Skarv

Utbyggingen av Ærfugl-feltet er første steg på veien til å gjøre Skarv til et viktig knutepunkt for omkringliggende funn. Ambisjonen for Skarv-området er en vesentlig økning i produksjon fram til 2040.

Skarv-feltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet. Feltet er bygget ut med et flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg på denne type innretning.

Store vekstambisjoner

Oppstarten for Ærfugl fase 1 i 2020 og fase 2 i 2021 fører Skarv tilbake til en platåproduksjon på over 170 000 fat per dag. I tillegg bidrar Ærfugl til at CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv FPSO reduseres med opp mot 30 prosent fra 2022, og at levetiden til Skarv forlenges.

Gråsel, et lite, men lønnsomt funn, skal starte produksjonene i 2021, ved hjelp av effektiv bruk av eksisterende infrastruktur. Flere andre funn i området modnes med mål om å ta i bruk tilgjengelig kapasitet på FPSO-en i årene fremover.

Skarv FPSO

Skarv-feltet drives med et produksjons- og lagringsskip med et gedigent anlegg for gassprosessering. Her behandles gassen før den transporteres til Kårstø-terminalen i en drøyt 800 kilometer lang rørledning. Olje fra Skarv overføres til tankskip og fraktes videre.