Ula

Aker BP har ambisjoner om å forlenge levetiden til Ula-feltet til inn i 2030-tallet med økt oljeutvinning og nye brønner. Ula er et knutepunkt for produksjon av feltene Tambar, Oda og Blane – og for videre leting og mulige nye funn i området.

Ula-feltet startet produksjonen allerede i 1986. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og består av tre plattformer.

Feltsenteret prosesserer også for satelittfeltene Tambar, Blane og Oda. Tambar/Tambar Øst har en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Ula. Oda og Blane er bygd ut med undervannsstrukturer.

Økt oljeutvinning med VAG

Olje ble opprinnelig utvunnet med trykkavlastning, men etter noen år ble vanninjeksjon tatt i bruk for å øke utvinningen. Vann-alternerende gassinjeksjon (VAG) begynte i 1998. VAG-programmet har blitt utvidet med gass fra Tambar siden 2001, Blane siden 2007 og Oda fra 2019. Gassløft brukes i noen av brønnene.

Den positive effekten av VAG har ført til boring av flere VAG-brønner. Produksjonen fra Oda, som er tilknyttet Ula, startet i mars 2019. Gass fra Oda injiseres i Ula-reservoaret for å øke produksjonen.

Ekstra gass for injeksjon vil være tilgjengelig etter at ny brønn på Tambar-feltet settes i produksjon i 2021.

Økt oljeutvinning

Siden 1998 har vann-alternerende gassinjeksjon (VAG) bidratt til å øke utvinningen fra Ula. Effekten av VAG har gjort det mulig å bore flere nye brønner og forlenge levetiden for feltet.