Ula

Ula-feltet startet produksjon allerede i 1986, og er nå i senfase. Aker BP planlegger å produsere fra Ula frem til senest 2028. Ula er et knutepunkt for produksjon av feltene Tambar, Oda og Blane.

Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og er bygget ut med et feltsenter bestående av tre plattformer.

Feltsenteret prosesserer også for satelittfeltene Tambar, Blane og Oda. Tambar/Tambar Øst har en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Ula. Oda og Blane er bygd ut med undervannsstrukturer.

Økt oljeutvinning med VAG
Olje ble opprinnelig utvunnet med trykkavlastning, men etter noen år ble vanninjeksjon tatt i bruk for å øke utvinningen. Vann-alternerende gassinjeksjon (VAG) begynte i 1998. VAG-programmet har blitt utvidet med gass fra Tambar siden 2001, Blane siden 2007 og Oda fra 2019. Gassløft brukes i noen av brønnene.

Den positive effekten av VAG har ført til boring av flere VAG-brønner. Produksjonen fra Oda, som er tilknyttet Ula, startet i mars 2019. Gass fra Oda injiseres i Ula-reservoaret for å øke produksjonen.

Feltavslutning og fjerning
Aker BP planlegger å produsere fra Ula frem til senest 2028, når feltets lisensperiode utløper.

Det er igangsatt planlegging for feltavslutning, og konsekvensutredning for dette blir påbegynt i 2023. Fjerning av innretningene på Ula-feltet er forventet i årene etter 2028.

Økt oljeutvinning

Siden 1998 har vann-alternerende gassinjeksjon (VAG) bidratt til å øke utvinningen fra Ula. Effekten av VAG har gjort det mulig å bore flere nye brønner og forlenge levetiden for feltet.