Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette gigantiske oljefeltet står for et betydelig bidrag til Aker BPs produksjon.

Johan Sverdrup-feltet ble satt i drift 5. oktober 2019, mer enn to måneder tidligere enn planlagt og mer enn 40 milliarder kroner under budsjett.  Allerede det første året produserte feltet olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/boe.

Fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen er under utvikling. Når den nye prosessplattformen settes i drift i 2022, vil produksjonskapasiteten øke til 690 000 fat per dag.

Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.

Lavere utslipp

Ett fat olje produsert på Sverdrup det første året hadde utslipp på 0.17 kilo CO2. Det er nesten 100 ganger lavere CO2-utslipp enn snittet globalt (målt i kg CO2 per fat produsert). Dette skyldes i all hovedsak elektrifisering fra land.

Fra 2022 vil Sverdrup-feltet levere strøm fra land til andre felt på Utsirahøyden.

Store ringvirkninger

Johan Sverdrup er et felles industriprosjekt som gir inntekter og sysselsetting i 50 år. Prosjektet bidrar med mer enn 150 000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025, og i første fase ble mer en 70 prosent av kontraktene tildelt leverandører i Norge.

I drift er det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3 400 årsverk hvert eneste år, og skape inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Les mer om Johan Sverdrup på operatør Equinors nettsider.