Plugging av brønner forlenger Valhalls levetid

Plugging av brønner på Valhall feltsenter er ferdigstilt seks år tidligere og over fem milliarder kroner billigere enn opprinnelig planlagt. Arbeidet er også levert uten alvorlige hendelser. Plugging av brønner er en sentral del av fornyingen av Valhall feltsenter, og dermed også i ambisjonen om å produsere totalt to milliarder fat fra giganten i Nordsjøen.

Boreriggen Maersk Invincible dro fra Valhall feltsenter sist uke. Det markerte slutten på mange år med pluggeoperasjoner på feltet. Totalt er 30 gamle brønner fra den originale boreplattformen (DP) plugget gjennom tre kampanjer siden 2014.

Fjerner og fornyer 

Aker BP er operatør på Valhall og Pandion partner. Første olje strømmet fra feltet i 1982. Siden den gang er det produsert over en milliard fat oljeekvivalenter fra området – mer enn tre ganger så mye som forventet ved oppstart. 

— Plugging av brønner fra den nedstengte boreplattformen er en viktig del av moderniseringen av Valhall. Det er fortsatt store ressurser igjen i Valhall-området, og vi ser for oss å produsere fra feltet fram mot 2050. Ved hjelp av nye brønner, flankeutbygginger og ny teknologi skal vi maksimere verdiskapningen fra området.

Ole Johan Molvig
Valhall-direktør

Den originale boligplattformen QP ble fjernet sommeren 2019. I løpet av de neste årene skal også den originale boreplattformen og prosessplattformen fjernes fra feltsenteret. I tillegg skal den originale brønnhodeplattformen Hod, sør for Valhallfeltet, fjernes og erstattes med en ny.

Moderniseringen av Valhall innebærer store løft, bokstavelig talt. Her fjerner Pioneering Spirit Valhall QP i 2019.
Moderniseringen av Valhall innebærer store løft, bokstavelig talt. Her fjerner Pioneering Spirit Valhall QP i 2019.

Sikkert og effektivt 

Riggen Maersk Reacher stod for den første plugge-kampanjen i 2014-2016. Maersk Invincible har gjennomført de to siste kampanjene i 2017-2018 og i 2020-2021.

Opprinnelig estimerte Aker BP en operasjonstid på 10 år og en kostnad på 15,5 milliarder kroner for plugge-kampanjene. Arbeidet var ferdigstilt i løpet av 4 år og til en kostnad på 10,1 milliarder kroner.

Blå graf viser kostnad. Grå viser tid.

— Arbeidet med plugging av brønner har vært en suksess gjennom tre store kampanjer. Pluggingen er utført sikkert og effektivt. Vi har hele tiden jaktet etter forbedringer, og det viser igjen i kortere operasjonstid og reduserte kostnader. Vår alliansepartner Maersk Drilling har vært sentral i alle kampanjene. Jeg er utrolig stolt av det arbeidet som er levert fra teamene på tvers av selskaper i havet og på land. .

Tommy Sigmundstad
Direktør for boring og brønn i Aker BP

Allianse-leveranser i verdensklasse 

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en sentral del av Aker BPs strategi. Den siste pluggekampanjen på Valhall er levert av alliansen for oppjekkbare rigger mellom Maersk Drilling, Halliburton og Aker BP i perioden fra september til mars.

I plugging av den øverste seksjonen av brønnen var det originalt planlagt å bruke 72 timer per brønn. I vinter var alliansen nede i 33 timer. Totalt har alliansen levert arbeidsomfanget mer enn to måneder raskere enn planlagt. På grunn av det har Valhall-teamet raskt modnet fram beslutning om nye brønner på Valhall Flanke Nord, noe som betyr mer arbeid for alliansen.

—  Dette viser hva vi er i stand til å levere når vi jobber som ett lag i alliansemodellen med de beste leverandørene i bransjen. Sammen klarer vi å utnytte maks potensiale av riggen og hele tiden pushe grenser for det vi trodde var mulig å få til, sier Sigmundstad.

— Vi ser imponerende resultater i alliansen, og dette er bare begynnelsen. Det som virkelig skiller alliansen fra tradisjonelle samarbeidsmodeller, er at vi har felles insentiver. Den måten å jobbe på gir økt tillit og sterkere samhandling. Sammen øker vi effektiviteten i operasjonene våre. Det er en vinn-vinn-situasjon både på kort og lang sikt, hvor vi sammen åpner for nye investeringer og enda mer innovasjon, sier Chief Operation Officer Morten Kelstrup i Maersk Drilling.

