det første året. Som nyutdannet får du delta på samlinger, nettverkstreff og kurs, som øker kompetansen og forståelsen for bedriften og hvordan vi jobber.

Aker BP lyser ut graduate-stillinger for påfølgende år i september med søknadsfrist i oktober. Neste søknadsfrist blir i oktober 2021.

Sommerjobb
Vi tror at vi har Norges råeste sommerjobber. I løpet av 6-8 uker får du unik innsikt i spennende prosjekter i olje- og gassindustrien.

Lærlinger

Vi ser det som et viktig samfunnsansvar å bidra til å utvikle både nyutdannede, studenter og lærlinger.

Lærlingplasser

Lyses ut i desember 2021

Aker BP tar derfor inn lærlinger hvert år. I løpet av to år får du fullført læretiden din slik at du kan få fagbrev.

Stillingene er populære og gir en unik inngang til olje- og gassindustrien. Her får du interessante opplevelser, variert erfaring, og du blir del av et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingene blir annonsert årlig i slutten av desember med søknadsfrist i februar.

Vi ble med prosesslærling Halvard på hans skift ombord plattformen Ivar Aasen som ligger i Nordsjøen.