Livet som lærling i Aker BP – Thea Uglum Håland

Aker BP ser det som et viktig samfunnsansvar å bidra til å utvikle både nyutdannede, studenter og lærlinger. Selskapet tar derfor inn lærlinger hvert år og nå ligger årets lærlingplasser ute. Å være lærling gir en unik inngang til offshore-industrien. De får interessante opplevelser, variert erfaring, og blir del av et inkluderende arbeidsmiljø. I løpet av to år får lærlingene fullført læretiden sin slik at de kan ta fagbrev.

Thea Uglum Håland startet som lærling i Aker BP høsten 2021, og jobber nå innen logistikkfaget på Valhall-feltet. Thea er ferdig med sin læretid i august. Hverdagene som logistikklærling er sjelden like. Ooppgavene kan gå ut på å hjelpe til på dekk, pakke containere, bidra i løfteoperasjoner, planlegging og gjennomføring når man får forsyninger fra supply-skip, bestilling av varer og rydding av lager. Dette i tillegg til annet forefallende arbeid. Hverdagen er variert, men det er alltid nok å gjøre. 

Thea har også tilegnet seg ekstra kompetanse gjennom ulike kurs. Dekk-kompetanse gjør at hun kan bidra med løfteoperasjoner, og helidekk-kompetanse gjør at hun kan hjelpe til med å ta imot helikoptre når de kommer. Dette gjør hverdagen enda mer variert, samtidig som det øker hennes erfaring. 

Jeg setter pris på at Aker BP ønsket å gi meg den ekstra kompetansen, det gagner jo både dem og meg når jeg går ut etter lærlingtiden, sier Thea. 

Hun mener at det beste ved å være lærling er at man får mulighet til å prøve og feile, og å lære av feilene. Det er stor åpenhet rundt det å stille spørsmål, og man får god oppfølging. Det tok heller ikke lang tid å komme inn i avdelingen hun skulle jobbe i, og hun føler at de har blitt en slags familie nr. 2.  

– Det er litt av sjarmen med det å jobbe offshore, at man blir så godt kjent med sine nærmeste kollegaer at man på noen måter blir en stor familie, hvor man tilpasser seg og bryr seg om hverandre, legger hun til. 

En utfordring Thea nevner ved det å jobbe offshore, er at ting ofte tar litt lenger tid enn man skulle ønske. Det kommer ofte av at det er strenge regler og sikkerhetstiltak offshore. Det gjelder generelt for arbeid offshore, og det kan være frustrerende, men det er samtidig viktig at regelverket er på plass og fungerer slik det skal. 

En annen utfordring har vært at fagplanen for lærlinger som regel er basert på arbeid på land, og at man ikke får gjennomført alt mens man er offshore. Men dette er blitt løst ved å sette av tid i læretiden til å gjennomføre de aktuelle oppgavene på land. 

Nå rekrutterer Aker BP nye lærlinger med oppstart i september i 2023, og Thea er tydelig i sin anbefaling:  

Jeg vil absolutt anbefale andre å søke lærlingplass hos Aker BP. Jeg synes Aker BP er et veldig bra selskap å være lærling i. Man blir sett, man blir godt tatt imot av alle – spesielt offshore – og det er mange gode folk med mye kunnskap som de er mer enn villige til å dele av, sier hun. 

Når Thea er ferdig som lærling i august er planen å søke seg offshore til en lignende stilling som hun har i dag.  

– Samtidig vet man jo aldri helt hvordan markedet er til høsten, men målet er å fortsette å jobbe offshore. Det blir spennende å se, sier hun.  

Du kan lese mer om lærlingstillingene nedenfor. Husk å søke innen 24. februar 2023.