Overleverer PUD for tre utbygginger i Skarv-området

16. desember 2022

Aker BP (operatør), på vegne av partnerne PGNiG, Wintershall Dea og Equinor overleverer i dag planer for utvikling og drift (PUD) for tre utbygginger i Skarv-området til Olje- og energidepartementet (OED). 

Utbyggingene, som er koordinert gjennom Skarv Satellittprosjekt (SSP), består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn. Hver av utbyggingene består av en 4-slots undervannsinstallasjon og to brønner, som knyttes tilbake til Skarv produksjonsskip (FPSO), lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet. 

– Utbyggingen av de tre funnene koordineres av ett prosjektteam for å redusere kostnadene gjennom felles infrastruktur og for å høste synergier på tvers av leveransene. Skarv Satellittprosjekt muliggjør fremtidig vekst i Skarv-området ved å videreutvikle infrastrukturen, øke fleksibiliteten og forlenge estimert produksjonsperiode for Skarv FPSO, sier Kristine Gunnarshaug, prosjektleder for Skarv satellittprosjekt. 

Utvinnbare ressurser i de tre utbyggingene er totalt estimert til omtrent 120 millioner fat oljeekvivalent (mmboe), hovedsakelig gass. Totale investeringer er estimert til nær 17 milliarder 2022-kroner. Produksjonsstart er planlagt i tredje kvartal 2027. Produksjonen fra de tre utbyggingene vil ha lave CO2-utslipp på ca 4,5 kg per fat, og vil etter oppstart stå for omtrent 60 prosent av Aker BPs nettoproduksjon fra Skarv-området i flere år. 

SSP-kontrakter tildelt 

Prosjektet vil bruke Aker BPs alliansemodell i gjennomføringsfasen og fortsette den kontinuerlige forbedringen knyttet til gjennomføring av prosjekter i Skarv-området.

Rundt 60 prosent av investeringene forventes levert av norske leverandører. Prosjektet har i tillegg som mål å bruke lokale leverandører i størst mulig grad, for å øke de regionale effektene. 

I forbindelse med PUD-overleveringen inngår Aker BP, på vegne av de tre SSP-lisenspartnerne, følgende utførelseskontrakter: 

 • Subsea 7 Norge for rørledninger (SURF) og Aker Solutions for undervanns produksjonssystemer (SPS). Kontrakten vil bli utført av Subsea-alliansen. 
 • Aker Solutions for modifikasjonsarbeid på Skarv FPSO. Kontrakten vil bli utført av Modifikasjonsalliansen. 

Alle kontrakter ble tildelt etter godkjenning fra OED for tidlig prosjektforpliktelse, og er betinget av endelig godkjenning av PUD-ene. 

Lisenser og eiere

Alve Nord – PL 127C: 

 • Aker BP 68,1 prosent (operatør) 
 • Wintershall DEA 20 prosent 
 • PGNiG 11,9 prosent 

Idun Nord – PL 159D: 

 • Aker BP 23,8 prosent (operatør) 
 • Wintershall DEA 40 prosent
 • Equinor 36,2 prosent

Ørn – PL 942:

 • Aker BP 30 prosent (operatør) 
 • PGNiG 40 prosent
 • Equinor 30 prosent

Lenke: Om Skarv-feltet

Kontakt