NOAKA

Aker BP og Equinor skal sammen bygge ut Krafla, Fulla og områdene nord for Alvheim (NOAKA) på norsk sokkel. Selskapene har startet forberedelsene til innlevering av planer for utbygging og drift (PUD) i 2022.    

NOAKA-området ligger mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen, og består av en rekke olje- og gassfunn. De samlede utvinnbare ressursene er anslått til mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, i tillegg til at det er påvist ytterligere utforskningspotensiale. NOAKA er dermed et av de største feltutbyggingsområdene på norsk kontinentalsokkel.   

Partnerne er Aker BP ASA, Equinor ASA og Lotos Exploration and Production Norge AS. Det er to operatører i prosjektet. 

Utbyggingsløsning

Utbyggingsløsningene i området representerer stor grad av fjernstyring og automasjon. Planene består av en lavbemannet plattform for prosessering i det sørlige området operert av Aker BP, en ubemannet prosesseringsplattform i nord operert av Equinor, i tillegg til flere ubemannede brønnhodeplatformer og et større antall havbunnsbrønner.

Alt i alt planlegges det å bores ca 45 brønner forå oppnå god ressursutnyttelse i området.

Strøm fra land og digitale løsninger 

Feltet vil ha lave utslipp av klimagasser, blant annet ved strøm fra land. Det planlegges omfattende bruk av digitale løsninger både i utviklings- og driftsfasen.   

Utbyggingen vil ha stor betydning for aktivitet og sysselsetting for norsk leverandørindustri og det norske samfunnet, med samlede investeringer i overkant av 50 milliarder kroner.