Ula feirer 35 år, planlegger for minst ti år til

Da Ula-feltet ble offisielt åpnet i oktober 1986, var ambisjonen å produsere i 10 – 11 år. I løpet av 35 år er det produsert over tre ganger mer enn forventet ved oppstart. Målet er å opprettholde driften til 2032.

Den gang: Da Ula-feltet ble åpnet av daværende Stavanger-ordfører Kari Thu i 1986, var Roger Gabrielsen bare noen uker gammel. Nå: Vi inviterte ex-ordfører Kari Thu, Roger Gabrielsen som jobber som fagansvarlig for automasjon på Ula-feltet og Ula-direktør Jorunn Kvåle for å feire 35-årsjubileet og samtidig reflektere over både Ulas- og Norges oljehistorie.  

Suksesshistorie

– Ula er en fantastisk suksesshistorie. Feltet har skapt enorme verdier for både eiere og samfunn i løpet av de 35 årene feltet har vært i drift, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutbygging i Aker BP.

– Siden oppstart i 1986 er det produsert nærmere 600 millioner fat oljeekvivalenter og solgt olje for rundt 110 milliarder kroner fra Ula og nabofeltet Tambar, legger Dolve til.

Ula har mottatt en rekke gratulasjonshilsener til 35-årsmarkeringen.

BPs inntog på norsk sokkel

Ula-feltet, som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, utgjør en sentral del av norsk oljehistorie på flere områder:

I 1976 kjøpte BP to tredeler av lisens 019. Dette var den første lisensen selskapet ervervet på norsk sokkel, og inkludert var en lisensforpliktelse om å bore to undersøkelsesbrønner.

Den første brønnen ble boret kort tid etter oppkjøpet. Det ble påtruffet olje i en dybde av 3378 meter. Oljefunnet ble gjort drøyt 70 meter under punktet hvor en tidligere undersøkelsesbrønn var avsluttet i 1968.

Med en lisensandel på 70 prosent trådte BP inn i rollen som operatør for den påfølgende Ula-utbyggingen, og selskapet etablerte seg med hovedkontor i Stavanger.

Ula-feltet ble bygget ut med tre plattformer (bolig-, bore- og prosessplattform) forbundet med broer. Oljen blir transportert til Ekofisksenteret, og videre til Teesside i Storbritannia. Frem til 1998 ble gass transportert fra Ula til Ekofisk via Cod.

Teknologiledende på økt utvinning

Da feltet ble satt i produksjon i 1986, var målet å produsere 160 million fat olje i løpet av ca 11 år.

Potensialet var imidlertid mye større; totalt antok man at nærmere en milliard fat olje og NGL var til stede i Ulas hovedreservoar i sandsten av senjura alder. Dermed markerte produksjonsoppstart også starten på et teknologiløp for å øke utvinningen fra feltet.

Den viktigste teknologi-milepælen var innføring av alternerende vanninjeksjon og gassinjeksjon (VAG), som startet i 1998. Ula-feltet var blant de første i verden til å veksle mellom å injisere gass og vann for å kunne utvinne mer olje fra reservoaret. Siden VAG ble innført for drøyt 20 år siden, er all produsert gass blitt injisert tilbake i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Etter funnet av Ula i 1976 er det boret en rekke produksjons- og injeksjonsbrønner på feltet. I tillegger har det vært utstrakt letevirksomhet i nærområdet. Blant annet ble nabofeltet Tambar funnet i 1983, og bygget ut som normalt ubemannet plattform som er fjernstyrt fra Ula.

På 2000-tallet etablerte Ula en HUB-strategi for å maksimere verdiskaping og lønnsomhet fra de mindre funnene rundt Ula-feltet. Feltene Tambar (2001), Blane (2007), Oselvar (2012) og senere Oda (2019) er alle koplet opp til Ula som produserende felt.

For Ulas del har det vært viktig å ha tilgang på gass til å injisere for å få mer olje ut av reservoaret. Vann blir også injisert for å opprettholde trykket i reservoaret. VAG-programmet er blitt utvidet stegvis med ved å injisere den produserte gassen fra feltene som er koblet til Ula. 

Første direktesending fra offshore

Ula har også skrevet seg inn i norsk tv-historie: Da feltet ble åpnet 6. oktober 1986 av daværende ordfører i Stavanger, Kari Thu, kjørte NRK direktesending fra et offshore-felt for første gang i rikskringkastingens historie.

Avisoppslag fra Stavanger Aftenblad i forbindelse med oppstart av Ula-feltet i 1986.

35 år senere inviterte Aker BP Kari Thu til selskapets kontor i Stavanger for å treffe 35 år gamle Roger Gabrielsen, som i dag jobber som fagansvarlig for automasjon på Ula og som bare var noen uker gammel da Thu åpnet feltet.

Skal bli best på senfase

Nå går feltet inn i en senfase. God styring på alle barrierer og effektiv utnyttelse av ressursene er avgjørende for å lykkes.

– Vi er stolt over det vi har fått til på Ula. Men historien stopper ikke her: Vår ambisjon er å produsere minst 70 millioner fat til fra Ula-området frem mot 2032, sier Ula-direktør Jorunn Kvåle.

– Vi utarbeider teknisk levetidsplaner som definerer hva vi må gjøre for å holde anleggene i sikker drift i den gjenværende perioden. Tilsvarende analyser gjør vi for å bevare brønnintegritet og gjennomføre brønnvedlikehold som er nødvendig for å beskytte produksjonen. Samtidig må vi kontinuerlig søke etter muligheter til å øke produksjonen og -utvinningsgraden med bruk av ny teknologi. Vår ambisjon er kort og godt at Ula skal være best på drift i senfase, sier Kvåle.

Film fra Ulas 25-årsjubileum i 2011.

Lisenseiere i produserende lisenser i Ula-området

Ula
Aker BP (80%, operatør), DNO (20%)

Tambar
Aker BP (55%, operatør), DNO 45%

Oda
Spirit Energy (40% operatør), Suncor Energy (30%), Aker BP (15%), DNO (15%)

Blane
Repsol (18%), Utenlandske rettighetshavere (82%)

Oselvar (produksjon avsluttet i 2018)
DNO (55%), CapeOmega (45%)