Skarv satellittprosjekt

Aker BP (operatør) og lisenspartnere har tatt investeringsbeslutning for tre separate utbygginger i Skarv-området. Planer for utbygging og drift ble overlevert til Olje- og energiministeren 16. Desember 2022. 

De tre utbyggingene, som er koordinert gjennom Skarv Satellittprosjekt (SSP), består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn. Hver av utbyggingene består av en 4-slots undervannsinstallasjon og to brønner, som knyttes tilbake til Skarv produksjonsskip (FPSO), lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet. 

Utbyggingen av de tre funnene koordineres av et prosjektteam for å redusere kostnadene gjennom felles infrastruktur og få ut synergier på tvers av leveransene. Skarv Satellittprosjekt muliggjør fremtidig vekst i Skarv-området ved å videreutvikle infrastrukturen, øke fleksibiliteten og forlenge estimert produksjonsperiode for Skarv FPSO. 

Utvinnbare ressurser i de tre utbyggingene er totalt estimert til omtrent 120 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), hovedsakelig gass.  

Den totale investeringskostnaden er estimert til om lag 16 milliarder kroner. Første gass er planlagt i tredje kvartal 2027. 

Produksjonen fra de tre utbyggingene vil ha et lavt CO2-bidrag på ca 4,5 kg CO2 per fat, og vil etter oppstart stå for omtrent 60 % av Aker BPs nettoproduksjon fra Skarv-området i flere år. 

Prosjektet vil bruke Aker BPs alliansemodell i gjennomføringsfasen. Rundt 60 prosent av investeringene forventes levert av norske leverandører. Prosjektet har i tillegg som mål å bruke lokale leverandører i størst mulig grad, for å øke de regionale effektene.