Digitale tvillinger i drift

Aker BP utvikler digitale driftstvillinger i samarbeid med strategiske partnere, Aize and Cognite. Ambisjonen er å bidra til en programvare som er skalerbar til andre selskaper og industrier, og dermed skape verdier som går langt utover Aker BPs virksomhet.

– Behovet for ren energi levert trygt og sikkert har aldri vært større. Som olje og gass produsent må Aker BP tenke nytt. Vår satsing på digital driftstvilling vil gjøre Aker BP mer konkurransedyktig. Vi vil operere tryggere og mer pålitelig, med reduserte utslipp. Det gjør oss i stand til å bedre levere på energibehovet som er i verden, sier Hege Fjell Urdahl, direktør for Integrerte operasjoner i Aker BP.

En digital tvilling er en dynamisk, modell- og datadrevet digital replika av et tiltenkt eller virkelig objekt, for eksempel en komponent, system, prosess eller helt anlegg. Byggeklosser for en digital tvilling kan være 3D-modeller, kartdata, arbeidstillatelser eller utstyrsinformasjon, samt dynamiske data som bevegelses-, trykk- eller temperaturmålinger fra sensorer.

Dataen er tilgjengelige, både for visualisering i digitale arbeidsområder eller 3D-modeller, eller for å få utvidet innsikt gjennom maskinlæring og kunstig intelligens.

All driftsdata tilgjengelig på en plass

Å drifte olje- og gassfelt krever full kontroll over ytelse, vedlikehold og sikkerhet i anleggene. Det kan være krevende å se det store bildet når enorme mengder data er spredt over ulike applikasjoner. Digitale tvillinger gir oss mulighet til å få scenariovurderinger, prediktive analyser og sanntidsovervåkning som fanger opp komplekse problemstillinger og sammenhenger vi ikke nødvendigvis ser selv.

I samarbeid med Aize og Cognite løser Aker BP dette ved å utvikle en digital tvilling for drift. Den vil koble folk sammen i et digital arbeidsområde med all driftsdata lett tilgjengelig.

Data fra Aker BPs felt blir hentet ut ved hjelp av Cognite Data Fusion (CDF). I CDF blir dataene kontekstualiserte og strukturerte. Etter det kan de tas i bruk og gjøres tilgjengelige gjennom ulike applikasjoner.

Sluttbrukeren kan gjennom arbeidsområdet i Aize koble seg til informasjonen og verktøyene de trenger for å samarbeide og ta bedre beslutninger.

– Den digitale driftstvillingen får liv ved å koble til sanntidsdata fra pumper, utstyrssensorer, trykkmålere, satellitter eller droner. Når vi bruker disse dataene i avanserte digitale verktøy, får vi forutsigbarhet i vedlikehold som kommer og vi optimaliserer driften vår.

Lars Kaasa
Leder for digital transformasjon av vedlikehold

-Den digitale driftstvillingen vil skape en tryggere arbeidsplass, gi lavere kostnader og utslipp samt øke produksjon gjennom datadrevet innsikt og beslutninger. Den vil effektivisere prosessene våre og drift av feltene vil bli tatt til et nivå vi aldri har sett før. Vår ambisjon er at dette skal skape verdi og effekt både på eksisterende og framtidige felt.

Ine Dolve
Direktør for drift og feltutvikling