Skarv

Skarv ligger i den nordlige delen av Norskehavet. Feltet er bygget ut med et flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg på denne type innretning. Ambisjonene for Skarv-området strekker seg til 2040 og videre.

Skarv ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Produksjonen startet nyttårsaften i 2012. Flere forekomster og felt er knyttet til Skarv FPSO, inkludert Skarv, Idun, Gråsel og Ærfugl.

Oppstarten for Ærfugl fase 1 i 2020 og fase 2 i 2021 bidro til at Skarv økte produksjonen til over 170 000 fat per dag. I tillegg bidro Ærfugl til at CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv FPSO ble redusert med rundt 30 prosent og at levetiden til Skarv forlenges.

Skarv satellittprosjekt

I desember 2022 overleverte Aker BP (operatør) og lisenspartnere Planer for utbygging drift for tre separate utbygginger i Skarv-området til Olje- og energidepartementet.

De tre utbyggingene, som er koordinert gjennom Skarv Satellittprosjekt (SSP), består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn. Hver av utbyggingene består av en 4-slots undervannsinstallasjon og to brønner, som knyttes tilbake til Skarv produksjonsskip (FPSO)

Skarv Satellittprosjekt muliggjør fremtidig vekst i Skarv-området ved å videreutvikle infrastrukturen, øke fleksibiliteten og forlenge estimert produksjonsperiode for Skarv FPSO. 

Aker BP med partnere leter i tillegg aktivt i Skarv-området med mål om å gjøre nye funn som kan bygges ut- og knyttes til FPSO-en i årene fremover.

Skarv FPSO

Skarv-feltet drives med et produksjons- og lagringsskip med et gedigent anlegg for gassprosessering. Her behandles gassen før den transporteres til Kårstø-terminalen i en drøyt 800 kilometer lang rørledning. Olje fra Skarv overføres til tankskip og fraktes videre.