Livet som lærling i Aker BP – Thomas Bakker

Aker BP ser det som et viktig samfunnsansvar å bidra til å utvikle både nyutdannede, studenter og lærlinger. Selskapet tar derfor inn lærlinger hvert år og nå ligger årets lærlingplasser ute. Å være lærling gir en unik inngang til offshore-industrien. De får interessante opplevelser, variert erfaring, og blir del av et inkluderende arbeidsmiljø. I løpet av to år får lærlingene fullført læretiden sin slik at de kan ta fagbrev.

Thomas Bakker startet som prosessteknikerlærling hos Aker BP høsten 2021 og jobber nå i offshorerotasjon på Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen. Han er ferdig med læretiden i september, men synes tiden har gått utrolig fort etter at han startet som lærling.

Som prosessoperatør har man ofte ansvar for ulike områder ute i anlegget. Oppgavene kan innebære å klarere utstyr som andre skal jobbe på, vedlikeholde utstyr, samt ha en overordnet kontroll på det arbeidet som gjøres i området du er ansvarlig for. Som lærling innen prosessfaget flytter man seg også litt rundt for å se hvordan ulikt type arbeid gjennomføres og oppfølges. I tillegg har Thomas også fått innsikt i hvordan andre avdelinger jobber ute i anlegget, som mekanikere, automasjonsteknikere og elektrikere. Det bygger en bredere forståelse som alltid kommer godt med.

Han synes han har jobbet i et svært godt arbeidsmiljø som har lagt til rette for læring. Han ble tidlig fortalt at det ikke finnes noen dumme spørsmål, og at det er forventet at man spør om det skulle være noe man lurer på. Det tok heller ikke lang tid før han følte seg som en del av gjengen ute på Ivar Aasen.

Samtidig nevner han at det tok litt tid å bli vant til selve offshore-rotasjonen.

Det er jo en ganske uvanlig måte å jobbe på, og det tar litt tid å bli vant med det. Det gjelder å finne noe å gjøre når man er hjemme. Mye av det teoretiske jobber jeg med når jeg er hjemme, og så kan jeg prøve det ut i praksis når jeg er ute. Det gjelder å holde hodet gående mens man er hjemme, spesielt nå i læretiden, sier han.

Thomas mener det er flere grunner til at man bør søke læreplass hos Aker BP om man har muligheten.

Det er et veldig inkluderende miljø med mange kloke hoder, som er flinke til å inkludere meg i prosesser som kan være nyttige for å ta del i. Det er også et veldig åpent miljø, og de setter pris på å få inn nye øyne som kanskje kan bidra med nye perspektiver og synsvinkler. Det er viktig.

I år lyser Aker BP ut lærlingplasser innen prosess-, mekanikk- og automasjonsfaget. Du kan lese mer om stillingene via lenkene under. Søknadsfristen er 24. februar