Konsekvensutredninger Yggdrasil (tidligere kalt NOAKA)

Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å redegjøre for virkningene som en utbygging og påfølgende drift har på miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn.

KU-ene for Yggdrasil (tidligere NOAKA) har blitt utarbeidet for å sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i beslutningsprosessen. Under er alle dokumenter relatert til KU-prosessen for Yggdrasil.

Yggdrasil (tidligere NOAKA), består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin, (tidligere NOA, Fulla og Krafla). Området ligger mellom Alvheim og Oseberg. Det har mange funn og inneholder totalt rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter. Aker BP er operatør i Yggdrasil-området med Equinor og PGNIG Upstream Norway som lisenspartnere.

Program for konsekvensutredning Hugin og Fulla

Følgebrev NOA Fulla forslag til program for konsekvensutredning pdf
NOA Fulla forslag til program for konsekvensutredning pdf
Høringsuttalelser_forslag til program for KU for utbygging og drift av NOA Fulla pdf
Anmodning om fastsettelse av program for KU for NOA Fulla – Aker BPs svar på høringsuttalelser pdf

Konsekvensutredning Hugin og Fulla

Følgebrev NOA Fulla konsekvensutredning pdf
NOA Fulla konsekvensutredning pdf
Høringsuttalelser til konsekvensutredning pdf
Oppsummering av høringsuttalelser til NOA Fulla KU og tilsvar pdf
Sammendrag oppdaterte BAT-vurderinger pdf

Program for konsekvensutredning Munin

Høringsbrev Krafla 11. oktober 2021 pdf
Krafla KU-forslag til utredningsprogram pdf
Rettelse elektromagnetiske felt pdf
Krafla KU-program høringsuttalelser pdf
Anmodning om fastsettelse av utredningsprogram Krafla feb 2022 pdf
Krafla oppsummering av høringsuttalelser til KU-program februar 2022 pdf

Konsekvensutredning Munin

Høringsbrev KU Krafla juni 2022 pdf
Krafla KU pdf
Rettelse til Krafla KU – utslipp av hypokloritt pdf
Krafla KU høringsuttalelser pdf
Oppsummering av høringsuttalelser til KU og tilsvar pdf
Høringsbrev tilleggsutredning til Krafla KU pdf
Tilleggsutredning oljeeksport via Grane oljerør pdf