Årets Graduates besøkte Aker Solutions i Egersund

Å ha innsikt i flere deler av organisasjonen er svært positivt for nyansatte, uansett hvilken avdeling man jobber i. Derfor utlyses det graduate-stillinger hvert år. Det er faste jobber hvor man det første året har ekstra fokus på opplæring på tvers av avdelinger og disipliner. Det gjør at man får en bredere forståelse for hva andre avdelinger gjør, og hvilke prosjekter de jobber med til daglig.

Denne gangen var graduate-samlingen lagt til Aker Solutions sitt verft i Egersund. Aker Solutions er alliansepartner for Aker BP i både Fixed Facilities Alliance, Wellhead Platform Alliance, Subsea Alliance og Modification Alliance.

Alliansemodellen er spesiell for Aker BP og målet med å restrukturere verdikjeden på denne måten er å skape verdi for alle parter gjennom langsiktig samarbeid. Ved å viske ut skillene mellom kunde og kontraktør, gjør det at Aker BP er godt involvert fra start og at alliansene kan jobbe som en egen organisasjon. Det gjør også at man deler på risikoene og belønningene, og at man bygger opp tillitt mellom alliansepartnerne.

I tillegg til omvisning på verftet, fikk deltakerne også en detaljert presentasjon om Yggdrasil-prosjektet og SRU-prosjektet på Valhall, som Aker Solutions jobber med nå. SRU står for Sulphate removal unit og prosjektets mål er å fjerne hydrogensulfider fra gassen på Valhall. Yggdrasil-prosjektet leverte PUD rett før jul, og Aker Solutions blir en svært viktig samarbeidspartner gjennom hele prosjektet.

Det jeg synes var mest spennende var å høre om Yggdrasil-prosjektet og tankene rundt dette fra et pre-OPS-perspektiv. Samtidig var det interessant for meg, som sitter på kontor, å få sett hvordan fabrikasjonen ute på verft foregår. Ting er virkelig større enn man får inntrykk av på en GA-tegning, sier Øyvind Jia-Chen Åslie, som er graduate og jobber som Flow Assurance Engineer i Aker BP.

Dette var den nest siste samlingen for 2022-kullets graduate-program, og de har tidligere blitt kjent med hvordan Aker BP jobber strategisk med digitalisering, strategi, samt prøvd seg på simuleringsverktøyet OilSim som tar for seg hele verdikjeden i vår del av industrien.

Jeg har så langt hatt veldig glede av graduate-programmet. Det er et gjennomtenkt opplegg der vi får en overordnet forståelse av hva de forskjellige avdelingene i Aker BP driver med. I tillegg blir vi godt kjent med andre graduates, og man får et lite nettverk av kollegaer som er på samme sted i yrkeskarrieren, som jeg tror man vil nyte godt av senere, sier Øyvind.

Graduate-stillinger lyses ut i august året før, med søknadsfrist i september.