Tvillinger på tvillingplattformen

Tvillingene Martin og Sondre Skjevik var sveiselærlinger på Valhall Flanke Vest-prosjektet. De tok fagbrev i juni og fikk faste stillinger på Hod-prosjektet – kun dager etter skatteforliket.

Fikk læreplasser sammen

Guttene er oppvokst i Stjørdal og valgte TIP-linja på videregående skole. Andre året gikk de industriteknologi og begge to syntes at sveising var det kjekkeste fagområdet. De søkte læreplasser hos Kvaerner Verdal. Gleden var stor da begge to kunne begynne på verftet sommeren 2018.

– Planen var faktisk ikke å jobbe sammen, forteller Martin.

– Det var ingenting vi spurte om, men det er klart at vi ble fornøyde når det ble slik.

Fryktet det det verste

Etter læretid og fagbrev var tvillingene redde for at de ville bli arbeidsledige. Koronapandemien hadde ført til reduksjon i oppdrag, og Hod-prosjektet var blitt stoppet.

– Vi fryktet at vi skulle bli nødt til å søke jobber andre steder i landet, sier Sondre.

Han erkjenner at det var urolig stemning på verftet.

– Siden pandemien og oljekrisen kom samtidig ble det plutselig full stopp. Det så ganske mørkt ut.

Skatteforliket ga umiddelbar effekt

8. juni ble skatteforliket vedtatt på stortinget. Dagen etter leverte Aker BP plan for utvikling av Hod, og prosjektet ble igangsatt igjen.

Det investeres rundt 5.7 milliarder kroner i Hod. Prosjektet er ventet å gi minst 5000 årsverk hos leverandører i hele landet og sikre betydelige skatteinntekter til Norge.

Siden Hod er en kopi av Valhall Flanke Vest sparer Aker BP rundt 75% av ingeniørarbeidet. Arbeidet hos Kvaerner Verdal kunne gjenopptas umiddelbart, og Kvaerner kunne tilby Martin og Sondre faste stillinger som sveisere. Tvillingene skulle få jobbe sammen igjen – på tvillingen til plattformen de hadde hatt læretid på.

Arbeid frem til sommeren 2021

Gleden var stor på verftet
– Vi er veldig fornøyde. Det er et positivt og inkluderende arbeidsmiljø her. Vi stortrives og har det kjekt på jobb, sier Martin.
Sondre nikker og er enig.

Vi er utrolig glade for at Hod-prosjektet startet, og for at vi fikk denne muligheten.

Martin Skjevik
Sveiser hos Aker Kvaerner, Verdal

Man kan se dynamikken og samspillet i hallen. Martin og Sondre jobber side om side når de sveiser på det nye plattformdekket.
– Vi jobber veldig godt sammen, forteller Sondre.
– Det er veldig naturlig for oss, og vi spør, viser og lærer av hverandre hele tiden.

Fremover får tvillingene jobbe med å bygge både plattformdekk og understell. Neste sommer skal det seile ut og installeres offshore. Den første oljen fra Hod er planlagt første kvartal 2022. Hod er ventet å bidra med 40 millioner fat oljeekvivalenter. Den vil gi tilnærmet null lokale CO²-utslipp, ettersom Valhall-feltet er forsynt med strøm fra land.