Livet som lærling i Aker BP – Peder Lefdal

Aker BP ser det som et viktig samfunnsansvar å bidra til å utvikle både nyutdannede, studenter og lærlinger. Selskapet tar derfor inn lærlinger hvert år og nå ligger årets lærlingplasser ute. Å være lærling gir en unik inngang til offshore-industrien. De får interessante opplevelser, variert erfaring, og blir del av et inkluderende arbeidsmiljø. I løpet av to år får lærlingene fullført læretiden sin slik at de kan ta fagbrev. 

Peder Lefdal startet som automatiker-lærling på Alvheim FPSO for Aker BP i september 2021. FPSO står for Floating Production Storage and Offloading. På norsk heter det et produksjonsskip. Skipet både produserer, prosesserer og oppbevarer olje og gass.  

Peder har hatt en stilling som automatiker/instrument-lærling. I løpet av læretiden hans i Aker BP har han vært en del av vedlikeholdsgruppa på Alvheim. Der har han vært med på daglig drift i form av tilsyn og vedlikehold av installasjonen sine automatiserte systemer. Det innebærer feilsøking, EX-arbeid (EX-utstyr er utstyr med eksplosjonsbeskyttelse), arbeid på gassturbin, telekommunikasjon og brann- og gassystemer. Han sier at hverdagen i vedlikeholdsgruppa kan se veldig forskjellig ut fra dag til dag. 

Ein vanleg dag på jobb kan vere veldig hektisk, vi har eit vanleg veke/vedlikehalds-program, som kan gå ut på sjekk av at utstyr funkar som det skal. Dersom det oppstår feil på anna utstyr i drift, som inngår i våre system og har høg prioritet, må vi prioritere dette over det planlagde. Med mykje forskjellig arbeid, gode kollegaer og kjekke arbeidsoppgåver, går dagane fort. 

Peder sier at han har stortrivdes som lærling på Alvheim, og at han er blitt godt tatt vare på av medarbeiderne rundt seg. Som lærling får du også tildelt en fadder som har hovedansvar for deg og som følger deg grundig opp gjennom hele læretiden. Slik tett oppfølging er viktig. 

Som lærling i Aker BP får du oppleve ekstremt mykje og dagane er aldri like. Det er alltid noko nytt, spennande, lærerikt og alltid noko som skjer. Eg vil anbefale alle som har gått yrkesfag til å søke læreplass i Aker BP, og spesielt i automasjonsfaget på Alvheim. Her får ein god opplæring og oppfølging av flinke og erfarne fagfolk, i eige fag, men også like hjelpsame på tvers av faga, sier Peder. 

Peder avslutter sin læretid hos oss i slutten av februar, og bestod sin fagprøve i slutten av januar. Han har nå fagbrev som automatiker og skal være innleid til Alvheim de neste 6 månedene. Etter det håper han på å få fast jobb hos Aker BP, og å enten fortsette å jobbe på Alvheim, eller å teste andre installasjoner. 

Du kan lese mer om våre lærlingstillinger og legge inn søknad under: