Tre nye prosjekter utnytter eksisterende kapasitet på Utsirahøyden

16. desember 2022

På vegne av lisenspartnerskapene overleverer Aker BP i dag planer for tre utbyggingsprosjekt på Utsirahøyden til Olje- og energidepartementet (OED). Prosjektene består av tre separate tie-in-prosjekter i den sentrale delen av Nordsjøen. Symra (tidligere kalt Lille Prinsen) skal knyttes til Ivar Aasen-plattformen, mens Solveig Fase 2 og Troldhaugen (tidligere kalt Rolvsnes) blir koblet til Edvard Grieg-plattformen.

Utsirahøyden-prosjektene omfatter 124 millioner fat oljeekvivalent i estimerte utvinnbare ressurser. Boreoperasjonene vil starte i tredje kvartal 2025. Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2026 for Solveig Fase 2 og Troldhaugen, mens Symra følger i første kvartal 2027.

De totale investeringene er estimert til 21 milliarder 2022-kroner.

Aker BP er operatør for de tre utbyggingene. Lisenspartnere er Equinor, OMV, Sval og Wintershall Dea. (Se informasjon under for detaljer om partnerskapene for de ulike produksjonslisensene).

For Troldhaugen og Symra leveres det separate PUD-er (Plan for utbygging og drift). Solveig Fase 2 er en utvidelse av Solveig-feltet. For denne utbygging mottar myndighetene en orientering om planene. Alle tre prosjekter faller inn under de midlertidige skattereglene som ble vedtatt av Stortinget i 2020.

– Utsirahøyden-prosjektet vil bidra med verdifull produksjon og vi har kapasitet for prosessering og videretransport av olje og gass i området, sier Stine Kongshaug McIntosh, VP projects – execution på Edvard Grieg og Ivar Aasen i Aker BP.

– I tillegg bygger vi ny infrastruktur i den nord-østre delen av Grieg/Aasen-området som åpner muligheter for fremtidige utbygginger i dette området, mens Troldhaugen-utbyggingen kan åpne for flere utbygginger av grunnfjellsreservoar, sier Kongshaug McIntosh.

Troldhaugen er det første feltet med reservoar hovedsakelig bestående av oppsprukket og vitret grunnfjell (granitt). Oljeforekomster i grunnfjell har til nå ikke blitt ansett som drivverdig fordi granittisk grunnfjell som regel er en tett bergart. Men dersom granitten er oppsprukket og vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene, kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner.

Alle felt på Utsirahøyden vil drives med kraft fra land. Produksjonen vil derfor skje med svært lave CO2-utslipp.

Edvard Grieg ble designet som et feltsenter med kapasitet til å være vertsplattform for nye felt i området. Edvard Grieg er allerede vert for den første utbyggingsfasen av Solveig-feltet, og for testproduksjonen fra Troldhaugen-funnet. Utbyggingen av Ivar Aasen var koordinert med utbyggingen av Edvard Grieg. Olje og gass fra Ivar Aasen transporteres i rørledning til Edvard Grieg for endelig prosessering.

Lisenser og partnerskap

Symra – PL 167, 167B, 167C:

  • Aker BP 50 prosent (operatør)
  • Equinor 30 prosent
  • Sval Energi 20 prosent

Solveig Fase 2 – PL 359:

  • Aker BP 65 prosent (operatør)
  • OMV 20 prosent
  • Wintershall Dea 15 prosent

Troldhaugen – PL 338C:

  • Aker BP 80 prosent (operatør)
  • OMV 20 prosent

Lenker

Kontakt