Leverandører

Aker BP ønsker å være det foretrukne selskapet å jobbe for og levere tjenester til. Vi er nøye i utvelgelsen av våre samarbeidspartnere og etablerer tette samarbeid med dem. Slik oppnår vi god kommunikasjon, sikkert arbeid i henhold til retningslinjene, effektiv gjennomføring og solide resultat.

Restrukturering av verdikjeden er et viktig forbedringsinitiativ i Aker BP. Dette innebærer en ny strategisk tilnærming til anskaffelser gjennom å skape felles mål, definere de beste løsningene og levere dem sammen.

Aker BPs ambisjon om å skape det ledende uavhengige operatørselskapet kan bare oppnås i nært samarbeid med leverandørene.

Hvordan bli leverandør til Aker BP

Selskaper som ønsker å bli leverandør til Aker BP må registreres og opprettholde en oppdatert profil i Magnet Joint Qualification System. Det er systemet Aker BP bruker som utgangspunkt for å velge mulige leverandører.

Kontraktssystem

Aker BP bruker Ivalua kontraktssystem. Leverandører får informasjon når det er behov for å logge inn i portalen.

Forventninger til leverandører

Aker BP har som mål å samarbeide med leverandørene på en måte som skaper gode forutsetninger til å levere varer og tjenester trygt, til rett tid, avtalt kostnad og i samsvar med våre forventninger.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeidet med leverandørene.

Vi forventer at våre leverandører handler og opererer i samsvar med Aker BPs standarder innen HMSSK, etikk og samfunnsansvar.

Først eller best – portal for teknologiforslag

Gjennom teknologi transformerer vi verdikjeden. Vi bruker innovative løsninger for å jobbe smartere og bedre.

Avdelingen for boring og brønn har åpnet en portal for å kunne motta forslag og ideer om ny teknologi som vil hjelpe oss til å nå forretningsmålene våre.

Aker BP skal være den foretrukne operatøren å jobbe for

Godt samarbeid med våre leverandører bidrar til god HMSSK og effektive operasjoner.

Viktig informasjon før utreise

Alle som reiser offshore til Aker BPs felt er ansvarlige for å sette seg inn i selskapets instruksjoner og retningslinjer.

Aker BPs forretningsvilkår

Aker BP Contract HSSEQ requirements pdf
Terms and conditions for rental of equipment pdf
Terms and conditions for procurement of goods pdf
General terms and conditions for onshore services pdf
General terms and conditions for offshore services pdf
Competence requirements for contractors pdf
Aker BP supplier declaration pdf
Aker BP Supplier Standards xlsx

Registrering av midlertidig utstyr

I Aker BP har vi valgt en digital løsning for håndtering av midlertidig utstyr som omfattes av NORSOK Z-015 til bruk på våre innretninger.

Deler av informasjonen som er nødvendig for å kunne ta utstyret i bruk skal fylles ut av leverandører.

Nedenfor finner dere en brukerguide som beskriver hvordan leverandører skal logge seg på, og hva som skal fylles ut i applikasjonen for midlertidig utstyr.

Når ansvarlig person i Aker BP oppretter et behov for midlertidig utstyr vil det sendes en automatisk generert mail til definert kontaktperson hos valgt leverandør.

Løsningen er bygget opp rundt roller, og hver rolle ser kun relevant informasjon for sitt steg i prosessen.

Leverandørers hovedoppgave er å oppgi informasjon om utstyret, fylle ut relevant sjekkliste fra NORSOK Z-015, og opplastning av vedlegg knyttet til utstyret.

For mer detaljer om hvordan en går frem henvises til brukerguiden.

Er det behov for støtte, ta kontakt med oss på sapsupport@akerbp.com

Tilleggskrav til NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr pdf

Varelevering

Alle leveranser må være pakket og markert i henhold til Aker BPs pakkeinstruksjoner. Forsendelsen må være tydelig merket med PO-nummer og navnet på installasjonen.

Aker BP har flere forsyningsbaser og det er viktig at leverandørene våre sender varene til adressen spesifisert på individuell PO (purchase order).

