Valhall Flanke Vest installert på feltet


Plattformdekket til Valhall Flanke Vest ble lørdag 22. juni installert på Valhallfeltet. Det skjer bare 14 måneder etter at første stålet ble kuttet ved Kværners verft i Verdal. Både plattformdekk og understell er levert før tid, under budsjett og uten alvorlige personskader.

Aker BP er operatør på Valhall Flanke Vest med Pandion som partner. Plattformen er den første som brønnhodeplattformalliansen mellom Aker BP, Aker Solutions, Kværner og ABB leverer. Den seilte fra Kværner i Verdal søndag 16. juni og kommer til feltet uten noe utestående arbeid fra verftet. Det betyr betydelig redusert arbeidsomfang offshore.

– Dette er trolig den mest komplette plattformen som er installert i Nordsjøen. Alt planlagt byggearbeid er ferdig og bare sju prosent av uttestingsfasen gjenstår. Jeg er virkelig imponert over den jobben som alliansen har gjort her, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP, og fortsetter:

– Vi ser en tydelig effekt av alliansemodellen i Valhall Flanke Vest-prosjektet. Sammenlignet med tilsvarende prosjekter er det en betraktelig reduksjon i både kostnad, timer brukt på ingeniørtjenester og tid brukt på bygging av plattformdekk og understell. Det er levert kvalitet fra første dag i prosjektet, og vi har ikke hatt noen alvorlige skader, sier Hersvik.

Godt samarbeid 

Det var Heeremas løftefartøy Thialf som satte det 2000 tonn tunge plattformdekket på understellet på torsdag kveld. Hele operasjonen var ferdig lørdag morgen. Den gikk helt i henhold til plan.

Arbeidet med kritisk oppkobling starter nesten umiddelbart. I starten vil mannskap fraktes til plattformen med fartøy. Riggen Maersk Invincible er ventet til feltet i løpet av den neste uken. Den skal bore seks brønner som en del av prosjektet og vil fungere som boligplattform i oppkobling- og uttestingsfasen.

– Valhall Flanke Vest har så langt vært en fantastisk reise og jeg er stolt av å lede teamet. Alle alliansene leverer og prosjektet lykkes fordi vi har et solid team som samarbeider veldig bra på tvers av selskap, sier prosjektleder Michael Joseph Bible.

På Valhall feltsenter har modifikasjonsalliansen det siste året utført omfattende modifikasjoner for å ta imot produksjonen fra Valhall Flanke Vest. I tillegg har Subsea-alliansen gjennom flere kampanjer lagt rørledninger og styringskabel som er klar til å trekkes inn når plattformen nå er på plass.

–  Vi går nå inn i en krevende offshoreperiode og skal fortsette det gode arbeidet i denne fasen av prosjektet. Det viktigste for oss er at alle som jobber for oss kommer trygt hjem, sier Bible.


Første olje i fjerde kvartal 2019

Valhall har produsert en milliard fat siden åpning av feltet i 1982. Ambisjonen er å produsere nye en milliard fat i løpet av de neste 40 årene.

–  Valhall Flanke Vest er et viktig bidrag for at vi skal nå ambisjonen vår. Feltet kan bidra med rundt 60 millioner fat oljeekvivalenter til Valhalls produksjon. Vestflanken har kapasitet til ytterligere seks brønner, og vi ser nå på muligheten for flere brønner og økt verdiskapning fra feltet, sier Valhall-direktør Per Mikal Hauge.

Aker BP investerer 5,5 milliarder kroner i Valhall Flanke Vest. Balanseprisen for utbyggingen er på 28, 5 dollar per fat. Rundt 1500 mennesker har vært involvert i prosjektet.

– Vi har høy aktivitet på Valhall-feltet.  I sist uke fjernet vi QP på feltsenteret, den første av tre gamle plattformer som skal vekk. Videre investerer vi i feltets framtid med nye brønner og plugging av nedstengte brønner. Vi ser fram til å starte produksjonen fra Valhall Flanke Vest i fjerde kvartal. Det er skikkelig god kvalitet som nå er installert på feltet, og prosjektet har satt en ny standard for prosjektgjennomføring. I dag vil jeg bare si gratulerer til alle som har vært involvert i arbeidet med feltutbyggingen så langt, avslutter Hauge.