Utbygging av NOAKA-området

Etter at Stortinget nylig varslet midlertidige endringer i petroleumsskatten, har Aker BP og Equinor inngått en prinsippavtale om kommersielle vilkår for en koordinert utbygging av Krafla, Fulla og områdene nord for Alvheim (NOAKA) på norsk sokkel. Selskapene har startet forberedelsene til innlevering av planer for utbygging og drift (PUD) i 2022.  

Utbyggingen av området som vil ha stor betydning for aktivitet og sysselsetting for norsk leverandørindustri og det norske samfunnet, med samlede investeringer i overkant av 50 milliarder kroner. 

Sysselsetting
Utbyggingen vil innebære om lag 50 000 årsverk i utbyggingsfasen, inkludert ringvirkninger. I forberedelsesfasen fram mot innlevering av planer for utbygging og drift i 2022 er det anslått at utbyggingen vil medføre om lag 2 000 årsverk. Forberedelsene starter umiddelbart, og kontrakter om front-end-engineering (FEED) vil bli tildelt snarlig.

Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, kommenterer:  

«De varslede skatteendringene gir sterke incentiver til å utvikle NOAKA. Gjennom denne avtalen kan vi jobbe fram mot en investeringsbeslutning som omfatter alle ressursene i området. For Aker BP innebærer dette at olje- og gassressurser på mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter kan bli produsert, noe som vil bidra sterkt til selskapets vekst. Det er viktig for selskapet, og enda viktigere for leverandørindustrien og det norske samfunnet.»  

Feltutbygging
NOAKA-området er lokalisert mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Området består av en rekke olje- og gassfunn. De samlede utvinnbare ressursene er anslått til mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, i tillegg til at det er påvist ytterligere utforskningspotensiale. 

NOAKA er dermed et av de største feltutbyggingsområdene på norsk kontinentalsokkel. Partnerne i området består av Aker BP ASA, Equinor ASA og Lotos Exploration and Production Norge AS.  

Planene for området består av en plattform for prosessering i det sørlige området operert av Aker BP, en ubemannet prosesseringsplattform i nord operert av Equinor, i tillegg til flere mindre plattformer og havbunnsbrønner som totalt dekker alle ressursene i området. 

Synergier
Formålet med den kommersielle avtalen er å sikre en optimal og rimelig fordeling av kostnader og produksjonskapasitet mellom lisensene, og samtidig sikre god integrasjon, synergier og riktige incentiver på tvers av fasiliteter og lisenser. 

Konseptet vil bli ytterligere optimalisert før PUD-innlevering, og partnerne har som ambisjon å redusere kostnadene gjennom en integrert kontraktsstrategi.    

Strøm fra land
Partnerne deler ambisjonen om at utbyggingsløsningen for NOAKA skal gi minimale klimagassutslipp. Avanserte teknologiske løsninger vil bli brukt for å sikre høy effektivitet og lave utslipp. 

Feltet skal blant annet bli elektrifisert med strøm fra land, og det planlegges omfattende bruk av digitale løsninger både i utviklings- og driftsfasen. 

Aker BP vil også evaluere mulighetene for å kombinere utbyggingen med havvind, som potensielt kan gi grunnlag for at kraft føres tilbake til land i fremtiden.  

Investorkontakt
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889  
Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460  

Mediekontakt
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841  
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217 

Forbehold
Den kommersielle avtalen som er beskrevet i denne meldingen er betinget av godkjenning fra alle relevante parter. Endelig investeringsbeslutning for utbygging av NOAKA-området er ikke tatt.  

Om Aker BP
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com