nben

Rekruttering

Vil du være med på å skape det ledende oljeselskapet på sokkelen?

I Aker BP prøver vi hele tiden å finne smartere måter å jobbe på. Vi skal unngå skader, redusere utslipp, effektivisere, øke utvinningsgraden og øke lønnsomheten.  For å klare det må vi jobbe sammen som et lag, uansett om vi jobber på tvers av avdelinger, kontorsteder, fagfelt og oljefelt, sammen med leverandører og i alliansene våre.  

Derfor trenger vi mangfold, både når det kommer til kompetanse, erfaring og måten vi tenker på. Kanskje du er akkurat den vi trenger? Hos oss får du en interessant og variert hverdag hvor du kan være med å gjøre en forskjell.

Aker BP er et fremoverlent og litt annerledes selskap. Vi er i konstant utvikling og har mange innovative prosjekter på gang.