Ivar Aasen

Den første oljen ble produsert fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen 24. desember 2016. Oppstarten var i tråd med planen, og utbyggingen er gjennomført innenfor budsjettet.

 

Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Vanndybden er om lag 110 meter.

Feltet er bygget ut med en frittstående plattform med anlegg for delvis prosessering og vannbehandling og -injeksjon, og flerfaseblandingen av hydrokarboner overføres gjennom to rørledninger til nabofeltet Edvard Grieg for sluttprosessering og eksport.

– Les mer om Ivar Aasen-feltet i Årsrapporten 2017

Første olje fra Ivar Aasen-feltet kom fire år etter at plan for utbygging og drift (PUD) ble levert.

Les mer om oppstarten av feltet.

Utvinningstillatelser:

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser fem lisenser, PL 001B, 028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaverne i de fem feltene signerte i juni 2014 avtale som fastslår eierforholdet i den unitiserte utbyggingen.

Oppdaget:

2008

Beliggenhet:

Nordlige del av Nordsjøen, ca 175 kilometer vest for Karmøy.

Produksjonsstart:

24. desember 2016

Partnerskapet på Ivar Aasen:

Aker BP (operatør) – 34.7862%

Equinor – 41.473%

Spirit Energy – 12.3173%

Wintershall – 6.4615%

Neptune Energy – 3.023%

Lundin – 1.385%

OKEA – 0.554%

 


Les mer på Norskpetroleum.no