Bidrar til et renere hav

Aker-gruppen, REV Ocean, The Resource Group (TRG) og Verdens økonomiske forum annonserte etableringen av C4IR Norway i september 2019. Senteret er det eneste i et nettverk av ti som fokuserer på miljøet.

– Oljeindustrien har gitt enorme bidrag til samfunnet gjennom verdiskaping og teknologi. Nå deler vi vår kompetanse, teknologi og ressurser for å bidra til et renere hav, sier Lene Landøy, direktør for strategi og forretningsutvikling i Aker BP.

I forkant av industrien

Gjennom et offentlig-privat samarbeid skal C4IR utvikle rammeverk for styring og løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi ved bruk av digital teknologi som kunstig intelligens og blokkjede.

En viktig del av C4IR er Ocean Data Foundation. Det er en dataplattform hvor deltakerne i tiltaket kan samle inn og dele data. Tilgang til, deling av og bruk av kvalitetsdata er svært viktig for lykkes i arbeidet med å forbedre havet.

Sammen med Cognite har Aker BP etablert plattformen Cognite Data Fusion. Den bidrar til at våre data til enhver tid er tilgjengelig, skalerbare og kontekstualiserte. Vi ligger i forkant av resten av olje- og gassindustrien her og kan bidra med erfaring til Ocean Data Foundation.

Lene Landøy
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Aker BP

To hovedbidrag

Aker BP bidrar i to hovedprosjekter. Det første er knyttet til energioptimalisering, nærmere bestemt en digital plattform som beregner og kartlegger energitap knyttet til enkeltkomponenter og tilsvarende energiintensitet. Ambisjonen er å utvide prosjektet til et internasjonalt tiltak på tvers av geografi og operatører. Det andre prosjektet er knyttet til utslippsoptimalisering. Denne digitale plattformen brukes til å overvåke bruken av kjemikalier for å optimalisere og redusere forbruket.

Dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål må verden få mer mat, flere arbeidsplasser, og mer energi og råvarer fra havet. Ifølge anslag fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), kan verdien på havøkonomien overstige 3 billioner dollar innen 2030. Det vil gi mer enn 40 millioner arbeidsplasser. For at dette potensialet skal realiseres må vi imidlertid sikrer og forbedre forholdene i havet.

– 80 prosent av Aker BPs utslipp er knyttet til kraftgenerering offshore. På produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv i Norskehavet har vi redusert eksporttrykket og energibruken i gassrenseprosessen. Dette har ført til reduserte årlige CO2-utslipp på 22.000 tonn fra 2020. Prosjekter med energieffektivisering som dette er en vesentlig del av vår strategi for å klare å senke CO2-utslipp og kostnader, avslutter Landøy.

Aker-gruppen består av Aker, Aker BP, Aker BioMarine, Aker Energi, Aker Solutions, Cognite og Kværner. Ocean Data Foundation og REV Ocean er begge etablert av og finansieres av TRG.