Livet som lærling i Aker BP – Natalie Vehusheia Stensvand 

Aker BP ser det som et viktig samfunnsansvar å bidra til å utvikle både nyutdannede, studenter og lærlinger. Selskapet tar derfor inn lærlinger hvert år og nå ligger årets lærlingplasser ute. Å være lærling gir en unik inngang til offshore-industrien. De får interessante opplevelser, variert erfaring, og blir del av et inkluderende arbeidsmiljø. I løpet av to år får lærlingene fullført læretiden sin slik at de kan ta fagbrev.

Natalie Vehusheia Stensvand bor i Birkenes kommune, litt nordøst for Kristiansand. Hun jobber som industrimekanikerlærling på Valhall-feltet og startet som lærling i september 2021. Hun er ferdig i august i år etter to år med læretid. Å være industrimekaniker innebærer mange ulike arbeidsoppgaver og kompetanser. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være skruing på pumper og motorer i produksjonsanlegget, maskinering, sveising eller dreiing. Noen jobber tar kort tid og er over på en halvtime, mens andre kan ta flere uker. Arbeidshverdagen offshore blir derfor veldig variert.

Når det ikke er noen store prosjekter på gang på Valhall, er det som regel rundt 150 stk om bord. Det er et stort felt med mange mennesker og mye å bli kjent med. Men for Natalie har lærlingtiden på Valhall likevel vært en svært positiv opplevelse.

Det er en stor plattform med mange avdelinger og mange folk, men alle har vært imøtekommende, spesielt innad i vår avdeling. Vi har det veldig bra sammen og vi er en god gjeng som går godt overens, understreker Natalie.

Samtidig er det noen utfordringer med å jobbe offshore. Det tok litt tid før hun ble vant til å jobbe i offshorerotasjon, og den første tiden som lærling sier hun at det ble lite søvn.

Det er et fysisk krevende yrke, så det tok noen måneder å bli vant til tungt arbeid og lange arbeidsdager med både løfting, skruing og draing. Man må ta i et tak, men det går seg til med tiden når kroppen vender seg til det, sier hun.

Nå stortrives hun i offshorerotasjonen. Hun liker skippertak og synes derfor at det passer midt i blinken at det kan være intenst når det står på, for så å ha helt fri i mellomtiden. En annen fordel med offshorerotasjon er at man ikke behøver å bo helt i nærheten av der man jobber. Det gjør at Natalie har kunnet bo i Birkenes under hele læretiden.

En annen utfordring hun har kjent på er at hun er eneste jente i sin avdeling på mekanisk. Hun sier at det kan være utfordrende til tider, rett og slett fordi man er ulike. Hun nevner også at det å gjøre feil og å skulle stå for dem har vært uvandt.

Jeg er en som veldig gjerne vil gjøre ting riktig, og da kan det være utfordrende å gjøre feil. Samtidig er det en viktig del av læringsprosessen og vi har snille og gode ledere som støtter opp og finner roten av problemet. Det går alltid fint at man gjør feil, så lenge man lærer til senere, fastslår Natalie.

Utover dette er Natalie tydelig på at hun generelt sitter igjen med en veldig positiv opplevelse etter å ha tatt læretiden sin hos Aker BP. Hun har i tillegg fått en rekke kurs som gir henne et fortrinn når hun skal ut i arbeidslivet etter endt læretid. Blant annet har hun tatt riggerkurs, kurs innen laseroppretting, ventilkurs og tube fitting kurs.

Når fagprøven i august er bestått er planen å prøve å få fast jobb i Aker BP, men hun innrømmer at hun må ta det litt som det kommer ettersom man aldri kan vite sikkert hvordan situasjonen i selskapet og markedet er mot høsten. Hun har uansett lyst til å jobbe offshore, og vil jobbe hardt for å få en fast stilling når fagbrevet er i boks.

På spørsmål om hun vil anbefale å ta læretiden hos Aker BP, er hun fast bestemt:

Om jeg skulle valgt igjen hadde jeg utvilsomt gjort det samme, igjen og igjen og igjen.

Nå nærmer det seg søknadsfrist for årets lærlingplasser. Husk å legge inn din søknad før fredag 24. februar. Du kan lese mer om stillingene via lenkene under.