Ærfugl

Ærfugl-prosjektet er en av de mest lønnsomme utbyggingene på norsk sokkel, med en balansepris på under 15 dollar fatet.

Ærfugl-funnet (tidligere Snadd) ble påvist i 2000 og befinner seg like vest for Skarv, Aker BPs nordligste produserende felt i Norskehavet. 

300 millioner fat
Ærfugl-utbyggingen er et stort subsea-prosjekt utviklet i to faser. Undervannsinstallasjonene er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv-FPSO), som er lokalisert ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Fase 1 startet produksjonen 12. november 2020. Dette var samme dato som lovet i Plan for utbygging og drift (PUD) som ble sendt Olje- og energidepartementet tre år tidligere. Prosjektet ble levert på budsjett.

Resterende brønner i fase 2 startet produksjon i november 2021. Aker BP planlegger tilknytning av flere prospekter i området, og prosjektet omfatter tilrettelegging for dette.

Reservoaret inneholder omtrent 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter. Dette betyr forlenget levetid for Skarv-feltet.

Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på omlag åtte milliarder kroner.

Ny teknologi
Reservoaret befinner seg 2800 m under bakken, og består av gasskondensat. Det vil si at det i utgangspunktet eksisterer som gass i reservoaret, mens når det produseres opp til atmosfærisk trykk så felles det ut også en del olje. Dette medfører at gassprodusentene på Ærfugl også er de største oljeprodusentene på Skarv. Seks horisontale gassbrønner er knyttet tilbake til Skarv FPSO. Feltutbyggingen består av undervannsinstallasjoner, og er basert på særlig to nyutviklede teknologier:

  • Mer effektiv drenering av reservoaret ved at det er installert nye, vertikale ventiltrær («juletrær»).
  • Langdistanse, elektrisk oppvarmede rørledninger på havbunnen for å unngå isdannelse i gassrørledningen. Teknologien innebærer en betydelig økt effektivitet i oppvarming sammenlignet med tradisjonell teknologi og muliggjør tilknytning av felt over lengre distanse.

Forbedring gjennom allianser
Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi. Alliansene har levert Ærfugl-prosjektet på budsjett og tid i en periode med Covid-19 og kraftig oljeprisfall. Dette er i seg selv en stor prestasjon, men i tillegg er prosjektet betydelig forbedret siden PUD ble levert. Dette innebærer at fase 2 ble skjøvet frem fra 2023 til 2021, samtidig som økonomien i prosjektet er kraftig forbedret.

Tre allianser er sentrale i utviklingen av Ærfugl-prosjektet:

  • Subsea-alliansen med Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions
  • Alliansen for halvt nedsenkbare rigger med Aker BP og Odfjell Drilling and Halliburton
  • Modifikasjonsalliansen med Aker BP og Aker Solutions

CASE STUDY

Styrker Skarv-området

Ærfugl produserer via Skarv FPSO, lokalisert rundt 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Kompetanse
I samarbeid med Cognite har det blitt laget en digital tvilling av hele feltet, som er et fundament for en smartere fremtid. Prosjektet har brukt den digitale tvillingen til å optimalisere planer og arbeid.

Prosjektet har levert et nytt kontrollrom med simulator for testing av ny logikk og opplæring av driftspersonell. Simulatoren dekker hele Skarv og Ærfugl og bidrar i komplekse operasjoner der to felt er knyttet sammen. 

Reduserte utslipp og lokale ringvirkninger
Energieffektivisering og reduksjon i utslipp til sjø og luft er viktig i Aker BP.  Med Ærfugl-feltet i produksjon vil CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv FPSO reduseres med hele 30-40 prosent.

Ærfugl-prosjektet har gitt betydelige ringvirkninger for lokale leverandører i Helgelands-regionen.