Ivar Aasen-området

I 2019 ble Ivar Aasen den første bemannede plattformen på norsk sokkel som styres fra et kontrollrom på land. Gjennom året ga det gevinst i form av bedre samarbeid mellom organisasjonen offshore og på land, i tillegg til økt produksjon.

RESULTATER I VERDENSKLASSE

Det er gjort viktige produksjonsforbedringer på Ivar Aasen dette året, som har ført til effektiv drift og økt produksjon. Ivar Aasen fortsetter å levere resultater i verdensklasse, med en produksjonseffektivitet på 92 prosent. Vi forventer at dette tallet vil bli enda høyere fra 2022, når plattformen får kraft fra land via Johan Sverdrup-feltet.

Styringen av Ivar Aasen-plattformen fra land har vært vellykket. Dersom plattformen skulle miste kommunikasjonen med kontrollrommet på land, tar kontrollrommet på plattformen over styringen. Gjennom det første året har driftsstabiliteten har vært 100 prosent.

Aker BP ser et betydelig potensial for økte inntekter etter oppstart av kontrollrommet på land. Samarbeidet mellom fagmiljøet på undergrunnen og kontrollrommet på land, gir en bedre forståelse av kompleksiteten i reservoaret. Dette er viktig for å optimalisere og produsere på maksimalt nivå hver dag.

Ved oppstart av nye brønner og etter produksjonsstanser, har innspill fra undergrunnsteamet til kontrollrommet bidratt til økt produksjon og kompetanseutveksling. I tillegg er ingeniører tilgjengelig like utenfor døra til kontrollrommet, hvis det er nødvendig med assistanse.

I januar gikk startskuddet for styring av Ivar Aasen-plattformen fra et kontrollrom på land, og dette har vært en suksess fra dag en. Vi har boret to nye produksjonsbrønner, og fortsetter å produsere på platånivå. Produksjonsmålet for 2019 ble nådd takket være systematisk arbeid.

Gudmund Evju
Direktør for drift og
feltutvikling på Ivar Aasen

TO NYE PRODUKSJONSBRØNNER

Den første flergrensbrønnen på Ivar Aasen ble boret i 2019, og bidro til økt produksjon fra feltet. I en annen brønn ble det for første gang brukt «Fishbones Completion Technology» på Ivar Aasen.

Begge de to brønnene ble boret med svært vellykket resultat, og bidrar til flere dreneringspunkter i reservoaret. Mot slutten av året hadde Ivar Aasen produksjon fra til sammen ni oljeproduserende brønner, støttet av åtte vanninjeksjonsbrønner.

Production 2019

21,8
m b o e p d (net)

Production Efficiency

92 %
Production start: 2016

FORBEDRING OG DIGITALISERING

Ivar Aasen er Aker BPs digitale pilot, hvor selskapet bruker ny teknologi for å skape framtidens digitale oljefelt. Ivar Aasen har en “digital tvilling” basert på live-data fra Cognite-plattformen. Denne kan beskrives som en digital kopi av anleggs-, prosess- og automatiseringssystemene på plattformen, som viser hvordan de virker sammen. Teknologien reduserer kostnadene over feltets livsløp gjennom analyser av ytelse og optimalisering i et virtuelt miljø. Det gir også mulighet til å foreta kampanjebasert vedlikehold på bakgrunn av prediktive algoritmer.

Alle operatører utstyres med personlige digitale enheter. Dette gir effektiv kommunikasjon og papirløs tilgang til teknisk dokumentasjon, i tillegg til data om utstyr i drift. De håndholdte enhetene gjør arbeidet mer effektivt, mer produktivt og tryggere.

Teamet på Ivar Aasen fortsetter arbeidet med å øke effektiviteten og redusere utslipp. Mot slutten av året ble det testet et nytt tiltak. Ved å stenge ned kompressoren i perioder hvor det ikke har negativ effekt på produksjonen, kan man redusere kraftforbruket. Testen var vellykket og ga en reduksjon i CO2-utslipp, noe som hadde positiv innvirkning på inntektene og reduserte driftskostnadene.

MULIGHETER FRAMOVER

Aker BP har kjøpt en 40 prosent eierandel i en nærliggende lisens, PL 780, som opereres av Spirit Energy. Her skal det etter planen bores en letebrønn i 2020. Det er også ventet andre letekampanjer på felt i nærheten i årene som kommer, med mulig tilkobling til Ivar Aasen.

Highlights from 2019

 • 16. januar

  Starter styring av Ivar Aasen fra Aker BPs kontorer i Trondheim, og blir det første selskapet på norsk sokkel som styrer en bemannet plattform fra et kontrollrom på land.

 • 20. juni

  Oppstart av produksjon fra den første brønnen med «Fishbone Completion Technology» på Ivar Aasen.

 • 6. september

  Oppkjøp av 40 prosent eierandel i den nærliggende lisensen PL 780, som opereres av Spirit Energy.

 • 26. september

  Oppstart av produksjon fra første flergrensbrønn på Ivar Aasen.