Ivar Aasen

Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med tidligere funn i nærområdet. Produksjonen startet julaften 2016.

Ivar Aasen-feltet er en samordnet utbygging med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer lenger sørøst. Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-plattformen for endelig prosessering. Derfra eksporteres olje til Grane oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til britisk sokkel.

De opprinnelige utvinnbare reservene for Ivar Aasen-feltet er beregnet til over 200 millioner fat oljeekvivalenter.

Ivar Aasen var det første feltet hvor Aker BP utstyrte alle operatører på plattformen med håndholdte digitale enheter. Dette gir papirløs tilgang på teknisk dokumentasjon og sanntidsinformasjon om utstyr. De håndholdte enhetene bidrar til mer effektiv og sikker drift.

Digital tvilling

Ivar Aasen har en ‘digital tvilling’, basert på sanntidsdata fra Cognite. Teknologien bidrar til å redusere kostnader gjennom analyse av ytelse og optimalisering i det virtuelle miljøet.