PUD godkjent for Hod-feltet

8. desember 2020

Olje og energiminister Tina Bru (til høyre) overrakte PUD for utbygging av Hod-feltet til robothunden Spot, ledsaget av Lene Landøy, Direktør strategi og forretningsutvikling i Aker BP.

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingsplanen for Hod-feltet i Nordsjøen.

Godkjent PUD for HOD-utbyggingen ble overlevert 8. desember av olje- og energiminister Tina Bru direkte til robothunden Spot, som en takk for sist; I juni var det Spot som på vegne av operatør Aker BP og partner Pandion Energy overleverte Plan for utbygging og drift til statsråden.

Hod er et av de første prosjektene som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som Stortinget vedtok i juni.

Utbyggingen gir aktivitet og arbeidsplasser til leverandørbedrifter landet rundt. Aker BP har allerede tildelt millionkontrakter til leverandørbedrifter i 23 kommuner i ni fylker landet rundt.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Det vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land.