Ula-området

Aker BP vurderer ressurspotensialet i Ula-området som betydelig, både når det gjelder økt oljeutvinning, tredjepartstilknytninger, funn og letemuligheter. Oda-feltet ble satt i drift i 2019, noe som økte den samlede produksjonen fra Ula-området. Ambisjonen er å fortsette å utvikle Ula-området og forlenge den økonomiske levetiden til Ula feltsenter.

OPPGRADERING FOR UTVIDET LEVETID

Oppstarten av Oda-feltet og gassløftet på Tambar førte til en betydelig økning i produksjonsstrømmen gjennom Ula, som kom opp i 53.000 fat oljeekvivalenter per dag mot slutten av året. I tillegg har Ula D-plattformen gjennomgått større modifikasjoner for å legge til rette for den pågående borekampanjen med en oppjekkbar borerigg.

Ula fungerer som tredjepartsvert for undervannsutbyggingene Oda og Blane. Oda-feltet, som opereres av Spirit Energy, startet produksjon i mars 2019, tre måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Ula prosesserer for feltet, og Aker BP har en 15 prosent andel i lisensen. Det er utført omfattende modifikasjoner på inntaksanlegget som tidligere er brukt mot Oselvar for å kunne motta og behandle brønnstrømmen fra Oda. Gassen fra Oda-reservoaret kjøpes av Ula-lisensen og injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen fra feltet i tråd med Aker BPs strategi om maksimal utvinning.

I 2019 viste Aker BP at vi satser på å blåse nytt liv i Ula-området. Vi begynte å bore igjen for første gang på mange år, har kommet langt med å modernisere det foreldede kraftsystemet, og vi har startet arbeidet med å finne ut hvordan en framtidig nyutvikling av Ula kan se ut.

Richard Miller
Direktør for Ulafeltet

GASSLØFT PÅ TAMBAR

starten av kunstig gassløft på Tambar var en annen viktig milepæl for året. Dette øker oljeutvinningen fra feltet og ventes å forlenge produksjonen.

NY BOREKAMPAJNE

Det høye aktivitetsnivået på feltet førte til en høyere bemanning enn det Ula har hatt siden den opprinnelige installasjonen i 1986, med over 300 personer ute på feltet. Flotellet Safe Scandinavia, som ble brukt til midlertidig ekstra innkvartering, ble demobilisert i mai. Aker BP har gjort omfattende modifikasjoner for å forberede ankomsten til den oppjekkbare riggen Maersk Integrator som skal brukes i den nye borekampanjen. Etter 33 års drift ble det opprinnelige boretårnet og understellet fjernet av løftefartøyet Saipem 7000. Framtidig boring vil gjøres ved bruk av oppjekkbare rigger.

Production 2019

8,5
m b o e p d (net)

Production Efficiency

69 %
Production start: ULA 1986, TAMBAR 2001, TAMBAR EAST 2007, ODA 2019

FORBEDRING AV TEKNISK TILSTAND

Strategien for å forbedre den tekniske tilstanden på anlegget og skifte ut foreldet utstyr fortsetter utover i 2020. Ett større modifikasjonsprosjekt er utskiftning av hele kraftsystemet på Ula, der strategien er å foreta utskiftningen bit for bit. Arbeidet er fullført på den første av kraftsystemets tre gassturbiner, og prosjektet fortsetter med oppgradering av de to gjenværende enhetene. Målet er å fullføre arbeidet uten at det går utover produksjonen på feltet.

SMARTERE SEILEMØNSTER

Aker BP har etablert et nytt felles logistikk- og forsyningskonsept i den sørlige delen av Nordsjøen som skal støtte Ula, Tambar, Valhall, Gyda og leteboring som pågår i nærheten. Etter hvert som aktiviteten økte i 2019 ble fartøyflåten brukt på smartere måter, i stedet for at antall fartøy ble økt. Dette ble oppnådd gjennom forbedring av tidsplaner og ruter for å skaffe fleksibilitet og kapasitet, og dermed redusere enhetskostnadene.

UTFORSKER MULIGHETER

Aker BP vil fortsette å videreutvikle King Lear-funnet som ligger sør for Ula, og tror området omkring King Lear har et betydelig oppsidepotensial. Aker BP jobber iherdig med å utvikle scenarioer for å sikre maksimal verdiskaping i Ula-området, og for videre utvikling av Ula feltsenter.

 

Highlights from 2019

 • 19. mars

  Første olje fra Oda-feltet, om lag tre måneder tidligere enn planlagt

 • 7. april

  Det opprinnelige boretårnet på Ula ble fjernet av løftefartøyet Saipem 7000

 • 13. april

  Oppstart av gassløft på Tambar for å øke produksjonen fra brønnene og tilføre reserver

 • 29. mai

  Oppstart av revisjonsstans 2019 for vedlikehold og modifikasjoner

 • 18. juli

  Boring settes i gang, og starter med oppgradering av to brønnslisser som vil brukes i nye brønner

 • 30. august

  Letebrønnen Kark HP/HT påbegynt (PL 019C)

 • 1. oktober

  Oppgradering av helikopterdekket på Ula ferdigstilles

 • 4. oktober

  Startet boring av den første av Ulas nye brønner, som har injeksjon av vann og gass i samme brønn (water alternating gas (WAG) injector), på den nordlige flanken av jura-reservoaret

 • 14. desember

  Nådde et toppnivå for produksjonsstrømmen på over 53.000 fat på Ula feltsenter