Styret

Øyvind Eriksen
Styrets leder
Eriksen har nesten 20 års erfaring fra advokatbransjen, ettersom han begynte sin karriere i advokatfirmaet BAHR i 1990. I løpet av den tiden han arbeidet i BAHR ble han partner i 1996 og styremedlem/styreformann i 2003. Som forretningsadvokat jobbet Eriksen blant annet med strategisk og operasjonell utvikling, transaksjoner (M&A) og forhandlinger. Eriksen jobbet også tett med Aker. Eriksen har hatt en rekke styreverv i ulike bransjer, deriblant shipping, finans, kapitalforvaltning, investeringsselskaper, offshore drilling, fiskeri, media, handel og industri. Eriksen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Eriksen er i dag styreleder i Aker BP ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, Aker Kværner Holding AS, Aker Horizons, C4IR Ocean og REV Ocean Inc. Han er også styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker Energy AS, Aker Carbon Capture AS, Mainstream Renewable Power, The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Kreftforeningen, og medlem av World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Board.
Anne Marie Cannon
Nestleder
Anne Marie Cannon har trettifem års erfaring fra olje- og gassindustrien og investeringsbankvirksomhet, og har lang erfaring med styrearbeid, både som en del av bedriftsledelsen og som eksternt styremedlem. Hun har vært nestleder i styret siden 2013, og er medlem av revisjons- og risikoutvalget i Aker BP. Siden 2019 har hun vært seniorrådgiver i Strategic Advisory ved PJT Partners, og fra 2000 var hun seniorrådgiver i Morgan Stanley med hovedfokus på internasjonale fusjoner og overtakelser oppstrøms. Hun har tidligere vært arbeidende styremedlem i Hardy Oil & Gas og British-Borneo, mens hun tidligere i sin karriere var styremedlem i investeringsbankvirksomheten i J Henry Schroder Wagg og ansatt i ledende økonomistillinger i Shell UK. Cannon har en BSc from Glasgow University, og er medlem av Energy Institute.

Cannon er i øyeblikket styremedlem i Aker Energy AS og STV Group plc. Hun er uavhengig styremedlem i Permier Oil plc.
Kjell Inge Røkke
Styremedlem
Røkke har vært drivkraften i utviklingen av Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin forretningskarriere med kjøpet av en 69-fots tråler i USA i 1982, og bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke eier 68,2 prosent av Aker ASA gjennom The Resource Group TRG ASA med datterselskaper.

Røkke er Aker ASAs hovedeier og styreleder. Han er i øyeblikket styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine AS, Aker Horizons AS og Ocean Yield ASA.
Trond Brandsrud
Styremedlem
Brandsrud har stillingen som styremedlem og industriell rådgiver. Fra 2016 til 2019 hadde han flere stillinger som administrerende direktør og finansdirektør i finansselskaper som Lindorff, Intrum og Lowell, og fra 2010 til 2015 var han finansdirektør i Aker. I perioden fra 2007 til 2010 var han finansdirektør i Seadrill Group. Før dette hadde Brandsrud 23 års erfaring fra ledende finansstillinger i Royal Dutch Shell plc. Brandsrud er utdannet siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole.

Brandsrud er styremedlem i PGS ASA og Lowell Group (Simon Midco Ltd). Han har også en deltidsstilling innenfor den administrative ledelsen i Waterise AS.
Kate Thomson
Styremedlem
Kate Thomson er BP-konsernets Group Treasurer, og har tidligere hatt stillingen som konsernets skattedirektør. I sin nåværende rolle har Thomson ansvaret for den sentrale finansieringen av BP-konsernet, tilføring av likviditet til konsernets virksomhet og verdioptimalisering gjennom styring av finansiell risiko på konsernnivå.

Siden hun begynte i BP i 2004, har Thomson hatt en rekke stillinger innen skattefunksjonen, noe som gir henne dyp forståelse av olje- og gassindustrien. Som konsernets skattedirektør ledet hun et globalt team av fagfolk på skatt, for å utvikle BPs svar på en stadig mer utfordrende skatte- og forskriftssituasjon. Før hun begynte i BP kvalifiserte Thomson seg som statsautorisert revisor i Deloitte. Hun gikk over til internasjonal skatt i selskapet Charter plc hvor hun ble direktør for skatt i 1998, før hun begynte EY i 2001 i M&A skatt.

Thomson er også styremedlem i flere av BP -konsernets selskaper.
Murray Auchincloss
Styremedlem
Auchincloss begynte i Amoco Canada i 1992 og fortsatte i BP etter sammenslåingen i 1999. Han har bygd sin karriere gjennom en rekke kommersielle roller og lederstillinger i selskapet, senest som finansdirektør for BPs oppstrømsvirksomhet. (2015-2020).

Auchincloss har en bachelorgrad i finans fra University of Calgary. Han fikk også autorisasjonen Chartered Financial Analyst (CFA) i 1995.


Auchincloss er finansdirektør i BP p.l.c. Han er medlem av BPs styre og sitter i revisjonsutvalget.
Paula Doyle
Styremedlem
Doyle er direktør salg og markedsføring i Cognite, hvor hun også sitter i konsernledelsen. Doyle begynte i Cognite i 2018 og har tidligere hatt en rekke roller innen olje- og gassindustrien for selskaper som ABB og Siemens, i Norge og Midtøsten. I løpet av tiden i Midtøsten etablerte og drev Doyle en ideell industriell teknologiorganisasjon.

Doyle har en dyp kunnskap om industriell programvare og digitaliseringsprosesser i industribedrifter, og har doktorgrad i Computer Engineering fra University of Limerick.
Terje Solheim
Styremedlem, ansattes representant
Solheim er kontorleder for Aker BPs Harstad-kontor. Han har vært hos Aker BP siden 2013, og har hatt flere stillinger i selskapet.

Solheim har mangeårig bakgrunn fra Forsvaret, og var en av gründerne bak Norwegian Petro Services (MPS). Han kom til Aker BP fra Det Norske Veritas (DNV).
Hilde Kristin Brevik
Styremedlem, ansattes representant
Brevik har vært ansatt i Aker BP siden 2014. Hun er utdannet prosesstekniker og jobber på Skarv FPSO. Brevik har arbeidet offshore siden 1998, for både Hydro og Statoil.

Brevik er hovedtillitsvalgt og har vært vara ansattrepresentant til Aker BP-styret fra 2018.
Ingard Haugeberg
Styremedlem, ansattes representant
Haugeberg arbeider som tillitsvalgt på heltid. Før dette var han HMS-leder på Ula-feltet.

Haugeberg har bred erfaring fra luftforsvaret i Bodø, som industrimekaniker og avdelingsleder for Safelift A/S. Han startet i Amoco Norge som mekaniker på Valhall-feltet i 1991. Han har hatt flere stillinger i BP Norge siden 1998. Haugeberg har også hatt en rekke forskjellige styreverv i BP Norge, Industrimaskiner A/S, Global Clean Energy, I/E Media og trippEl A/S. Han har fagbrev som elektromekanisk reparatør ved luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik, og en selskapsgodkjent bachelor i mekanikk.
Tore Vik
Styremedlem, ansattes representant
Tore har vært ansatt i Aker BP siden 2013 og arbeider som tillitsvalgt på heltid. Tidligere har han jobbet som elektriker på Ivar Aasen-plattformen.

Tore har over 30 års erfaring som elektriker med både høyspent- og lavspentpapirer. Han har arbeidet flere år som elektriker/automatiker på borerigg og på skip.