Reise offshore

Før du reiser offshore er det en rekke ting du trenger å vite, og gjøre klart.  

Offshore helsesertifikat 
Alle som skal reise offshore må ha et godkjent offshore helsesertifikat. Sertifikatet er gyldig i to år.  Aker BP-ansatte kan få tatt denne helseundersøkelsen ved å kontakte Aker BPs Helseavdeling. 

Legitimasjon 
Ta med deg gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller nasjonalt id-kort. Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha gyldig oppholdstillatelse og kunne vise denne ved innsjekking. Detaljert informasjon finner du i disse retningslinjene fra Norsk olje og gass.   

Krav før utreise 
Generelle utreisekrav til Aker BPs faste installasjoner:  

 • Gyldig offshore helseattest 
 • Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)
  • Obligatorisk for alt sokkelarbeidende personell
  • Repetisjonskurs hvert fjerde år 
 • AT/SJA  
  • Interaktivt kurs som er obligatorisk for alt sokkelpersonell 
  • Omfatter felles prosedyrer for arbeidstillatelser (AT) og sikker-jobb-analyse (SJA) 
 • Fullført e-læringskurset «Et SAFER utreisekurs». Kurset er tilgjengelig via Aker BPs Trainingportal. Velg den fagmodulen som er riktig for deg og ditt fag. Hvis du er usikker på hvilken modul du skal ta, velger du «Drift og vedlikehold».  
  • Drift og vedlikehold
  • Prosjekt og modifikasjoner 
  • Boring og brønnvedlikehold 
  • Isolasjon, stillas og overflate (ISO-fag) 
  • Forpleining 

For teknisk support og ved tekniske problemer, ta kontakt med: support@mintragroup.com

Merk at det kan forekomme spesifikke utreisekrav på borerigger eller floteller som er på oppdrag for Aker BP.  

DaWinci-profil 
Det er forventet at du lager en MinDaWinci-profil. Dette er en internettportal for alle som reiser offshore, hvor du får tilgang til dine personlige data. Sørg for at du har gyldige kursbevis og helseattest oppdatert på din DaWinci-profil før utreise. Kursbeviset skal også kunne vises på oppfordring på heliport.  

Oppmøtested 
Du må møte opp på heliport senest en time før avgang. For førstegangsreisende anbefales det å være ute i god tid. Dersom du skal endre avreisetid skal dette både avklares og godkjennes linjevei.  

Mann står foran et helikopter. Foto
Møt opp senest en time før avgang

Ved utreise fra Sola Heliport er det forventet at du gjennomfører pre-innsjekk (inklusiv godkjenning av personvernerklæring) gjennom din DaWinci-profil, slik at du kan bruke selvbetjente innsjekkautomater. Gjennom profilen kan du abonnere på din utreiseinformasjon, oppfølging av egne utreisekrav og annen nyttig informasjon. Helikopteravganger kan følges på heliport.no 

Bagasje 
Pass på at bagasjen din samsvarer med disse retningslinjene:   

 • Maksimal vekt per bag: 10 kilo  
 • Kun to kolli – resterende må eventuelt sendes som frakt 
 • Tillatt størrelse: 60 x 50 x 30 centimeter 

Det er ikke lov å ta med håndbagasje om bord i helikopteret (kun avis/bok). 

Verktøy og utstyr skal ikke tas med som bagasje, men skal sendes som frakt. Dette finnes det egne retningslinjer for: 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene 

Verneutstyr

Det er utarbeidet en prosedyre (81-000702) for valg og bruk av personlig verneutstyr som kreves for å reise offshore for AkerBP.

Standard verneutstyr skal benyttes når man beveger seg utenfor boligkvarteret.

Følgende verneutstyr er definert som standard verneutstyr:

 1. Kjeledress med lange ermer og refleksstriper.
 2. Hjelm med påmontert hørselvern.
 3. Vernefottøy, halvhøye skoletter (eller høyere) med snøring/BOA snøresystem for å sikre tilstrekkelig ankelstøtte.
 4. Vernebriller eller CE godkjente personlige briller med sidebeskyttelse.
 5. Vernehansker.

Medisiner 
Alle medikamenter skal føres opp i et eget skjema på heliport. Merk at sykepleier vil ha de vanligste medikamenter tilgjengelig om bord. 

 • Ikke-reseptpliktige medikamenter kan kun tas med i ubrutt forpakning.   
 • Reseptbelagte medisiner må være i original forpakning og merket med navn (reseptlapp).  
 • Alle medikamenter skal klareres med sykepleier ved ankomst offshore.  

For mer detaljert info se: Norsk olje og gass, 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Elektronisk utstyr (PC, mobil, kamera, nettbrett og smartklokke)

 • Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, nettbrett eller bærbar PC under helikopterturen. Utstyret må være helt avskrudd (ikke flymodus) og pakket ned i bagasjen. Mobiltelefon kan legges innenfor overlevelsesdrakten.
 • Smartklokker må også være helt avskrudd under helikopterturen.  
 • Bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr er begrenset til godkjente områder av boligkvarteret og skal ikke tas med i produksjonsområdene. 
 • De som reiser offshore, må få godkjenning av plattformsjef for bruk av mobiltelefon i kontorer og kontrollrom.
 • Mobiltelefoner som er påskrudd, skal alltid være satt til lydløs. Prat i mobiltelefon skal som hovedregel foregå på lugar eller steder hvor man ikke er til sjenanse for andre.
 • Arbeidstillatelse må innhentes i forkant av fotografering / filming utenfor boligkvarteret/godkjent område.
 • Personlig elektronisk utstyr skal ikke brukes i eventuelle beredskapssituasjoner.
 • Det er ikke tillatt å legge ut informasjon/bilder på sosiale medier, eller gjennom andre kanaler, i eller etter beredskapssituasjoner.
 • I eksplosjonsfarlige områder er verken smartklokker eller annet personlig elektronisk utstyr tillatt.
 • Det er ikke tillatt å ta med batterier og powerbank offshore.  

For mer detaljert info se: SFS, Anbefaling for bruk av personlig elektronisk utstyr

Andre forhold 
Det er forbudt å ta med alkohol, våpen og andre gjenstander, som kniv, pepperspray e.l. som kan utgjøre en fare for personell og utstyr. 

Innretningene 
Før du reiser offshore, bør gjøre deg kjent med feltene. 

HMS-introduksjon 
Det er viktig å se videoen for det feltet du skal reise ut til.