Ivar Aasen

Ivar Aasen er Aker BPs digitale pilot, hvor ny teknologi tas i bruk for å skape fremtidens digitale oljefelt. Ivar Aasen var det første feltet på den norske sokkelen til å styre en bemannet plattform fra et kontrollrom på land. Resultatet er økt utvinning og høy produksjonseffektivitet.

Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med tidligere funn i nærområdet. Plan for utbygging og drift ble godkjent i mai 2013. Første olje ble produsert 24. desember 2016, på tid og innenfor budsjett.

Aasen-feltet er en samordnet utbygging med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer lenger sørøst. Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-plattformen for endelig prosessering. Derfra eksporteres olje til Grane oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til britisk sokkel. Ivar Aasen får strøm fra Edvard Grieg-plattformen, og vil fra 2022 få strøm fra land, via Johan Sverdrup-plattformen.

De utvinnbare reservene for Ivar Aasen-feltet er beregnet til over 200 millioner fat oljeekvivalenter.

Digital pilot
Plattformen har en digital tvilling, basert på sanntidsdata fra Cognite. Teknologien bidrar til å redusere kostnader gjennom analyse av ytelse og optimalisering i det virtuelle miljøet.

Ivar Aasen var det første feltet hvor Aker BP utstyrte alle operatører på plattformen med håndholdte digitale enheter. Dette gir papirløs tilgang på teknisk dokumentasjon og sanntidsinformasjon om utstyr. De håndholdte enhetene bidrar til mer effektiv og sikker drift.

Styres fra land

I 2019 ble Ivar Aasen den første bemannede plattformen på sokkelen som styres fra et kontrollrom på land. Ny teknologi og et spekter av digitale løsninger bidrar til redusert kostnad og økt produksjonseffektivitet.