Har tildelt 100 Hod-kontrakter

Kart over hod-kontrakter

Hod-utbyggingen, som ble sparket i gang i juni som en direkte konsekvens av Stortingets tiltakspakke, gir aktivitet og arbeidsplasser til leverandørbedrifter landet rundt: Aker BP har til nå tildelt ett hundre kontrakter på over en million til bygging av Hod B-plattformen.

Hod-utbyggingen er det første av en serie utbyggingsprosjekt som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som ble vedtatt i juni. Utbyggingsplanen (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet 8. desember.

Kontrakter inngått i ni fylker

Tre firedeler (75 prosent) av kontraktsverdiene for bygging av Hod B-plattformen og undervannsinstallasjoner tilfaller norske leverandørbedrifter.

Millionkontraktene er tildelt bedrifter i totalt 23 kommuner i ni fylker rundt om i landet – fra hjørnesteinsbedrifter langs kysten på Sørlandet, Vestlandet og nordover til Sandnessjøen – og til et mangfold av bedrifter på Østlandet. I tillegg kommer mange mindre bestillinger.

Så langt er det tildelt 100 kontrakter pålydende over en million kroner til leverandørbedrifter

 • Markeringen av Hod-kontrakt nummer 100 bekrefter at vi gjennom prosjekter som dette skaper betydelige verdier for samfunnet, industrien og våre eiere. Hod-utbyggingen alene gir tusenvis av årsverk til en norsk leverandørindustri som på mange områder er verdensledende, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere. Selve stålunderstellet og plattformdekket er under bygging ved Kværner sitt verft i Verdal og vil bli transportert til feltet allerede sommeren 2021.

Brorparten av de 100 tildelte kontraktene på over en million er delleveranser til Aker BPs allianser.

Kvalitetsleveranser

Eksempler på bedrifter som bidrar med verdensledende kunnskap, teknologi og utstyr til Hod er:

 • Leirvik AS på Stord (nødinnkvartering & helikopterdekk),
 • National Oilwell Varco i Kristiansand (plattformkran),
 • Beerenberg i Bergen (overflatebeskyttelse),
 • Parker Hannifin i Asker (slanger & koblinger),
 • Autek AS i Drammen (instrumenter),
 • PG Flow Solutions i Holmestrand (pumper),
 • Tratec Halvorsen i Kvinesdal (tanker & filter),
 • Covent AS i Bjerkreim (luftbehandlingsanlegg),
 • Subsea 7 i Stavanger (havbunnsutstyr/SURF),
 • Cre8 Systems i Sola (elektro- og hydrolikksystemer),
 • Westcon Yards i Vindafjord (dekkluker),
 • Karmøy Trading i Karmøy (plattformmøbler m.m.),
 • ABB i Bergen og Oslo (kontrollsystem),
 • Mare Safety i Ulsteinvik (MOB-båt),
 • Aker Solutions i Moss (kontrollkabel) og i Sandnessjøen (prefabrikasjon av ståldeler til dekket).
 • Hod-utbyggingen består av mange kvalitetsleveranser fra et høyt antall leverandørbedrifter spredt over store deler av Norge, sier prosjektleder for Hod-utbyggingen, Rannveig Storebø
 • Mangfoldet av inngåtte kontrakter demonstrerer hvor mange kompetente miljøer som blir involvert i et prosjekt som dette, legger hun til.

Om Hod

Hod-feltet bygges ut med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Det vil være svært lavt CO2-utslipp fra feltet som følge av kraft fra land.

Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel.

Totale investeringer i Hod-prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner.

Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022.