NOAKA

Konseptet for NOAKA-området ble valgt i 2021, og ressursbasen ble oppgradert til 600 millioner fat oljeekvivalenter.

Aker BPs siste anslag på brutto investeringer i området er 10 milliarder USD, og balanseprisen på olje er innenfor selskapets minstekrav på 30 USD per fat.

NOAKA ligger mellom Alvheim og Oseberg i Nordsjøen. Området inneholder flere olje- og gassfunn, med ytterligere potensial for leting og avgrensning.

Sammen med de andre rettighetshaverne i lisensene, Equinor ASA og LOTOS Exploration & Production Norge AS, er Aker BP i rute når det gjelder å fatte en endelig investeringsbeslutning før utgangen av året. Aker BP er operatør for NOA Fulla i den sørlige delen av NOAKA-området.

NOA PdQ, en produksjons-, bore- og boligplattform som ligger på Frigg Gamma Delta-feltet, vil fungere som områdesenter. Feltene Fulla, Langfjellet og Rind vil knyttes opp mot NOA PdQ.

Frøy-feltet vil reutvikles med en normalt ubemannet brønnhodeplattform, som er en kopi av plattformene Hod B og Valhall Flanke Vest.

Equinor er operatør for Krafla i nord. Operatøreneer enige om å overføre operatørskap for Krafla fra Equinor til Aker BP ved en endelig investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift. Aker BP vil dermed bli operatør i alle funnene i NOAKA-området .

Krafla vil bygges ut med en ubemannet produksjonsplattform med fem havbunnsrammer, og knyttes til NOA PdQ for prosessering av olje og produsert vann. Oljen vil eksporteres via Oseberg transportsystem, mens gassen eksporteres gjennom Statpipe.

Kraft fra land vil gi mulighet for minimale klimagassutslipp fra NOAKA-området.

NOAKA vil bidra til betydelig verdiskaping for Aker BP, selskapets aksjonærer, rettighetshaverne og samfunnet generelt. Det ventes at et betydelig antall av kontraktene vil tildeles norske underleverandører. Følgelig vil utbyggingen av dette området bidra til å utvikle leverandørindustrien og sikre viktig aktivitet ved verftene på vei inn i det grønne skiftet.

Aker BP har mobilisert alliansepartnere på tvers av verdikjeden for å gjennomføre NOA Fulla-prosjektet. Det ble tildelt kontrakter for forprosjektering og design (FEED) til en verdi av rundt 80 millioner USD i september 2021.

FEED-arbeidet går som planlagt. Ambisjonen er at NOA Fulla skal bli den mest digitale offshore-utbyggingen så langt − både i prosjektfasen og driftsfasen. Det pågår et større digitalt prosjekt sammen med strategiske samarbeidspartnere.