Boring i verdensklasse på Valhall vestflanken

Boreprogrammet på Valhall Flanke Vest er nå ferdigstilt. På elleve måneder har riggen Maersk Invincible satt 12 foringsrør (conductors), boret ni brønner og boret 22 000 meter med reservoar.

-Her har alliansen for oppjekkbare rigger mellom Aker BP, Maersk Drilling og Halliburton levert prestasjoner i verdensklasse. Vi demonstrerer at strategien om å skape økt verdi gjennom allianser gir resultater, konstaterer direktør for boring og brønn Tommy Sigmundstad i Aker BP.

Maersk Invincible kom til Valhallfeltet i slutten av juni i fjor. Etter at de 12 første store foringsrørene, såkalte conductors, var satt i løpet av sommeren boret riggen i snitt en brønn i måneden. I alt er ni brønner boret og komplettert. Tre av disse er flergrensbrønner.

-Dette hadde ikke vært mulig uten et sterk allianse-team som evner å hente det beste fra hverandre. Sammenlignet med en tilsvarende kampanje som er gjennomført utenfor alliansen ser vi en forbedring på 88 prosent i borehastighet og 186 prosent forbedring i hvordan vi foretar sammenkobling av borerør. Her er bare å si gratulerer til alle involverte, sier Sigmundstad.

Første allianseprosjekt for riggen
Boreprogrammet på Valhall Flanke Vest er det første prosjektet som leveres gjennom alliansen for Maersk Invincible.

– Det hele begynte med batch setting av 12 foringsrør der vi hadde en fantastisk lærekurve og endte opp 15 dager foran estimert tidsforbruk. Etter dette har lærekurven bare fortsatt. Vi har hatt våre utfordringer men disse har blitt løst på en meget god måte fordi hele teamet har trukket i samme retning. Når vi nå ser fremover er det viktig at vi tar med oss læringene, slik at alliansen kan fortsette å levere gode prosjekter, sier drilling superintendent Anders Linndal.

2278 meter på et døgn
I vinter satte riggen ny rekord på norsk sokkel da den boret 2278 meter i en 12 ¼”-seksjon i løpet av 24 timer. Maks hastighet riggen boret under rekorddøgnet var 280 meter i timen.

-Jeg ønsker å si takk til hele bore- og undergrunnsteamet i havet og på land. Vi når milepælen fordi vi hele tiden forbedrer alle ledd av prestasjonene våre. Bak rekorden ligger det hardt arbeid, fantastisk håndverk og et sterkt lag gjennom hele operasjonen, sier assistant drilling superintendant Knut Eugen Svendsen i Aker BP.

-Vi flytter tekniske grenser fordi vi hele tiden klarer å utfordre flaskehalser sammen som allianseteam,” sier Tor Kvinnesland, Rig Manager på Maersk Invincible.

Maersk Invincible hadde også den forrige borerekorden i Aker BP, med 1953 meter boret på et døgn. Den rekorden ble også satt på en brønn på Valhall Flanke Vest.

Viktig bidrag til Valhall
Valhall Flanke Vest ble satt i produksjon i desember 2019, bare to år etter at plan for utbygging og drift ble levert norske myndigheter. Giganten Valhall har produsert over en milliard fat oljeekvivalenter siden åpning av feltet i 1982. Ambisjonen er å produsere nye en milliard fat i løpet av de neste 40 årene. Valhall Flanke Vest er et viktig bidrag.

Maersk Invincible blir på feltet gjennom sommeren for å bistå i videre brønnstimuleringsarbeid. Aker BP har vært først i verden til å ta i bruk ny metode for brønnstimulering offshore. Teknologien single-trip multi-frac (link), som gir raskere og dermed billigere stimulering, brukes på Valhall Flanke Vest. Fire brønner er så langt satt i produksjon. Resten forventes å starte opp i løpet av året.

Relatert artikkel: Aker BP først i verden med ny metode for brønnstimulering offshore

Alle bilder: Maersk Drilling