Sikrer nye, fremtidsrettede kontorlokaler i Stavanger

Aker BP og Aker Solutions har inngått langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling (HPU) om moderne og energieffektive kontorbygg i Jåttåvågen i Stavanger fra 2024/2025.

Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er to milliarder kroner.

– Dette er en stor og viktig milepæl for Aker BP og Aker Solutions. Gjennom avtalen med HPU sikrer vi langsiktige, moderne og fremtidsrettede kontorlokaler til beste for Aker-selskapene i Stavanger. Dette reflekterer også at skal videreføre det høye aktivitetsnivået i regionen i mange år til, sier Marius Gjære, direktør for prosjektressurser og leder av Stavanger-kontoret i Aker Solutions.

– Det nye kontorkomplekset blir skreddersydd for fleksibilitet og samhandling. Våre fremtidige lokaler skal underbygge ambisjonen vår om å lede an i transformasjonen av olje- og gassindustrien, og vil blant annet inkludere et integrert operasjonssenter for fjernoperering av feltene offshore, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling og leder av Stavanger-kontoret i Aker BP.

Utbyggingen har fått prosjektnavnet «Valhall» og vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71 000 kvadratmeter. Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtids leiekontrakter på til sammen 48 000 kvadratmeter fordelt på de to byggene. Det vil også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietakere i kontorkomplekset.

De nye byggene skal legge til rette for utstrakt digital samhandling og effektiv styring av aktiviteter på land og til havs. Byggene vil ligge nær offentlig kommunikasjon, både bussvei og tog.

HPU eier tomten og er ansvarlig utbygger i samarbeid med hovedentreprenøren HENT. Planlagt byggestart er i september, forutsatt godkjente offentlige tillatelser.

Første fase skal stå klar til innflytting innen utgangen av 2024, mens resterende lokaler skal være ferdig innen sommeren 2025.

Partene har inngått ti års leiekontrakt for hoveddelen av kontorkomplekset. Aker BP har i tillegg inngått forlenget leiekontrakt på 15 år for et spesialdesignet samhandlingssenter i det ene bygget.

HPU har i løpet av de neste 10 årene planer for å gjøre Jåttåvågen om til et sentralt bolig- og næringsområde for regionen, med 1500 boenheter og 6000 arbeidsplasser som skal bygges ut sammen med restauranter, parker, offentlige tilbud og badeplasser.

Aker BP og Aker Solutions får med denne avtalen en helt sentral rolle i utvikling av området.

Fakta

  • Hinna Park Utvikling AS (HPU) eier tomten hvor Aker BP og Aker Solutions skal etablere seg i nye kontorbygg
  • HPU eies av Stavanger utvikling KF, Entra, Camar Eiendom og OBOS
  • Aker BP og Aker Solutions vil til sammen leie 48.000 kvm fordelt på de to byggene som inngår i kontorkomplekset «Valhall», og inngå separate leieavtaler med HPU.
  • Kjelleretasjen, som inkluderer parkeringsplasser til bil og sykler, utgjør omlag 14000 kvm.
  • Prosjektet skal utformes som bygg for fremtiden med høyt fokus på miljø, kvalitet og bærekraftige løsninger, inkludert energiklasse A og Breeam-Nor Excellent miljøsertifisering. I tillegg vil «Valhall» bygges etter WELL Building Standard, som er en sertifisering for helsefremmende bygg.
  • Byggene vil ligge på hver sin side av den nye bussveien som er planlagt gjennom bydelen.

Kontakt: Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217