Edvard Grieg

Den første oljen og gassen ble produsert fra Edvard Grieg-feltet i november 2015. Siden har plattformen og driftspersonellet om bord sikret en svært høy driftsregularitet og høy produksjon.

De totale P2-reservene for Edvard Grieg er per i dag estimert til 379 millioner fat oljeekvivalenter, sammenlignet med 186 millioner som var estimert ved godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD). Enkelt forklart skyldes økningene to forhold. Reservoaret på Edvard Grieg har vist seg å inneholde mer olje enn det man regnet med i utgangspunktet, og en stadig bedre forståelse av reservoaret. Kombinert med teknologi som 4D-seismikk har Edvard Grieg-teamet kontinuerlig kunnet oppdatere reservoarmodellen og dreneringsstrategien.

Edvard Grieg ligger om lag 10 kilometer fra Ivar Aasen-feltet, og mottar olje og gass herfra for endelig prosessering og eksport.

Allerede på tegnebrettet ble Edvard Grieg planlagt som feltsenter med kapasitet til å bli vertsplattform for nye felt i nærheten. I dag er Edvard Grieg vertsplattform for Solveig-feltet. Fase 2 av Solveig er under utbygging. Det er også Symra-feltet som skal kobles inn til Ivar Aasen for delprosessering. Fra Ivar Aasen går olje og gass videre til Edvard Grieg for endelig prosessering.

Edvard Grieg er koblet til områdeløsningen for kraft fra land for Utsirahøyden. Derfor skjer produksjonen med svært lave utslipp per produsert fat.

Edvard Griegs enestående reservoarer fortsetter å levere. Ressursestimatene er doblet siden utbyggingsplan ble levert.