Aker BP først i verden med ny metode for brønnstimulering offshore

Den første vellykkede «Single-Trip Multi-Frac»-kampanjen er gjennomført på Valhall-feltet. Denne spesifikke metoden for brønnstimulering er aldri tidligere gjort offshore.

Ved hjelp av en port i kompletteringen som kan åpnes og stenges nede i brønnen, er det nå mulig å sprekke opp flere soner i reservoaret med bare en tur ned i brønnen.

Metoden reduserer brønnkostnaden betydelig fordi det trengs kortere tid på bruk av fartøy og utstyr.

Stian Øistensen Jørgensen er leder for brønninterversjonsalliansen i Aker BP.

– Med den tradisjonelle metoden tar det to til tre dager å frakturere én sone av reservoaret. Med «Single-Trip Multi-Frac» klarer vi nå to soner om dagen. Vi ser også et potensial for å gjøre dette enda mer effektivt, forteller Stian Ø. Jørgensen, leder av Brønnintervensjonsalliansen i Aker BP.

Med den nye metoden blir flere prosjekter mulige å gjennomføre, forteller direktør for boring og brønn i Aker BP, Tommy Sigmundstad:

– Den gir mer fleksibilitet, vi bruker mindre tid per brønn og enhetskost på operasjonene går ned. Dette gir igjen redusert pris på stimuleringen og vi får brønnen tidligere i produksjon sammenlignet med den konvensjonelle stimuleringsmetoden som har blitt brukt. Vi ser derfor en betydelig oppside ved bruk av denne stimuleringsmetoden.

To vellykkede kampanjer på Valhall

Valhall-feltet har alltid krevd stimulering for å maksimere produksjonen fra brønnene. Årsaken er at feltet består av kalkformasjoner med lav gjennomstrømming. Til denne operasjonen trengs et stimuleringsfartøy og kveilerør.

Selve stimuleringen skjer ved at det sprenges sprekker i reservoaret ved at det høytrykkpumpes inn en finkornet sand. Dette kalles frakturering, og bidrar til å øke gjennomstrømningen. Flere soner i reservoaret må fraktureres. Med den vanlige metoden trekkes kveilerøret helt ut for hver sone – en omfattende og tidkrevende prosess.

– Det nye med «Single-Trip Multi-Frac» er at man frakturerer flere soner, men med bare én tur ned i brønnen. Dette gjøres ved hjelp av en port i kompletteringen som kan åpnes og stenges nede i brønnen, forklarer Jørgensen.

Dermed kan man utføre pumpeoperasjonen med kveilerøret i hullet hele tiden. Når en sone er frakturert, lukker man og går videre til neste sone.

Under «Single-Trip Multi-Frac»-kampanjen på G10-brønnen på Valhall feltsenter i november ble totalt fire soner stimulert med den nye metoden. Tre av sonene ble stimulert med bare én tur ned i brønnen. Også på første brønn på Valhall Flanke Vest ble metoden brukt med stor suksess.

Valhall-feltet startet produksjonen i 1982, og har siden produsert mer enn 1 milliard fat olje. Ambisjonen er 1 milliard til.

– Vi ser at denne teknologien er et bidrag for å nå denne ambisjonen. Det er et viktig gjennomslag for Valhall, sier Jørgensen.

Lang reise

«Single-Trip Multi-Frac»-metoden er velkjent på land, blant annet til produksjon av skiferolje i USA. Å ta metoden i bruk i nye og mer komplekse forhold 3 500 meter nede i brønnen, var ingen enkel oppgave. Aker BP og partnerne NCS Multistage, Stimwell Services og Schlumberger har brukt nærmere fem år på å løse utfordringene.

– Når man ønsker å utvikle banebrytende teknologi eller metoder, må man våge å feile. Det er slik man oppnår et godt og velprøvd resultat til slutt, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller at det er tatt mye viktig læring underveis, både på utstyrssiden og om bruk av væskesystemet i operasjonen.

– Den største utfordringen har vært at kveilerøret har satt seg fast og vi ikke har klart å komme oss løs. Vi har jobbet mye med å forstå «energi-regimet» i brønnen. I tillegg har vi optimalisert verktøyet på enden av kveilerøret og jobbet mye med væskesystemet for å minske risikoen for å sette oss fast, sier han.

Utfordringene ble løst i et miljø preget av godt samarbeid hvor alle har jobbet som ett team. Jørgensen berømmer teamet for innsatsen og stå-på viljen.

– Det har vært en krevende prosess, og måten alle involverte har samarbeidet og aktivt jobbet mot et felles mål har vært helt avgjørende for å lykkes med å gjøre denne viktige teknologien tilgjengelig for Aker BP, sier Jørgensen.

Jørgensen understreker at Aker BP fortsatt vil stimulere brønner på den tradisjonelle måten i reservoarer der dette vurderes som den beste metoden.

God start for ny allianse

I november gikk Aker BP inn i en allianse for brønnintervensjon- og stimulering med Stimwell Services og Schlumberger, som er to av partnerne i «Single-Trip Multi-Frac»-prosjektet.

– Selv om vi har startet en allianse for brønnintervensjon, er det viktig at vi har god kontakt med resten av markedet. Innen brønnintervensjon er det mye ny teknologi som utvikles og mange nisjeprodukter, så vi er avhengig av en fortsatt god dialog med leverandørsiden. Her er samarbeidet med NCS Multistage sammen med våre alliansepartnere et godt eksempel, avslutter Jørgensen.