Styret

Øyvind Eriksen
Styrets leder
Eriksen er konserndirektør i Aker ASA. Han har jobbet i Aker siden 2009. Eriksen har lang erfaring som bedriftsadvokat fra det norske advokatfirmaet BA-HR, hvor han startet i 1990, ble partner i 1996 og direktør/formann i 2003. Han har jobbet med strategisk og driftsutvikling, M&A og forhandlinger. Eriksen har hatt flere styreverv i ulike bransjer, inkludert shipping, finans, kapitalforvaltning, offshore boring, fiskeri, media, handel og industri. Eriksen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Eriksen er styreleder i Aker BP ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, Aker Holding AS, Aker Horizons ASA, Aker Property Group AS, C4IR Ocean, VI Foundation, og REV Ocean AS. Han er styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA, Aker Energy AS, Aker Carbon Capture ASA, Aker Clean Hydrogen AS, Aker Mainstream Renewables AS, Ressursgruppen TRG AS, TRG Holding AS og Kreftforeningen. Eriksen er i tillegg medlem av World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Boar.
Anne Marie Cannon
Nestleder
Cannon er seniorrådgiver i Strategic Advisory-avdelingen hos PJT Partners. Hun har over 40 års erfaring i olje- og gassektoren gjennom seniorroller innen både investeringsbank-virksomhet og styremedlem i børsnoterte og private selskaper. Hun har en Honours Degree i BSc fra Glasgow University, og er Fellow of the Energy Institute.

Cannon er Senior Independent Director og styremedlem i BlackRock Energy and Resources Income Trust plc.
Kjell Inge Røkke
Styremedlem
Røkke har vært drivkraften i utviklingen av Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin forretningskarriere med kjøpet av en 69-fots tråler i USA i 1982, og bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke eier 68,2 prosent av Aker ASA gjennom The Resource Group TRG ASA med datterselskaper.

Røkke er Aker ASAs hovedeier og styreleder. Han er i øyeblikket styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA and Aker Horizons ASA.
Trond Brandsrud
Styremedlem
Brandsrud har stillingen som styremedlem og industriell rådgiver. Fra 2016 til 2019 hadde han flere administrerende direktør- og finansdirektør i finansselskapene Lindorff, Intrum og Lowell, og fra 2010 til 2015 var han finansdirektør i Aker. I perioden fra 2007 til 2010 var han finansdirektør i Seadrill Group. Brandsrud har i tillegg 23 års erfaring fra ledende finansstillinger i Shell. Brandsrud er utdannet siviløkonom fra NHH Norges Handelshøyskole.

Brandsrud er styremedlem i PGS ASA, Lowell Group (Simon Midco Ltd) og Lowell Finans AS. Han har også et deltidslederoppdrag i Waterise AS.
Kate Thomson
Styremedlem
Thomson er CFO for BP p.l.c. Group, etter tidligere å ha hatt stillingene som SVP Finance P&O, Group Treasurer og konsernskattesjef.

Før hun begynte i BP p.l.c., kvalifiserte Thomson seg som autorisert regnskapsfører hos Deloitte. Hun arbeidet med internasjonal skatt i Charter plc, hvor hun ble skattesjef i 1998, før hun begynte i Ernst & Young i 2001 innen M&A-skatt.

Thomson er direktør for flere BP p.l.c. konsernselskaper og medlem av Institute of Chartered Accountants i England og Wales.
Charles Ashley Heppenstall
Styremedlem
Heppenstall er tidligere president og administrerende direktør i Lundin Petroleum AB (2002 – 2015).

Han har en bachelor (honours) fra Duham University.

Heppenstall er styremedlem i Lundin Mining, Lundin Gold, International Petroleum Corporation og Orron Energy AB.
Doris Reiter
Styremedlem
Reiter er Senior Vice President for UK North Sea i BP p.l.c., og har ansvaret for selskapets olje- og gassportefølje på britisk kontinentalsokkel.

Reiter er utdannet reservoaringeniør med en PhD i petroleum engineering fra Texas A&M University. Hun startet sin karriere i BP p.l.c. i 1998 og har innehatt lederroller ulike steder i verden, fra Mexicogulfen til Angola.

