Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ble satt i drift 5. oktober 2019, mer enn to måneder tidligere enn planlagt og mer enn 40 milliarder kroner under budsjett. Dette gigantiske oljefeltet vil stå for et betydelig bidrag til veksten i Aker BPs produksjons- og inntjening i årene som kommer.

NORDSJØGIGANTEN ER I DRIFT

På toppnivå vil Johan Sverdrup-feltet stå for om lag en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge, og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp

Det var et stort øyeblikk for operatør Equinor og for Aker BP og de andre partnerne da Johan Sverdrup-feltet ble satt i drift 5. oktober. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med beregnede ressurser mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter og forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup er ventet å skape mer enn 1.400 milliarder kroner i produksjonsinntekter, hvorav 900 milliarder kroner vil gå til den norske staten og det norske samfunnet. Driftsfasen er forventet å vare i mer enn 50 år, og vil skape sysselsetting tilsvarende mer enn 3.400 årsverk i gjennomsnitt hvert år.

Denne utbyggingen utgjør en massiv verdiskaping for Aker BP og de andre partnerne, men også for det norske samfunnet. Både operatøren, partnerne og kontraktørene fortjener ros for glimrende innsats. Dette er beviset på at den norske olje- og gassindustrien fortsatt er blant de beste i verden.

Odd Ragnar Heum
Direktør for drift og feltutvikling
på Johan Sverdrup

LAVE UTSLIPP. LAVE KOSTNADER. HØY KVALITET.

Det er mange faktorer som gjør dette til et unikt felt og utbyggingsprosjekt. I platåfasen vil feltet produsere 660.000 fat olje per dag. Balanseprisen for feltutbyggingen ligger under 20 dollar per fat. Produksjonen ventes å nå platåfasen for første utbyggingsfase i løpet av sommeren 2020, med en produksjon på 440.000 fat per dag. Forventede driftskostnader ligger under 2 dollar per fat.

Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land, noe som har ført til en estimert reduksjon i CO2-utslippene på mer enn 620.000 tonn i året. Feltet slipper ut 0,67 kilo CO2 per fat, sammenlignet med det globale gjennomsnittet på rundt 18 kilo.

Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til andre felt på Utsirahøyden, blant annet Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog, i tillegg til Sleipner-feltet lenger sør.

Production 2019

7,9
m b o e p d (net)

Production Efficiency

%
Production start: 2019

FASE 2

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet skjer i to faser. Plan for utbygging av fase to ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019. Fase to inkluderer bygging av en ny prosessplattform (P2) som blir den andre av denne typen på feltsenteret. Når denne er installert, vil feltet være komplett med fem plattformer.

Fase to omfatter også modifiseringer på stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnsrammer og økt forsyning av kraft fra land til Utsirahøyden.

Når den andre prosessplattformen settes i drift i 2022, vil produksjonskapasiteten øke fra 440.000 til 660.000 fat per dag.

Highlights from 2019

 • Mars

  Ny rekord for marine operasjoner da prosessplattformen, boligplattformen, en bro og et flammetårn ble løftet på plass i løpet av bare tre dager. Løftet av prosessplattformen er det tyngste som noensinne er gjennomført offshore.

 • 15. mai

  Fase to godkjennes av norske myndigheter. Fase to inkluderer en prosessplattform til, og en økning i oljeproduksjonskapasiteten til 660.000 fat per dag.

 • 5. oktober

  Johan Sverdrup ble satt i drift, med produksjon i den første av åtte forhåndsborede oljeproduksjonsbrønner.

 • 21. oktober

  Første olje fra Johan Sverdrup til Mongstad. Oljen transporteres fra feltet i Nordsjøen til raffineriet, som ligger 283 kilometer unna. På Mongstad-anlegget lagres oljen og klargjøres for videre transport til markeder over hele verden.

 • 10. november

  Alle de åtte forhåndsborede oljeproduksjonsbrønnene er satt i drift, og 12 forhåndsborede vanninjeksjonsbrønner er startet.

 • 3. desember

  Feltet når en daglig produksjon på 350.000 fat.

 • 7. Januar 2020

  Offisiell åpning av Johan Sverdrup-feltet. Boring av den første nye produksjonsbrønnen påbegynnes.