Alvheim

Aker BP har som ambisjon å produsere en milliard fat gjennom Alvheim FPSO. Nye brønner og tilknytning av andre felt i området, er viktige steg for å nå målet.

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, nær britisk sektor. Feltet har større utvinnbare olje- og gassressurser enn antatt, og produksjonen har vært bedre enn forventet.

Alvheim-området består også av feltene Boa, Vilje, Volund, Bøyla og Skogul, som produseres via Alvheim FPSO.

Økt oljeutvinning er en viktig del av strategien for Alvheim-området og for å forlenge levetiden for feltsenteret.  Flaskehalser på produksjonsskipet blir fjernet for å legge til rette for tilknytning av flere funn i årene som kommer.

Modning av funn

Skogul-feltet ble knyttet til Alvheim og startet produksjonen i 2020, mens Frosk startet produksjon i 2023. Aker BP fortsetter med modning av funnene Kobra East og Gekko (KEG), og Tyrving som alle ligger i nærheten. Målet er å sette disse i drift i løpet av de kommende årene.

Fortsatt satsing på økt oljeutvinning (IOR)

Aker BP fortsetter arbeidet med økt oljeutvinning på Alvheim. Både påviste ressurser i området og potensielt nye funn kan knyttes til Alvheim FPSO de neste årene.