Neste generasjons feltutviklingsplanlegging

Aker BP og Halliburton revolusjonerer brønnplanlegging og -konstruksjon. Gjennom Halliburtons skyløsning iEnergy®, øker Aker BP effektiviteten, samtidig som risiko og brønnkostnader reduseres. Neste skritt er programvare for planlegging av hele feltkonsept inkludert undergrunn og brønnkonstruksjon

– Vi har innført planleggingsverktøyet Collaborative Well Planning som bidrar til optimal brønnplassering, redusert risiko og økte ressurser. Vi nærmer oss å kunne designe en brønn med høy kvalitet på kun én dag i Digital Well Program® som er bygget på Halliburtons skyløsning iEnergy. Med “Field Development Planning” (FDP) tar vi den digitale omstillingen opp på til et helt nytt nivå, sier Tommy Sigmundstad, direktør for boring og brønn i Aker BP.

– Vi bygger på et nært samarbeid som har vart i flere år. Dette kombinerer vi med kompetanse, nyskapende og banebrytende teknologi fra både Aker BP og Halliburton samt smidige arbeidsprosesser, tilføyer Chandra Yeleshwarapu, direktør for Halliburton Landmark.

Collaborative well planning

Ved Aker BPs operasjonssenter på land er et team i gang med en sesjon for plassering av brønnbaner for den nye sentralplattformen på Valhall i Nordsjøen.

Collaborative Well Planning(CWP) er en integrert måte å jobbe på. I prosessen samarbeider undergrunnsteamet med boring og brønn i sanntid, med alle undergrunnsdata tilgjengelig, i programvaren der brønnbanene etableres.

– Gjennom CWP bidrar alle fagfelt til brønnplanleggingen, noe som bidrar til effektive, stabile og produktive brønner, forklarer seniorgeolog Sindre Hadland.

Det er allerede boret 400 brønner på det gigantiske Valhall-feltet. Nå planlegger teamet 16 brønner til for å forlenge feltets levetid.

«Målet er å finne den optimale veien for boring gjennom den komplekse overdekningen og inn i reservoaret, med så lav risiko og kostnad som mulig».

Sigurd Kinn
Lead Drilling Engineer

I prosjektet med ny sentralplattform på Valhall har CWP redusert både brønnkostnader og -risiko, som igjen har gitt bedre prosjektøkonomi.

Digital Well Program

Når teamet har funnet optimale brønnplasseringer og -baner, går arbeidet over i det digitale brønnprogrammet Digital Well Program (DWP). Det er her brønnene designes og planlegges.

DWP er en skyapplikasjon som er basert på åpen arkitektur. Den sørger for integrert brønnplanlegging og -utforming for økt samarbeid og bedre samspill mellom boreaktiviteter.

– Sammen med Halliburton har vi etablert en åpen plattform, Digital Well Program, gjennom deres iEnergy-løsning. Et viktig prinsipp i applikasjonen er at vi kan integrere alle applikasjoner og systemer fra tredjeparter inn i arbeidsstrømmen vår. Data flyter fritt mellom de ulike applikasjonene og systemene, forklarer Arnfinn Grøtte, som er leder for digitalisering i brønnkonstruksjon.

«Når DWP ble lansert hadde vi om lag 25 plug-ins fra tredjeparter. I 2022 vil dette tallet øke til 60.

Arnfinn Grøtte
Leder for digitalisering i brønnkonstruksjon

Utformer en brønn på én dag

Gjennom DWP har programingeniørene tilgang til automatiserte arbeidsstrømmer som veileder dem gjennom arbeidsprosessen for utforming av en brønn. For senior boreingeniør Jeroen Nijhof er brønnutformingen nå mer effektiv:

– Før brukte jeg Excel og flere enkeltstående applikasjoner, der hvert konsept ble utformet manuelt, noe som var svært arbeidskrevende. Nå kan jeg – i sanntid – granske historiske data og tidligere læring fra andre nærliggende brønner. Jeg kan bruke ulike bore- og brønnsimuleringsverktøy, forklarer Nijhof, og fortsetter:

– Hele tiden har jeg en 3D-visualisering av planen min. Jeg kobler den tekniske arbeidsstrømmen til tredjeparts-applikasjonene, og jeg bruker ikke tid på å bekymre meg for datakvaliteten, ettersom 90 prosent nå er automatisert.

«Det digitale brønnprogrammet gir økt effektivitet og en ekstrem økning i kvaliteten på dataene. Dette fører til redusert risiko og usikkerhet i brønnutformingen vår».

Jeroen Nijhof
Senior drilling engineer

Aker BP nærmer seg nå ambisjonen om å designe en brønn med høy kvalitet på kun én dag.

– Det som er enda bedre, er at den åpne arkitekturen gir andre olje- og gasselskaper mulighet til å bygge komponenter som kan integreres i plattformen. Dette er viktig for å øke forbedringstempoet i bransjen vår.

Chandra Yeleshwarapu
Direktør, Halliburton Landmark.

Feltutviklingsplanlegging

Neste skritt i Aker BP og Halliburtons digitale samarbeid er en felles utvikling av neste generasjon programvare for feltutviklingsplanlegging. Samarbeidet skal levere en ny skyapplikasjon – Field Development Planning (FDP).

FDP endrer den manuelle prosessen med å samordne feltutviklingsdata, slik at prosessen fram mot beslutninger blir mer effektiv og reviderbar og gir et felles revisjonsspor for hele undergrunnsmiljøet.

«Denne programvaren gjør at vi kan forstå og redusere risiko og usikkerhet på et helt nytt nivå. Ved hjelp av FDP kan vi forstå hvordan ingeniørarbeidet modnes i utviklingsfasen av et prosjekt. Dette øker effektiviteten, gir maksimal verdi og vi kan ta databaserte beslutninger for hele feltkonsept», konkluderer Arnfinn Grøtte.