Valhall

Giganten Valhall har produsert over en milliard fat oljeekvivalenter siden feltet ble åpnet i 1982. Ambisjonen er å produsere ytterligere en milliard fat i løpet av de neste 40 årene.

Valhall-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, og selv om feltet har vært i produksjon i flere tiår, ser Aker BP et enormt potensial i området. Arbeidet med å modernisere Valhall er godt i gang, og innebærer å fjerne gamle plattformer, plugge gamle brønner, investere i nye brønner og aktivt søke nye forretningsmuligheter i området.

Valhall-feltet har siden 2013 blitt drevet med strøm fra land.

Allianse-strategi gir resultater
Valhall Flanke Vest ble satt i produksjon i slutten av 2019, og satte da en ny standard for leveranse av flankeutbygginger. Brønnhodeplattformen på Valhall Flanke Vest ble installert på feltet bare litt over ett år etter at første stål ble kuttet.

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi, og hele fire allianser bidro i prosjektet. Resultatet var redusert antall ingeniørtimer og byggetid, i tillegg til reduserte kostnader.

Valhall har produsert olje og gass i 40 år. Nå pågår arbeidet med en ny sentralplattform, som vil gjøre Valhall i stand til å produsere i 40 år til. Feltet drives med strøm fra land.