Johan Sverdrup

Johan Sverdrup fase 2 startet produksjonen 15. desember 2022 og hele feltet er nå i produksjon. Feltet er svært lønnsomt og produserer olje med svært lave utslipp. På platå produserer feltet opp mot 755.000 fat olje per døgn. Balansepris for den totale Johan Sverdrup-utbyggingen er under 15 dollar per fat og CO2-utslipp er 0,67 kilo per fat produsert olje, om lag 5 prosent av det globale gjennomsnittet.

Johan Sverdrup har reserver på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og hele feltet er nå i produksjon. Fase én av Johan Sverdrup åpnet i oktober 2019, og fase to kom i produksjon i desember 2022.

Feltet ligger i området Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger, i vanndybder på 110-120 meter, og dekker et område på 200 kvadratkilometer. Johan Sverdrup produserer opp mot 755.000 fat olje per døgn på platå, omtrent en tredjedel av norsk oljeproduksjon på dagens nivå.

Feltet er beregnet å generere mer enn 3400 årsverk hvert år, og produksjonen fra feltet har allerede bidratt betydelig til den norske velferdsstaten. 82 prosent av inntektene fra Johan Sverdrup går til staten gjennom skatter og direkte eierandeler, beregnet til totalt om lag 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Johan Sverdrup har noen av de laveste CO2-utslippene av noe oljefelt i verden, 80-90 % lavere enn det globale gjennomsnittet.

Les mer om Johan Sverdrup på operatør Equinors nettsider.