Hod

Hod-feltet består av en ubemannet plattform som fjernstyres fra Valhall, og har svært lave CO2-utslipp som følge av kraft fra land.   

Godkjent Plan for utbygging (PUD) for HOD-utbyggingen ble overlevert 8. desember 2020 av olje- og energiminister Tina Bru direkte til robothunden Spot, som en takk for sist; i juni samme år var det Spot som overleverte PUD til statsråden.

Hod er et av de første prosjektene som ble realisert under de
midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning, som ble vedtatt i 2020.

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner (600 millioner dollar) og utbyggingsfasen vil gi rundt 5 000 årsverk i Norge, inkludert ringvirkninger.  

Utvinnbare reserver i Hod er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel.   

Kopi av Valhall Flanke Vest – og nær null utslip

Konsept, gjennomføringsmodell og organisasjon for prosjektet er kopiert fra Valhall Flanke Vest, som ble satt i produksjon i desember 2019. I det prosjektet satte Aker BP og alliansepartnerne en ny standard for flankeutbygginger på norsk sokkel. 

Hod har kraft fra land via Valhall feltsenter, noe som betyr tilnærmet null CO2-utslipp under normal operasjon. I 2019 hadde Aker BP CO2-utslipp på 7 kg per fat oljeekvivalenter. Dette er mindre enn halvparten av industrigjennomsnittet globalt, og under snittet på norsk sokkel. Målet er å redusere utslippene til under 5 kg CO2 per produsert fat.  

Første olje i 2022 

Hod var den første ubemannede plattformen på norsk sokkel da den ble satt i drift i 1990. Nå er plattformen nedstengt og skal fjernes etter at brønnene er permanent plugget. Nye Hod – som har fått navnet Hod B – startet å produsere i april 2022.