Varsling

For at Aker BP skal operere i tråd med våre verdier og retningslinjer, er vi avhengige av at ansatte sier fra når noe ikke er som det skal. Informasjon om kritikkverdige forhold gjør at vi kan forbedre oss. Det er viktig både for selskapet og for samfunnet vi er en del av. Aker BP skal ha en lav terskel for varsling.

I Aker BP har vi flere alternativer for at medarbeidere skal kunne varsle om negative forhold. Vi behandler også varsler fra eksterne personer, som jobber for eller med Aker BP. Du kan varsle til speakup@akerbp.com eller gjennom Aker BPs eksterne varslingstjeneste.

Varslene blir mottatt og gjennomgått av Aker BPs Compliance-avdeling, som vil sikre konfidensialitet og uavhengig håndtering av disse.