Konsekvensutredninger Valhall PWP-Fenris

Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å redegjøre for virkningene som en utbygging og påfølgende drift har på miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn.

KU-ene for Valhall PWP-Fenris har blitt utarbeidet for å sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i beslutningsprosessen. Under er alle dokumenter relater til KU-prosessen for Valhall PWP-Fenris.

Valhall PWP-Fenris er en samordnet utbygging, lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen. Den omfatter en ny sentralt plassert produksjons- og brønnhodeplattform (PWP) med 24 brønnslisser, forbundet med bro til Valhall feltsenter, og en ubemannet installasjon (UI) med 8 brønnslisser ved Fenris (tidligere King Lear), som er tilkoblet PWP gjennom utstyr og rørledninger på havbunnen. 

Aker BP er operatør, mens Pandion Energy AS er partner i Valhall og PGNiG Upstream Norway AS er partner i Fenris. 

Program for konsekvensutredning Valhall PWP

Følgebrev – forslag til program for KU NCP pdf
Valhall NCP forslag til KU-program pdf
Høringsuttalelse forslag til program for KU NCP pdf
Fastsettelse av program for KU for ny sentralplattform på Valhallfeltet pdf

Konsekvensutredning Valhall PWP

Følgebrev NCP KU pdf
Valhall NCP KU pdf
Høringsuttalelser til KU NCP pdf
Oppsummering høringskommentarer Valhall NCP og tilsvar pdf

Program for konsekvensutredning Fenris

Følgebrev – forslag til program for KU King Lear pdf
King Lear – forslag til program for KU pdf
Høringsuttalelser forslag til program for KU King Lear pdf
Fastsettelse av program for KU for King Lear pdf

Konsekvensutredning Fenris

Følgebrev King Lear KU pdf
King Lear KU pdf
Høringsuttalelser til KU King Lear pdf
Oppsummering høringskommentarer King Lear og tilsvar pdf
Tilleggsinfo Valhall PWP-Fenris KU – Svar på kommentarer fra OED_Mdire ang rørledning Fenris 11.01.2023 pdf