Behov for en produktivitetsrevolusjon

Vi er sikre på at digitalisering er et viktig verktøy og en grunnpilar i strategien for å bygge framtidens lete- og produksjonsselskap. Vi lykkes ikke framover med dagens teknologi og arbeidsmetoder!

Vi står nå på terskelen til en eksponentiell innføring av ny teknologi, som skytjenester og edge computing, 5G og konnektivitet, et enormt tingenes internett, industriell robotisering og kunstig intelligens. Vi er ikke i tvil om at disse nye teknologitypene vil føre til store endringer i måten vi jobber på og hvordan vi driver virksomheten.

Paula Doyle, Chief Digital Officer

Hvilken teknologi vil være viktigst for et lete- og produksjonsselskap? Svaret er: Alle. Men teknologien er ikke egentlig viktig i seg selv. Det som er viktig er hvordan vi klarer å unytte den til å omstille oss – slik at vi kan fatte raskere beslutninger, sikre optimalisering i sanntid og i stor skala, og sørge for at vi leverer når det gjelder effektiv bruk av ressurser.

Vi står foran en radikal omstilling – ikke bare i olje- og gassbransjen, men i industrien generelt.

På 90-tallet var uttrykk som Internett og e-handel svært populære. På den tiden var det imidlertid få av oss som hadde noen forestilling om hvor stor innvirkning Internett ville få på livene våre. I dag er det ingen som er i tvil om at effekten på våre personlige liv har vært enorm, og det er den samme omstillingen olje- og gassindustrien nå står overfor.

Vi har i flere år argumentert for at det kreves en produktivitetsrevolusjon i bransjen vår. De eksterne rammebetingelsene endrer seg, og om vi skal henge med, må også vi endre oss.

Vekststrategien vår inkluderer flere store og komplekse nye prosjekter, mange stadig mer marginale eksisterende felt og tilknytningsprosjekter og et stort bore- og brønnintervensjonsprogram for å produsere marginale fat. Målet er å gjennomføre dette samtidig som vi opprettholder og sikrer integritet og høy effektivitet ved produksjonsanleggene. Dette krever en systematisk og kontinuerlig optimalisering av måten vi jobber på.

Vi endrer viktige kjerneprosesser, og dette er noen eksempler på fordeler vi opplever i virksomheten:

Økt effektivitet – redusere tid til planlegging og gjennomføring for raskere produksjon av hydrokarboner

Ved å komprimere prosessene vil vi raskere nå produksjonsstart i prosjektene våre, noe som er en stor fordel for å styre anleggskapasiteten og forbedre nåverdien i prosjektene.

Bedre designkvalitet – redusere kostnader til gjennomføring og drift

Samtidig som vi kan gjennomføre prosjektene raskere, kan vi også forbedre designkvaliteten. Vi kan lage mange flere utkast og optimalisere design i lys av hele livssyklusen. Dette blir mulig takket være effektiviteten i at våre team samarbeider på tvers av ulike fagfelt, noe som også inkluderer våre alliansepartnere.

Større forutsigbarhet for å redusere driftskostnader, øke oppetiden og sikre maksimal produksjon.

Målet i år er å gjennomføre de første trinnene i en helhetlig omstilling av vedlikehold og integritet. Sammen med Aize og Cognite bygger vi en digital arbeidsplass, som vil bli selve navet for vår virksomhet. Dette blir vår felles kilde til data og innsikt i det arbeidet vi gjør – og vil sikre medarbeidere og produksjon.

Ved å koble denne teknologien sammen med bruk av robotikk, kan vi få en full modernisering av våre installasjoner – og her må vi se til andre bransjer som bilindustrien og luftfart for referanse og sammenligning. Det å drive med et helt annet presisjonsnivå vil hjelpe oss å redusere driftskostnadene, øke anleggenes oppetid og redusere miljøpåvirkningen.

Det vi i hovedsak gjør er å gi organisasjonen bedre innsikt, slik at vi får bedre evne til å fatte optimale beslutninger på ulike nivåer – operasjonelt, teknisk og administrativt.

Se et par eksempler på hva vi gjør under.