Invitasjon til datadeling

Aker BP inviterer olje- og gasselskaper til å bidra i prosjektet «The Next Generation Discharge and Emissions Tracker». Applikasjonen skal optimalisere, overvåke  og på sikt bidra til mer effektiv bruk og mindre utslipp av kjemikalier i olje- og gassindustrien.


Applikasjonen skaper verdi for deg på tre måter:

  • Den gir prosessingeniører et digitalt verktøy for å overvåke og minimere utslipp til luft og  kjemikalier til sjø. Det sikrer optimal effektivitet
  • Den gjør det mulig å optimalisere operasjoner på tvers av felt
  • Den gir økt innsyn for myndigheter og andre viktige beslutningstakere gjennom sømløs rapportering

«The Next Generation Discharge and Emissions Tracker» er utviklet av Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) Ocean, Aker BP og Cognite.  Aker BP bidrar med data til applikasjonen og med offshore driftskompetanse i prosjektet. Data deles åpent og er offentlig tilgjengelig gjennom «Ocean Data Platform», som også forvaltes av C4IR Ocean.

Gjennom data som dette kan er målet å ta tak i negativ miljøpåvirkning fra industrien vår, og videre utvikle løsninger som kan redusere fotavtrykket. Effekten blir mye større dersom vi har tilgang på og deler enda mer data.  

Bli med i prosjektet ved å kontakte administrerende direktør Bjørn Tore Markussen i C4IR Ocean.