Yggdrasil

Aker BP ASA har sammen med Equinor Energy og PGNiG Upstream Norway tatt en endelig investeringsbeslutning for utvikling av Yggdrasil-området. Planer for utbygging og drift ble overlevert til olje- og energiministeren 16. desember 2022.  

Yggdrasil, som tidligere var kjent som NOAKA, består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin. Området ligger mellom Alvheim og Oseberg. Det har mange funn og inneholder totalt rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er anslått til 115 milliarder kroner.  

Solid konsept 

Omfattende ny infrastruktur er planlagt i området. Konseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord utviklet av Equinor (Munin) og en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter utviklet av Aker BP (Hugin A) i sør. Hugin A er planlagt med lav bemanning og utvikles også for å kunne være periodevis ubemannet etter noen år i drift.  

Hugin A skal levere tjenester som mottak og stabilisering av olje og behandling av produsert vann til Munin, samt levere vann for injeksjon til produksjonsanleggene på havbunnen. Frøyfeltet vil utvikles med en normalt ubemannet brønnhodeplattform (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. Yggdrasil representerer også en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer, rørledninger og kontrollkabler. Det er planlagt 55 brønner i området.  

Gass vil eksporteres gjennom et felles rør fra Hugin A via Munin til Statpipe og Kårstø, mens olje vil eksporteres gjennom et felles rør fra Hugin A til Grane oljerør og Stureterminalen. Det er etablert egne interessentskap for eksportrørene for gass og olje med Equinor som operatør. 

Yggdrasil bygges ut med felles kraftforsyning fra land, operert av Aker BP. Tilknytning til sentralnettet er planlagt i Samnanger i Vestland. Løsningen vil bidra til svært lave utslipp. 

Hele Yggdrasil-området skal fjernstyres fra et integrert samhandlingssenter og kontrollrom på land i Stavanger. Gjennom utbyggingen setter lisenspartnerne en ny standard i måten å operere et felt på, med fjernstyrt drift, ubemannede plattformer, ny teknologi og datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser.  

Endring i operatørskap  

Equinor var fram en beslutning av gjennomføring operatør for Munin. Da plan for utbygging og drift ble innlevert 16. desember 2022, overtok Aker BP og er nå ansvarlig operatør for hele Yggdrasil-området både i utbyggings- og driftsfasen.  

Lisenspartnerne er enige om at en operatør vil ha gode forutsetninger for effektiv prosjektgjennomføring og for sikker og effektiv drift.  

Enorme ringvirkninger 

Utviklingen av Yggdrasil vil gi store ringvirkninger med estimerte sysselsettingseffekter på mer enn  
65 000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Norsk andel er forventet å være over 55 prosent. Verft på Stord, Egersund, Haugesund, Verdal og Sandnessjøen skal sammen med hundrevis av leverandører i hele landet bidra til utbyggingen. 

Samtidig med innlevering av PUD-er inngikk Aker BP Yggdrasil-avtaler for over 50 milliarder kroner med alliansepartnere og leverandører. Alle avtaler og kontrakter forutsetter sanksjonering fra Stortinget.