Alvheim-området

Nok et år har gått – med eksepsjonell oppetid og produksjonsresultater. Aker BP fortsetter arbeidet med å finne nye boremål i Alvheim-området og fjerne flaskehalser på produksjonsskipet. Tildelingen av nye lisenser i området gir økte vekstmuligheter.

LØSER UTFORDRINGER OG OPPRETTHOLDER PRODUKSJON

Alvheim hadde stabil drift og en produksjon på 54,4 tusen fat per dag i 2019. Dette til tross for en hendelse med en undervannsbøye, som førte til stenging av produksjonen fra satellittfeltet Vilje og East Kameleon-strukturen. Feltet klarte i mellomtiden å opprettholde høy produksjon ved hjelp av optimal brønnstyring og bruk av gassløft.

Aker BP mobiliserte et svært kompetent team for å løse problemet med undervannsbøyen og få systemene i gang igjen. Reparasjoner og testing ble gjort i løpet av tredje kvartal, og normal produksjon ble gjenopptatt tidlig i oktober. Svakheten som ble påvist i designet på undervannsbøyen er rettet opp på alle de tre bøyene for å forhindre lignende hendelser.

Arbeidet på undervannsbøyen førte til at boringen av en produksjonsbrønn på Skogul-feltet måtte gjøres i to faser. Den første fasen av boreoperasjonen startet tidlig i tredje kvartal, ble midlertidig utsatt og deretter gjenopptatt i fjerde kvartal. Produksjonsstart på Skogul er ventet i første kvartal 2020.

 

I 2019 hadde vi en trygg, pålitelig og kostnadseffektiv drift gjennom hele året. Nye brønner ble satt i drift, og det er lagt ned mye arbeid i å videreutvikle nye prosjekter og utvikle prosjektporteføljen.

Geir Westre Hjelmeland
Direktør for drift og
feltutvikling på Alvheim

TESTPRODUKSJON PÅ FROSK

Testbrønnen på Frosk startet produksjon i august, og det ble senere gjort en trykkoppbyggingstest. Formålet var å samle verdifull informasjon om gjennomstrømningsevnen i reservoaret, noe som vil bidra til en optimal utvikling av Frosk-området.

Perioden med testproduksjon på Frosk gjaldt for seks måneder, og myndighetene har godtatt søknad om å forlenge denne perioden.

Letebrønnen på Froskelår ga interessant informasjon om reservoaret, og flere konsepter for utbygging av området rundt Frosk og Froskelår blir nå vurdert og videreutviklet.

Production 2019

54,4
m b o e p d (net)

Production Efficiency

97 %
Production start: 2008

FORTSATT SATSING PÅ ØKT OLJEUTVINNING (IOR)

Aker BP fortsetter arbeidet med økt oljeutvinning på Alvheim, som tidligere har gitt gode resultater. Sidestegbrønnen på Volund ble boret og komplettert på 23 dager, noe som er 12 dager raskere enn planlagt. Brønnen ble satt i drift i mai, og produserer i henhold til forventningene.

Seks nye tilleggsbrønner er planlagt i årene som kommer. Den første er Kameleon Infill Mid Well med forventet borestart i første halvår av 2020. Sidestegsmålet Boa er videreutviklet, og det tas sikte på boring i fjerde kvartal 2020.

I løpet av 2019 har Aker BP fortsatt med videreutvikling av både Kobra Øst Gekko og Trell og Trine-utbyggingen.

FJERNING AV FLASKEHALSER FOR NYE MULIGHETER

Aker BP har identifisert et behov for både økt gassprosessering og vannbehandlingskapasitet på Alvheim. Et prosjekt for fjerning av flaskehalser i gasskapasiteten ble godkjent i januar 2020. Økt vekt på forlenget levetid for produksjonsskipet og undervannssystemene er viktig, og vil gi mulighet både for utvikling av påviste ressurser og potensielle nye funn i framtiden.

Aker BP ble tildelt nye konsesjoner i Alvheim-området av norske myndigheter i 2020, og planlegger å undersøke flere nye muligheter i årene som kommer.

Highlights from 2019

 • Mars

  Olje og gass påvist i hovedletebrønnen på Froskelår

 • Mai

  Starter produksjon fra sidestegsbrønnen på Volund

 • Juni

  Lete- og testproduksjonsbrønnen bores på Frosk

 • Juni

  En hendelse knyttet til en undervannsbøye førte til nedstenging fra Vilje og Øst-Kameleon

 • Juni

  Undervannsstrukturer og kontrollkabel installert på Skogul-feltet

 • Juli

  Boring av første fase i produksjonsbrønnen på Skogul startet

 • August

  Testbrønnen på Frosk starter produksjon

 • August

  Lite gassfunn påvist i Rumpetroll-brønnen i nærheten av Bøyla-feltet

 • Oktober

  Produksjonen gjenopptas fra Vilje og East Kameleon

 • November

  Fortsatt boring av produksjonsbrønn på Skogul

 • Desember

  Tilleggsbrønn på Kameleon godkjent