Ny giv og videre robotsatsning etter skatteforliket

Etter skatteforliket kunne Leirvik AS gjenoppta arbeidet med Hod-prosjektet.  Oppdraget og økt aktivitet gjorde at de kunne gjenoppta robotsatsningen og innovasjonsprosjektet ARoW – Automatic Robotic Welding.

Skatteforliket ga aktivitet
Hod-prosjektet ble igangsatt dagen etter skatteforliket ble inngått. For Leirvik AS betydde det at de kunne fortsette arbeidet med å bygge helikopterdekk og nødinnkvartering til den nye Hod-plattformen. Oppdraget og den økte aktiviteten ga også bedriften mulighet til å realisere fremtidige markedsområder, som blant annet en ny sveiserobot.

– Skatteforliket var viktig for å få alle medarbeiderne tilbake i arbeid, forteller Helge Gjøsæter, administrerende direktør i Leirvik AS.

– Det gjorde det også mulig å jobbe strategisk med nye markedsområder, som vil være avgjørende for å utvikle bedriften og sikre arbeid i fremtiden.

Utvikler interne ressurser
Vebjørn Jansen og Kristian Økland jobber i ARoW- prosjektet på Leirvik. De representerer bedriftens satsing på å videreutvikle kompetanse i produksjon. Begge startet som platearbeidere, men har tatt videreutdanning ved siden av jobb. Vebjørn har fullført fagskolen og Kristian er på siste året. Han gjennomfører etter “Stordmodellen”, og går i rotasjon med en uke skole og to uker arbeid over to år.

Robotisert sveising – for fremtiden
I ARoW-prosjektet lærer Vebjørn og Kristian  å programmere og operere sveiseroboten. Målet er at robotisert sveising skal øke effektivitet, kvalitet og redusere arbeidsskader.

Prosjektet, utstyret og kompetansen skal være med på å videreutvikle Leirviks leveranse- og konkurranseevner i årene som kommer.

Ansvar for bærekraft
For å bli det ledende E&P-selskapet jobber Aker BP kontinuerlige med forbedringer. Operatørselskapet mener at det er viktig å tilrettelegge for at samarbeidspartnerne skal kunne gjøre det samme .

– Aker BP har et ansvar for å opprettholde en god, bærekraftig og konkurransedyktig leverandørindustri i Norge, sier Rannveig Storebø, leder for Hod-prosjektet hos Aker BP.

– Vi vil være en foretrukken operatør å jobbe for. Vi skal heie på hverandre, utvikle hverandre og gjør hverandre gode!