Reiter har styreverv i flere selskaper i BP p.l.c. Group og er styremedlem i the Offshore Energies UK board.
Valborg Lundegaard
Styremedlem
Lundegaard er spesialrådgiver og tidligere administrerende direktør i Aker Carbon Capture, et rendyrket karbonfangst-selskap som tilbyr miljøvennlige løsninger for fjerning av karbondioksid. Lundegaard er kjemiingeniør med mer enn 30 års erfaring fra energisektoren, inkludert lederstillinger i Aker Solutions, og hun har lang erfaring innen selskaps- og prosjektledelse, internasjonal forretningsutvikling og større utbyggingsprosjekter.
Ani Isabel Chiang
Styremedlem, ansattes representant
Chiang har vært ansatt i Aker BP siden 2014. Hun jobber i Commercial & Sales teamet, og har hovedansvaret som kommersiell og terminal operatør for Alvheim og Skarv.
Tidligere har hun jobbet som Hydrocarbon Management Engineer med hovedfokus på Alvheim og Ivar Aasen.

Chiang har også erfaring fra leverandørindustrien innen prosjektstyring for både topside og subsea commissioning og decommissioning leveranser.

Chiang har en grad inne Gass- og Energiteknologi fra Universitetet i Sørøst-Norge, i tillegg til fagbrev innen prosess- og kjemifaget.

Chiang har vært NITO hovedtillitsvalgt siden 2019 i selskapet, og har over 13 års erfaring innen oljebransjen.
Marit Dørum
Styremedlem, ansattes representant
Marit har fulgt opp Johan Sverdrup-feltet siden hun ble ansatt i 2013. Marit har i tillegg fulgt opp Wisting i Barentshavet fra det kom inn i selskapets portefølje.

For åtte år siden ble Marit valgt som nestleder i Teknas bedriftsgruppe og hun har hatt denne stillingen siden. Marit er nestleder i Aker FAU (Funksjonærarbeidsutvalg i Aker) sitt styre og hun har flere verv knyttet til tillitsvalgt-rollen.

Marit har en utdannet geofysiker/sivilingeniør fra NTNU. Hun har over 25 års erfaring innen oljeindustrien både for oljeselskap og software selskap.
Ingard Haugeberg
Styremedlem, ansattes representant
Haugeberg fungerer som tillitsvalgt på heltid. Før denne stillingen var han HSSE Site Lead på Ula-feltet. Haugeberg har bred erfaring fra Luftforsvaret i Bodø som teknisk grenader og som avdelingsleder for Safelift A/S. Han begynte i Amoco Norge som mekaniker på Valhall-feltet i 1991. Han har hatt flere stillinger i BP p.l.c. Norge siden 1998.

Haugeberg har hatt en rekke ulike styreverv i BP p.l.c. Norge, Industrimaskiner A/S, Global Clean Energy, I/E Media og trippEl A/S.

Haugeberg er utdannet elektromekanisk reparasjonstekniker ved Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik og har en bedriftsgodkjent bachelor i mekanikk.
Thomas Husvæg
Styremedlem, ansattes representant
Husvæg har vært ansatt hos Aker BP siden 2018, og er i dag ansvarlig for EPCi leveransen av undervannsproduksjonsutstyr til Utsira High feltutviklingen i Edvard Grieg / Ivar Aasen området. Han har tidligere hatt roller som Prosjektleder for Drift, Business Manager for Fixed Facilities Alliansen, og Finansleder for Prosjekter.

Han har en betydelig Prosjekt-bakgrunn fra både kontraktør og operatør roller i Norge og internasjonalt, hvor han startet sin karriere i Deloitte som ledelseskonsulent før han gikk til GE Oil&Gas og senere Aker BP.

Husvæg er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi fra NTNU, og har mer enn 15 års bransjeerfaring.
Tore Vik
Styremedlem, ansattes representant
Tore har vært ansatt i Aker BP siden 2013 og arbeider som tillitsvalgt på heltid. Tidligere har han jobbet som elektriker på Ivar Aasen-plattformen.

Tore har over 30 års erfaring som elektriker med både høyspent- og lavspentpapirer. Han har arbeidet flere år som elektriker/automatiker på borerigg og på skip.