Valhall

Giganten Valhall har produsert over en milliard fat oljeekvivalenter siden feltet ble åpnet i 1982. Ambisjonen er å produsere ytterligere en milliard fat i løpet av de neste 40 årene.

Valhall-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, og selv om feltet har vært i produksjon i flere tiår, ser Aker BP et enormt potensial i området. Arbeidet med å modernisere Valhall er godt i gang, og innebærer å fjerne gamle plattformer, plugge gamle brønner, investere i nye brønner og aktivt søke nye forretningsmuligheter i området.

Valhall-feltet har siden 2013 blitt drevet med strøm fra land.

Allianse-strategi gir resultater
Valhall Flanke Vest ble satt i produksjon i slutten av 2019, og satte da en ny standard for leveranse av flankeutbygginger. Brønnhodeplattformen på Valhall Flanke Vest ble installert på feltet bare litt over ett år etter at første stål ble kuttet.

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi, og hele fire allianser bidro i prosjektet. Resultatet var redusert antall ingeniørtimer og byggetid, i tillegg til reduserte kostnader.

Hod blir Flanke Vest-kopi
Neste allianseprosjekt i Valhall-området blir Hod-utbyggingen. Aker BP og Pandion Energy overleverte Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet i 2020, og planlagt produksjonsstart er første kvartal 2022.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere etter samme konsept som Valhall Flanke Vest. Hod vil ha tilnærmet null lokale CO2-utslipp ved normal drift, som følge av kraft fra land.

Totale investeringer for prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner og utbyggingsfasen forventes å medføre rundt 5 000 årsverk i Norge. Utvinnbare reserver i Hod er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter.

Valhall-området består av et feltsenter med fem plattformer knyttet sammen av broer, og fire brønnhodeplattformer som fjernstyres fra feltsenteret. Feltet drives med strøm fra land.