Skal bli best på drift

Aker BP utvikler en ny driftsmodell for å øke effektivitet og produksjon. Ved å bruke de samme metodene, prosessene og standardene på tvers av alle opererte feltsentre, blir målet om å bli best på drift oppnåelig.  

De siste årene har Aker BP bygget opp sterke allianser med viktige leverandører og tatt store skritt inn i digitaliseringens tidsalder. Arbeidsprosessene er optimalisert, og nye forretningsmodeller er testet.  

– Det neste skrittet blir å sammenstille erfaring og læring fra disse tiltakene og sette dem inn i en ny driftsmodell som deretter tas i bruk på alle Aker BPs opererte felt, sier driftsdirektør Ine Dolve.  

Effektiv drift gjennom standardisering 

 Aker BPs opererte feltsentre er ulike på mange måter, men de overordnede målene er de samme: Aker BPs jobb er å drive virksomheten på feltene uten ulykker, med høy produksjonseffektivitet, lave kostnader og lave utslipp.  

– Den nye driftsmodellen dekker en lang rekke områder, blant annet vedlikeholdsaktiviteter, barrierestyring, digital og fjernstyrt drift, anskaffelser, logistikk og organisasjonsstruktur både på land og offshore, forklarer Dolve.  

Standardisering på disse områdene ventes å gi betydelige gevinster.  

– For det første vil det gi økt kostnadseffektivitet og sikkerhet ved å sikre at alt gjøres i samsvar med beste praksis. For det andre vil det gi synergieffekter på kostnader og kompetanse gjennom bedre samarbeid på tvers av organisasjonen. For det tredje fører det til større omfang og høyere tempo i Aker BPs kontinuerlige forbedringsarbeid. Det legger også til rette for videre digitalisering av manuelle prosesser, sier Dolve.  

Fjernstyring  

Den nye driftsmodellen har etablert konseptet “Remote first”. Aktiviteter som trygt kan utføres på land med riktig kvalitet, skal alltid utføres på land.  

Aker BP har allerede byggesteinene på plass. Med hjelp fra Cognite, er det etablert en digital infrastruktur med tilgang til data i sanntid fra Aker BPs offshoreinstallasjoner. Alle offshoreoperatører er utstyrt med håndholdte digitale enheter med enkel tilgang til data og kommunikasjon, mens samarbeidssentre på land gir fjernstyrt støtte til offshoreinstallasjonene.  

Vedlikeholdskampanjer  

Vedlikehold utgjør en betydelig del av Aker BPs produksjonskostnader, og det ligger et enormt innsparingspotensial i optimalisering av disse aktivitetene.  

– I framtiden vil de fleste av Aker BPs vedlikeholdsaktiviteter samles i kampanjer, som gjennomføres på en installasjon av gangen. Hver kampanje vil planlegges i detalj for å sikre høy presisjon og kvalitet, noe som forventes å være mer effektivt og føre til mer oppetid og høyere produksjonseffektivitet, konkluderer Ine Dolve.  

Det er alltid mulig å bli bedre. Aker BP ser ikke på den nye driftsmodellen som et ferdig produkt, men snarere som en ny og kontinuerlig prosess.

Ine Dolve
Driftsdirektør