Styret

Øyvind Eriksen
Styrets leder
Eriksen er konserndirektør i Aker ASA. Han har jobbet i Aker siden 2009. Eriksen har lang erfaring som bedriftsadvokat fra det norske advokatfirmaet BA-HR, hvor han startet i 1990, ble partner i 1996 og direktør/formann i 2003. Han har jobbet med strategisk og driftsutvikling, M&A og forhandlinger. Eriksen har hatt flere styreverv i ulike bransjer, inkludert shipping, finans, kapitalforvaltning, offshore boring, fiskeri, media, handel og industri. Eriksen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Eriksen er styreleder i Aker BP ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, Aker Holding AS, Aker Horizons ASA, Aker Property Group AS, C4IR Ocean, VI Foundation, og REV Ocean AS. Han er styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA, Aker Energy AS, Aker Carbon Capture ASA, Aker Clean Hydrogen AS, Aker Mainstream Renewables AS, Ressursgruppen TRG AS, TRG Holding AS og Kreftforeningen. Eriksen er i tillegg medlem av World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Boar.
Anne Marie Cannon
Nestleder
Cannon har mer enn 40 års erfaring innen olje- og gassindustrien og investeringsbankvirksomhet, og er en erfaren direktør for utøvende og ikke-utøvende roller.

Hun har vært nestleder i styret siden 2013, og er medlem av revisjons- og risikokomiteen og organisasjonsutviklings- og kompensasjonskomiteen i Aker BP. Siden 2019 har hun vært seniorrådgiver i Strategic Advisory-virksomheten hos PJT Partners og fra 2000 vært seniorrådgiver hos Morgan Stanley med fokus på internasjonale oppstrøms M&A. Før dette var Cannon administrerende direktør i styrene til Hardy Oil & Gas og British Borneo. Tidligere i karrieren var hun direktør i investeringsbanken hos J Henry Schroder Wagg og hadde ledende finansielle roller i Shell UK. Cannon har en Bachelor of Science (Honours) Degree fra Glasgow University og er stipendiat ved energiinstituttet ved universitetet.

Cannon er ikke-utøvende styremedlem i styret i Aker Energy AS, STV Group plc og Harbor Energy plc
Kjell Inge Røkke
Styremedlem
Røkke har vært drivkraften i utviklingen av Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin forretningskarriere med kjøpet av en 69-fots tråler i USA i 1982, og bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke eier 68,2 prosent av Aker ASA gjennom The Resource Group TRG ASA med datterselskaper.

Røkke er Aker ASAs hovedeier og styreleder. Han er i øyeblikket styremedlem i flere selskaper, inkludert Aker Solutions ASA, Aker BioMarine ASA and Aker Horizons ASA.
Trond Brandsrud
Styremedlem
Brandsrud har stillingen som styremedlem og industriell rådgiver. Fra 2016 til 2019 hadde han flere administrerende direktør- og finansdirektør i finansselskapene Lindorff, Intrum og Lowell, og fra 2010 til 2015 var han finansdirektør i Aker. I perioden fra 2007 til 2010 var han finansdirektør i Seadrill Group. Brandsrud har i tillegg 23 års erfaring fra ledende finansstillinger i Shell. Brandsrud er utdannet siviløkonom fra NHH Norges Handelshøyskole.

Brandsrud er styremedlem i PGS ASA, Lowell Group (Simon Midco Ltd) og Lowell Finans AS. Han har også et deltidslederoppdrag i Waterise AS.
Kate Thomson
Styremedlem
Thomson er SVP Finance P&O for BP p.l.c. Group, etter å ha hatt stillingene som konsernkasserer og konsernskattesjef.

I sin nåværende rolle er hun ansvarlig for kommersiell økonomisk støtte, planlegging og ytelse for produksjon og drift. Før hun begynte i BP p.l.c., kvalifiserte Thomson seg som autorisert regnskapsfører hos Deloitte. Hun arbeidet med internasjonal skatt i Charter plc, hvor hun ble skattesjef i 1998, før hun begynte i Ernst & Young i 2001 innen M&A-skatt.

