Reduserer CO2-avtrykk fra forsyningsfartøyer

Aker BP jobber for å redusere CO2-utslipp i alle deler av virksomheten, inkludert utslipp knyttet til forsyningsfartøyer.

De siste månedene har Aker BP tatt flere grep for å nå selskapets mål om reduserte utslipp. Utslippsreduksjoner er viktige fra et miljø- og bærekraftsperspektiv samt finansielt perspektiv.

Aker BP har sammen med sine strategiske partnere, Solstad, Eidesvik og Simon Møkster, besluttet å installere batterier på tre av forsyningsfartøyene, som er på langsiktige kontrakter med selskapet.

Bruk av batteri kan redusere utslippene til fartøyene med 10-12%, og vil totalt kunne redusere CO2-utslipp med over 2500 tonn per år.

Aker BP har tidligere installert batteri på to egne fartøy, NS Orla og NS Frayja, og ser frem til at alle forsyningsfartøyene, på langsiktige kontrakter, vil ha batterier fra årsskiftet 2021/2022.

Aker BP har også inngått et nytt og spennende samarbeid med Eidesvik for å ta i bruk ny teknologi og konvertere eksisterende fartøy til lavutslippsfartøy. Eidesvik har siden 2020 hatt ledelsen på NS Orla og NS Frayja, som vil inngå i prosjektet i tillegg til ett eller flere av Eidesviks egne fartøy.

Viking Lady
Far Solitare
Stril Polar, fotograf: Harald Walderhaug