Leveringsfrister til base – grunnet økt sikringsnivå pdf
Instruksjon for varelevering pdf
Retningslinjer for pakking og merking pdf
Bestillingsskjema for varetransport xlsx
Preserveringsprosedyre for Aker BP-materiell pdf

Adresser og kontaktinformasjon

Aker BPs forretningsadresse

Aker BP ASA
Organisasjonsnummer: 989 795 848 MVA
Forretningsadresse: Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Norge
Postadresse: Postboks 65, 1324 Lysaker, Norge
Telefon: +47 51 35 30 00
E-post: post@akerbp.com

Transport

ASCO
trafikk@ascoworld.com
Telefon: +47 51 94 03 00

Lager

ASCO Farsund
Vollmonaveien
Lundevågen
4553, Farsund
Norge
Telefon: +47 488 83 302

Forsyningsbaser

Alvheim, Ivar Aasen, Tambar, Ula og Valhall
Aker BP ASA
c/o ASCO base, Øst
Risavika Havnering 235
4056 Tananger
Norge

Edvard Grieg
Aker BP ASA
c/o ASCO base, Vest
Risavika Havnering 285
4056 Tananger
Norge

Skarv
Aker BP ASA
c/o ASCO base Sandnessjøen Horvnes
8803 Sandnessjøen
Norge

Fakturering

Hvert år mottar Aker BP flere tusen fakturaer. For å håndtere alle disse fakturaene har vi laget strenge retningslinjer som gjør at både våre leverandører og vi kan spare tid. Følger du retningslinjene, kan du være trygg på at fakturaen kommer frem, og at alt blir korrekt på første forsøk.

Bruk alltid EHF-format til faktura

Det gjør at informasjonen kommer inn på riktig måte i systemene våre, og du er trygg på at din faktura kommer frem til rett sted og rett person. PDF er en nødløsning som kun kan brukes dersom det teknisk ikke er mulig å sende EHF. Papirfaktura behandles ikke.

Hva er en PO?

PO står for Purchase Order (innkjøpsordre). Ved aksept av tilbudet ditt skal det lages et PO-dokument. Dersom du ikke har fått et PO-dokument tilsendt, ta kontakt med din bestiller. Du kan ikke sende faktura før du har en PO med gyldig PO-nummer, linjenummer og beskrivelser.

Beløp og forhøyelse av PO

Beløpet på fakturaen kan ikke overstige rammene som er gitt av PO-dokumentet, både totalt sett og på hvert underpunkt. Dersom du har behov for å fakturere mer enn beløpene i PO-dokumentet, må du be om forhøyelse av POen til din bestiller. Dersom fakturaen overstiger rammene i POen, vil du få fakturaen i retur.

PO og referansenummer

Alle fakturaer må inneholde et gyldig PO-nummer. I tillegg må linjenummer og tilhørende beskrivelse og beløp på faktura referere til opplysningene i tilsendt PO. Fakturaer uten referanse til gyldig PO vil avvises og sendes i retur.

Opplysninger om EHF-formatet

EHF er obligatorisk for leverandører med norsk organisasjonsnummer.
Standard obligatoriske EHF-felter må fylles ut.
PO-nummeret skal stå i feltet «Order Reference»
(Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID I XML-filen)

PO oppgis i et av følgende fem formater:

 • 45xxxxxxxx
 • 47xxxxxxxx
 • 48xxxxxxxx
 • PO00xxxx
 • PO10xxxx/PO70xxxx/PO90xxxx

Har du spørsmål om XML-filen? Ta kontakt med egen IT-avdeling eller leverandør av EHF-portal.

Organisasjonsnummer

Faktura skal sendes fra samme organisasjonsnummer som står på PO.
Dersom faktura skal betales til et factoringselskap, eller et annet selskap innen samme konsern, må det komme tydelig frem på fakturaen.

Kreditnota

Kreditnota må merkes med:

 • Innkjøpsordre (PO)
 • Fakturanummer som blir kreditert
 • Dersom delkredit skal det også vise til PO-linje som blir delkreditert
 • Årsak til kreditering

KID-nummer

 • Kan brukes dersom dere har opprettet KID-avtale med banken
 • KID-nummer skal ikke oppgis på kreditnota

Papirfaktura behandles ikke

Vi kan ikke ta imot papirfaktura. De vi mottar, blir kastet, og vedkommende må fakturere på nytt i EHF-format.

PDF – kun som nødløsning

Vi ønsker ikke faktura i PDF-format fordi det ofte oppstår feil.
Hvis du likevel må fakturere som PDF:

 • Samle faktura og vedlegg i én fil
 • Kun én faktura per mail
 • Send pdf til: invoice@akerbp.com
 • Stiles til: Aker BP ASA, Accounts Payable, Postboks 480 Sentrum, 4002 Stavanger

Kontakt oss om faktura