Thomson er direktør for flere BP p.l.c. konsernselskaper og medlem av Institute of Chartered Accountants i England og Wales.
Charles Ashley Heppenstall
Styremedlem
Heppenstall er tidligere president og administrerende direktør i Lundin Petroleum AB (2002 – 2015).

Han har en bachelor (honours) fra Duham University.

Heppenstall er styremedlem i Lundin Mining, Lundin Gold, International Petroleum Corporation og Orron Energy AB.
Murray Auchincloss
Styremedlem
Auchincloss begynte i Amoco Canada i 1992 og BP p.l.c. gjennom fusjonen i 1999. Han har bygget en karriere med en rekke kommersielle og ledende roller på tvers av selskapet. Senest fungerte han som BP p.l.c.s Upstream CFO (2015 til 2020). Auchincloss har en Bachelor of Finance fra University of Calgary. Han fullførte sin Chartered Financial Analyst (CFA) sertifisering i 1995.

Auchincloss er finansdirektør i BP p.l.c. Han er medlem av BP p.l.c.s hovedstyre og sitter i hovedstyrets revisjonskomité
Valborg Lundegaard
Styremedlem
Lundegaard er spesialrådgiver og tidligere administrerende direktør i Aker Carbon Capture, et rendyrket karbonfangst-selskap som tilbyr miljøvennlige løsninger for fjerning av karbondioksid. Lundegaard er kjemiingeniør med mer enn 30 års erfaring fra energisektoren, inkludert lederstillinger i Aker Solutions, og hun har lang erfaring innen selskaps- og prosjektledelse, internasjonal forretningsutvikling og større utbyggingsprosjekter.
Terje Solheim
Styremedlem, ansattes representant
Solheim er daglig leder for Aker BPs Harstad-kontor. Han har vært i Aker BP siden 2013 og har hatt flere stillinger i selskapet. Solheim var en av grunnleggerne av Norwegian Petro Services (NPS). Han kom til Aker BP fra Det Norske Veritas (DNV).

Solheim har lang bakgrunn fra Forsvaret og har utdanning fra Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge, Forsvarets Stabsskole og Naval University of Monterey.
Hilde Kristin Brevik
Styremedlem, ansattes representant
Brevik har vært ansatt i Aker BP siden 2014. Hun er utdannet prosesstekniker og jobber på Skarv FPSO. Brevik har arbeidet offshore siden 1998, for både Hydro og Statoil.

Brevik er hovedtillitsvalgt og har vært vara ansattrepresentant til Aker BP-styret fra 2018.
Ingard Haugeberg
Styremedlem, ansattes representant
Haugeberg fungerer som tillitsvalgt på heltid. Før denne stillingen var han HSSE Site Lead på Ula-feltet. Haugeberg har bred erfaring fra Luftforsvaret i Bodø som teknisk grenader og som avdelingsleder for Safelift A/S. Han begynte i Amoco Norge som mekaniker på Valhall-feltet i 1991. Han har hatt flere stillinger i BP p.l.c. Norge siden 1998.

Haugeberg har hatt en rekke ulike styreverv i BP p.l.c. Norge, Industrimaskiner A/S, Global Clean Energy, I/E Media og trippEl A/S.

Haugeberg er utdannet elektromekanisk reparasjonstekniker ved Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik og har en bedriftsgodkjent bachelor i mekanikk.
Tore Vik
Styremedlem, ansattes representant
Tore har vært ansatt i Aker BP siden 2013 og arbeider som tillitsvalgt på heltid. Tidligere har han jobbet som elektriker på Ivar Aasen-plattformen.

Tore har over 30 års erfaring som elektriker med både høyspent- og lavspentpapirer. Han har arbeidet flere år som elektriker/automatiker på borerigg og på skip.