Allianseteamet på Maersk Invincible har levert svært bra i den siste kampanjen.  (Foto: Øyvind Sætre/Maersk Drilling)
Allianseteamet på Maersk Invincible har levert svært bra i den siste kampanjen.
(Foto: Øyvind Sætre/Maersk Drilling)

Kort vei til implementering av ny teknologi 

Valhall får strøm fra land og har tilnærmet null utslipp av CO2 og NOx under normal produksjon.  Maersk Invincible har fått strømforsyning fra Valhallfeltet under begge de to siste kampanjene med plugging. Elektrifiseringen av riggen har vært et pionerprosjekt for Aker BP, i tråd med strategien om å utvikle løsninger som bidrar til å minimere miljøkonsekvensene av aktivitetene våre. 

Aker BP jobber også aktivt for å ta i bruk markedsledende teknologi som kan gi varige forbedringer i operasjonene, og dermed også økt verdiskapning. Flere nye teknologier har sett dagens lys i arbeidet med plugging − på verdensbasis.

— Pluggeteamet fikk myndighet og midler til å ta i bruk ny teknologi. Vi har sett på teknologi som kan bidra til raskere, sikrere og mer bærekraftig plugging av brønner. Drivkraften har vært ingeniører som har sett et behov, funnet en teknologi og bidratt i utvikling av den. Veien fra ide til gjennomføring har vært kort hele tiden, sier Martin Straume, som er teknisk ansvarlig for plugging i selskapet.

Teknologi innenfor brønnintervensjon har vært implementert der det var mulig. Naturens eget materiale leire, såkalt «shale barrier», er brukt i forbindelse med pluggeoperasjoner.

— Seksjonsmilling av sementerte fôringsrør er utført inni større fôringsrør. Dette har vi gjort for å verifisere at brønn barrierene er på plass på utsiden av det største fôringsrøret.  Det betyr at vi har unngått å frese eller trekke hele fôringsrøret fra overflaten og ned til den aktuelle dybden. Dette representerer en tidsbesparelse med opptil flere uker per brønn og er en enorm forbedring i pluggearbeidet, sier Straume.

De øverste delene av de gamle Valhall-brønnene er plugget med bismuth-teknologi. Den banebrytende teknologien som er utviklet av BiSN bidrar til å løse utfordring med mulig lekkasje av metan fra gamle brønner og det gir lavere CO2-utslipp sammenlignet med sement.

For første gang i verden har Aker BP sammen med Halliburton og Maersk Drilling gjennomført fullt automatiserte sementeringsoperasjoner fra land. Det skjedde fra Aker BPs kontor i Stavanger. Teknologien øker effektiviteten, reduserer kostnader og minsker HMS-risiko.

Forbereder Valhall for framtiden 

For litt over ett år siden strømmet første olje fra Valhall Flanke Vest. I mars 2021 nærmer en ny Hod-plattform seg ferdigstillelse ved Aker Solutions verft i Verdal. Konsept, gjennomføringsmodell og organisasjon for Hod-prosjektet er kopiert fra Valhall Flanke Vest. Planlagt produksjonsstart for Hod er i første kvartal 2022, og utvinnbare reserver er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Aker BP er nå også i gang med studier for en ny sentralplattform på Valhall, som skal sikre produksjonskapasitet til fremtidige volum i området.

— Gjennom nye prosjekter som dette og den pågående moderniseringen av området fortsetter vi å øke verdiskapningen fra Valhall. Ikke bare skaper vi betydelige verdier for Aker BP og våre eiere, men også for samfunnet generelt gjennom skatter vi betaler og ved å opprettholde en verdensledende leverandørindustri, sier driftsdirektør Ine Dolve, og avslutter: 

—Jeg ønsker å si tusen takk til alle som har bidratt til arbeidet med plugging av brønner på Valhall. Operasjonen er gjennomført effektivt og sikkert, og gjennom det bidrar dere til å forberede giganten Valhall for mange nye år med produksjon.  

I starten av april var to av verdens største rigger innenfor 500-metersonen på Valhall feltsenteret på samme tid. Maersk Invincible i forbindelse med plugging av brønner. Deepsea Stavanger boret pilothull i forbindelse med studier for en ny sentralplattform på Valhall. (Foto: Odfjell Drilling)